Anda di halaman 1dari 2

ALUR PENTAS SENI KETUK TILU RUATAN BUMI

SUKURAN LEMBUR DESA CIHIDEUNG


KEC. LEMBANG KAB. BANDUNG BARAT


1. Ngukus, ngawurkeun beas
2. Tatalu
3. Biantara sesepuh ketuk tilu
Nyukcruk galur sepuh nu kapungkur, mapay tapak lacak kolot baheula
Anu parantos ngabak-ngebur ngawangun lembur
Nata ngolah tanah, nyutuk solokan, ngabedah sawah pikeun hirup jeung kahirupan
Kiwari ka pimilik ku pamili ahli waris anu wajib ditata, diolah, dijaga diriksa.
Anu mudah-mudahan amal ibadah aranjeuna ditampi ku Alloh Subhana Wataala. Amin.
Kalayan kenging pangampura ti Manten-Na. amin ya robal alamin
4. Sumangga pentasan seni ketuk tilu urang buka
Lagu bubuka : Kembang gadung, naek engko, dipungkas ku lagu kidung.
5. Pentasan seni ketuk tilu:
- Lagu nimang
- Lagu ayun ambing
- Lagu cidadapan
6. Hiburan :
- Lagu bapatani
- Kuntul biru
7. Acara sodiran/baksaan
- Ka para pejabat
- Ka tokoh masyarakat
- Ka para penggemar seni ketuk tilu
8. Susunan lagu :
9. TutupSirap : 3 Nopember 2013
Eyang Fajar
Di Pasir Seda