Anda di halaman 1dari 4

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANSekolah SK Taman Dato Harun (2) Tarikh 7/10/13
Tingkatan/Kelas Tahun 5 Baiduri Saiz kelas 20 orang
Waktu 11.20-12.20 Tempoh (minit) 60 minit
Mata pelajaran Sains Bidang pembelajaran Kekuatan dan Kestabilan
Topik Kekuatan dan kestabilan sesuatu binaan
Tema Menyiasat Teknologi
Konsep utama Jenis bahan dan struktur yang lebih kuat
Rasional Membantu murid mengenalpasti jenis bahan dan struktur yang lebih kuat untuk binaan
Objektif
pembelajaran
Memahami kekuatan dan kestabilan sesuatu struktur.
Hasil Pembelajaran
Di akhir pengajaran murid dapat
a. Menghasilkan model yang kuat dan stabil

Pengetahuan Lepas Murid Pengetahuan tentang jenis bentuk binaan, faktor kekuatan dan kestabilan binaan
Kemahiran saintifik dan Kemahiran
Berfikir
Kreatif, membanding beza,mencirikan
Sikap Saintifik/Nilai murni/Nilai
Patriotisme
Bekerjasama, berani, sistematik
Sumber Pengajaran dan
Pembelajaran
(1) Rujukan Buku teks sains tahun 5, Modul Bitara Practical Science
Thn 5 (Sasbadi)
(2) Alat
(3) Bahan Kertas A4, suratkhabar lama,buku, masking tape, pensel,
gunting, gam, duit syiling
Pendekatan
pengajaran

Inkuiri penemuan- merekacipta
2

Perkembangan
Pengajaran
Kandungan / Konsep
Proses Pengajaran dan
Pembelajaran
(Tindakan Guru dan Aktiviti
Murid)

Jangkaan Pemikiran
Murid
Catatan/Nota

Fasa 1

SET INDUKSI /
PENGENALAN
( 5 minit)


Menarik perhatian
murid dan
memperkenalkan
objektif
pembelajaran
kepada murid.

a) Guru meletakkan kertas
rata di antara dua kamus
dewan (jambatan kertas)
b) Guru meminta seorang
murid meletakkan duit
syiling ke atas jambatan
kertas itu.
c) Bilangan duit syiling yang
dapat ditampung oleh
jambatan kertas
diperhatikan.
d) Guru menggantikan kertas
rata dengan kertas
berlipat.
e) Langkah (b) dan (c)
dulangi.
f) Guru meminta murid
memberi inferens (sebab)
terhadap pemerhatian
dalam aktiviti tadi.
g) Guru memperkenalkan
objektif pembelajaran
untuk hari ini.


Kertas yang dilipat
dapat menampung
lebih banyak duit
syiling kerana kertas
berlipat lebih
tebal/kuat/

Aktiviti diubahsuai dari
buku praktikal sains
tahun 5 , terbitan
Sasbadi.
3


Fasa 2

PERKEMBANGAN
(Penerokaan)
( 5 minit)a) Mengenalpasti
bentuk-bentuk
yang lebih stabil
dan kuat
b) Mengenalpasti
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kekuatan dan
kestabilan

a) Guru menunjukkan
beberapa gambar
bentuk/binaan dan
meminta murid
mengenalpasti yang mana
satu yang lebih kuat/stabil.
b) Guru meminta murid
memberikan faktor-faktor
yang mempengaruhi
kestabilan dan kekuatan
sesuatu binaan.
c) Perbincangan


Mengenalpasti lebih
90 % daripada
gambar dengan
betul

Gambar-gambar
binaan/struktur
(power point presentation)

KBKK
Membanding
beza
Mencirikan

Fasa 3

PERKEMBANGAN
(Penerangan)
( 30 minit)Meneroka
Merancang
Meramal
Mencari
maklumat
Menghasilkan
protaip

a) Guru meminta wakil
kumpulan mengambil
bahan yang disediakan oleh
guru untuk murid-murid
menjalankan aktiviti.
b) Guru meminta setiap
kumpulan merancang
bagaimana hendak
membina sebuah kerusi
yang stabil dan kuat
dengan menggunakan
suratkhabar.
c) Guru meminta beberapa
kumpulan berkongsi idea
mereka.
d) Guru meminta setiap
kumpulan membina sebuah
kerusi dengan
menggunakan bahan-bahan
yang dibekalkan dalam

Menghasilkan kerusi
dengan kaki yang
agak lemah

Aspek penilaian

Bekerjasama
Kreatif
Berani
Sistematik
4

masa yang ditetapkan.

Fasa 4

PERKEMBANGAN
(Aplikasi /
Penelitian)
( 10 minit)


Menguji protaip

a) Guru meminta wakil satu
kumpulan untuk menguji
hasil projek kumpulan lain.
b) Guru meminta murid
memberikan
komen/pendapat/idea.

Nilai-nilai murni:

Jujur
Berani
Yakin


Fasa 5

PENUTUPAN
(Pentaksiran)
( 10 minit)

Kesimpulan

a) Murid-murid diberi
lembaran kerja
b) Guru membincangkan
jawapan dengan murid.
(murid memberi jawapan)
c) Guru meminta murid
membuat kesimpulan.

Mengenalpasti
pemboleh ubah
Membuat inferens
Membuat
kesimpulan