Anda di halaman 1dari 10

LAMPIRAN "A"

BAGI
Tuntutan ini mestilah dikemukakan ke Pejabat Pembayaran sebelum 10 hari bulan yang berikut.
Kehadiran dalam mesyuarat, kursus, seminar, bengkel dan tugas-tugas rasmi di luar ibu pejabat
hendaklah disokong dengan surat jemputan.
Nama (Huruf Besar) :
No. Kad Pengenalan (Baru) :
No. Gaji :
Nama dan Alamat Bank :
No. Akaun Bank :
Gred / Kategori / [Kumpulan (**)] : Gred : DGA32 Kategori : A
No.Email : No. Hpone :
Jawatan : KETUA PENGAWAS
Gaji :RM 3,306.24
Elaun-elaun :RM 1,249.21
Jumlah :RM 4,555.45
Jenis / Model :
No. Pendaftaran :
Kuasa (C.C) :
Kelas Tuntutan :
A
91117 LAHAD DATU
SABAH
LAHAD DATU
(**) - jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB
(***) - potong mana yang tidak berkenaan
KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN
DALAM NEGERI
OKTOBER
(Bulan)
PROFESIONAL
Pendapatan (RM)
MAKLUMAT PEGAWAI
740318-12-5473
10858017
MAYBANK CAWANGAN LAHAD DATU
SUMIDI BIN SUMARDI
sumidiscout@gmail.com
PETI SURAT 60875
Kenderaan
TOYOTA AVANZA 1.5G
SD 8298 D
1500
A / B / C / D / E (***)
010-9403475
160157309692
SK SAHABAT 16
Alamat Rumah
KAMPUNG SILAM LAMAK
JALAN SILAM
Alamat Pejabat
RM
BERTOLAK SAMPAI
OPERASI BUKA KERTAS (OBK)
23.10.13 7.00 am 8.30 am Dari SK Sahabat 16 ke Bilik Kebal SMK Agaseh 115
(RABU) 2.00 pm 3.30 pm Dari Bilik Kebal SMK Agaseh ke SK Sahabat 16 115
TAKLIMAT PENGENDALIAN & KESELAMATAN
25.10.13 PEPERIKSAAN SPM 2013
(JUMAAT)
7.00 am 8.30 am Dari SK Sahabat 16 ke Pekan Lahad Datu 115
8.30 am 8.40 am Dari Pekan Lahad Datu Ke SMK Terusan 5
10.30 am 10.40 am Dari SMK Terusan ke Pekan Lahad Datu 5
10.40 am 12.10 pm Dari Pekan Lahad Datu Ke SK Sahabat 16 115
TAKLIMAT KETUA PENGAWAS SPM 2013
31.10.13 7.00 am 8.30 am Dari SK Sahabat 16 ke UPK 115
(KHAMIS) 11.00 am 12.30 pm Dari UPK ke SK Sahabat 16 115
KENYATAAN TUNTUTAN
TARIKH
WAKTU
TUJUAN/TEMPAT
JARAK
(KM)
JUMLAH 700
JUMLAH
JUMLAH : 1400
Bagi :
500 km pertama :
500
500 km X
0.60
sen/km RM
501 km - 1000 km :
500
200 km X
0.55
sen/km RM
1001 km - 1700 km :
646
km X
0.50
sen/km RM
1701 km dan seterusnya :
0
km X
0.45
sen/km RM
1646 KM JUMLAH RM
PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 6 TAHUN 2001
Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E
Sen Sen Sen Sen Sen
70 60 50 45 40
65 55 45 40 35
55 50 40 35 30
50 45 35 30 25
* Pekeliling ini berkuat kuasa mulai Ogos 2001
Teksi (Resit : ) RM
Bas (Resit : ) RM
Kereta Api (Resit : ) RM
Feri (Resit : ) RM
Lain-lain (Resit : ) RM
JUMLAH RM
Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA :
X Elaun Makan sebanyak RM /hari : RM
X Elaun Harian sebanyak RM /hari : RM
Bagi SABAH :
X Elaun Makan sebanyak RM
55.00
/hari : RM
1
X Elaun Harian sebanyak RM
27.50
/hari : RM
X Elaun Makan Malam sebanyak (40%) RM /hari : RM
Bagi SARAWAK :
X Elaun Makan sebanyak RM /hari : RM
X Elaun Harian sebanyak RM /hari : RM
JUMLAH RM
1001 km - 1700 km :
1701 km dan seterusnya :
TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM
TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
Kelas (sen) setiap KM
500 km pertama :
501 km - 1000 km :
300.00
110.00
410.00
0.00
0.00
27.50
27.50
TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM
TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA :
X Elaun Sewa Hotel sebanyak RM /hari RM
(Resit )
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan : RM
Bagi SABAH :
X Elaun Sewa Hotel sebanyak RM
160.00
/hari : RM
(Resit )
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan : RM
Bagi SARAWAK :
X Elaun Sewa Hotel sebanyak RM /hari RM
(Resit )
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan : RM
Jumlah RM
Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA :
X Elaun Lojing sebanyak RM /hari RM
Bagi SABAH :
0
X Elaun Lojing sebanyak RM
0.00
/hari : RM
Bagi SARAWAK :
X Elaun Lojing sebanyak RM /hari RM
Jumlah RM
Tol (Resit : ) RM
Tempat Letak Kereta (Resit : ) RM
Dobi (Resit : ) RM
Pos (Resit : ) RM
Telefon, Teleks, Faks (Resit : ) RM
Kerugian pertukaran mata wang asing ( @ 3%),
bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja.
Jumlah RM
RM
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL
TUNTUTAN BAYARAN ELAUN LOJING
TUNTUTAN PELBAGAI
RM
JUMLAH TUNTUTAN
Saya mengaku bahawa:
(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;
(b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan
peraturan bagi pegawai rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuat kuasa
(c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM RM 437.50 telah sebenarnya dilakukan dan
dibayar oleh saya;
(d) panggilan telefon sebanyak RM dibuat atas urusan rasmi; dan
(e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab
terhadapnya.
Tarikh:
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.
Tarikh:
`Saya sahkan bahawa tuntutan ini
adalah betul dan benar'
Pendahuluan Diri diberi RM
Tolak: Tuntutan sekarang RM 437.50
Baki dituntut / Baki dibayar balik {***) RM 437.50
Catatan:
(**) - jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB.
(***) - potong mana yang berkenaan.
b.p. Ketua Setiausaha
Pegawai Pengawal
PENDAHULUAN DIRI (Jika ada)
PENGAKUAN
(Tandatangan)
PENGESAHAN
(Tandatangan)
(Jawatan)
0.00
0.00
0.00
0.00
640.00
1062.60
330.00
2032.60
437.50
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL
TUNTUTAN BAYARAN ELAUN LOJING
TUNTUTAN PELBAGAI
telah sebenarnya dilakukan dan
PENDAHULUAN DIRI (Jika ada)
PENGAKUAN
PENGESAHAN

Anda mungkin juga menyukai