Anda di halaman 1dari 4

Penghasilan Tenaga Elektrik daripada Tindak Balas Kimia

Bateri
Bateri menyimpan tenaga kimia dan boleh diubah menjadi tenaga elektrik.
Penghasilan bateri:
-2 logam berbeza dicelup dalam larutan elektrolit.
-elektron mengalir dari logam reaktif ke logam yang kurang reaktif.
-menghasilkan arus elektrik.
Sel Ringkas
Sel ringkas dinamakan sel kimia atau sel galvani.
ontoh elektrod zink dan kuprum.
Terminal negatif
- dikenali anod !logam yang lebih reaktif"
- elektrod membebaskan elektron.
- contoh zink melepaskan elektron dan membentuk ion.
Terminal positif
- dikenali katod !logam kurang reaktif".
- menerima elektron.
- ion hidrogen !cas positif"# menerima elektron !cas negatif" dan membentuk
gas hidrogen.
$ilai voltan bergantung kepada jarak antara 2 jenis logam elektrod.
Semakin jauh kedudukan logam dalam siri elektrokimia# semakin tinggi nilai voltan
yang dihasilkan.
ontoh: elektrod magnesium dan argentum hasilkan voltan tinggi berbanding ferum
dan plumbum.
Siri
Kereaktifan
Magnesium
%luminium
&arbon
'ink
(erum
Stanum
Plumbum
&uprum
)agnesium
Sel Alkali
&egunaan:
-kamera dan permainan.
&elebihan
-voltan malar.
-tahan lebih lama.
-%rus lebih besar dari sel kering.
&ekurangan
-tidak dapat dicas semula.