Anda di halaman 1dari 2

Nama:

Jawab soalan di bawah berdasarkan produk yang


dipaparkan.
1. Namakan produk telah dipaparkan di hadapan kelas.
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Nyatakan 3 jenis ramuan yang terdapat pada produk
tersebut.
i.

__________________________________________

ii.

__________________________________________

iii.

__________________________________________

3. Bilakan tarikh tamat tempoh produk tersebut?


__________________________________________________
__________________________________________________
4. Berapakah harga produk itu?
__________________________________________________
__________________________________________________
5. Kenapakah logo halal penting kepada umat Islam di
Malaysia?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Nama:

Jawab soalan di bawah berdasarkan produk yang


dipaparkan.
1. Namakan produk telah dipaparkan di hadapan kelas.
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Nyatakan 3 jenis ramuan yang terdapat pada produk
tersebut.
i.

__________________________________________

ii.

__________________________________________

iii.

__________________________________________
3. Bilakan tarikh tamat tempoh produk tersebut?

__________________________________________________
__________________________________________________
4. Berapakah harga produk itu?
__________________________________________________
__________________________________________________
5. Kenapakah logo halal penting kepada umat Islam di
Malaysia?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________