Anda di halaman 1dari 2

Model Jack Whitehead

Langkah langkah Kepentingan Kelemahan


Meneroka Untuk mengenalpasti idea
atau isu yang timbul
1. Berbentuk cuba jaya dan menyebabkan masa yang
lama untuk melengkapkan sesuatu langkah.
2. Kepekaan serta fokus guru amat diperlukan untuk
pemerhatian setiap tingkah laku dan peristiwa
yang berlaku ketika PdP.
3. Memerlukan kesungguhan dan kesediaan guru
ketika melakukan kajian tindakan.
Kenalpasti masalah Untuk mencari maklumat
mengenai isu yang timbul
Perancangan Langkah membentuk pelan
tindakan untuk
mendapatkan data,
membatu memilih kaedah
penyelidikan sesuai
Mengutip data Mengumpul data mengenai
isu yang timbul
mereflek Analisi dan intepretasi
data
Spekulasi Meramal perkara yang
akan berlaku mengikut
data yang dikutip,
dianalisis dan reflek
Intervensi Melakukan perubahan
dalam pendekatan dan
amalan pengajaran
Memerhati Pemerhatian terhadap
implikasi daripada
intervensi yang telah
dijalankan.