Anda di halaman 1dari 4

Kamus Dewan Edisi Ketiga,

(2002)
Pengetahuan yang berkaitan
dengan penghasilan sesuatu atau
kaedah mencipta sesuatu hasil seni
Edward M. Anthony, (1963)
Satu muslihat atau strategi atau
taktik yang digunakan oleh guru
untuk mencapai hasil segera yang
maksimum pada waktu mengajar
sesuatu bahagian bahasa tertentu
Kamaruddin Hj. Husin, et. al.
(1997)
Pengendalian sesuatu organisasi
yang benar-benar berlaku di dalam
bilik darjah di mana ia digunakan
untuk mencapai sesuatu objektif.
Juriah Long, et. al. (1990)
Teknik pengajaran digelar sebagai
ciri-ciri khusus yang ada pada
sesuatu prosedur pengajaran yang
dilaksanakan, cara penyampaian
bahan dan alat bantu mengajar.
TEKNIK

TEKNIK
Strategi yang
digunakan di
peringkat
pelaksanaan
Aktiviti pengajaran
Teknik lebih
diperlukan oleh
guru untuk bahan
pengajaran
Suatu muslihat atau
taktik untuk
penyampaian
bahan pengajaran
kepada murid.


TUJUAN
TEKNIK
Menarik minat
murid
Mengekalkan
perhatian
Membangkitkan
rasa ingin tahu

TEKNIK-TEKNIK
PENGAJARAN
Main Peranan Latih Tubi Bercerita
Inkuiri
Perbahasan
Kuiz
Sumbangsaran Soal Jawab Simulasi Drama Perbincangan Forum
Dialog
Permainan
Bahasa
Menyanyi
Penyelesaian
Masalah
Tunjuk Cara Berpuisi