Anda di halaman 1dari 25

REKENREK

Sekilas Pandang
Dalam sesi ini kita akan menguji Rekenrek,
benda yg ringkas, tetapi berkuasa untuk
membina kemahiran berfikir dan merangsang
pemahaman Matematik.
Khususnya , kita akan melihat
Rasional penggunaan Rekenrek
Rekenrek dalam Matematik
Aktiviti Rekenrek yang boleh meningkatkan kemahiran
berfikir murid;kefahaman dan kepakaran menambah
dan menolak nombor berdasarkan sistem asas
sepuluh.


Pengenalan
6 + 7 =

Selesaikan masalah berikut secara pengiraan
mental.
Apakah strategi pengiraan mental yang
digunakan.
Berlakunya penyesuaian secara mental semasa
kita cuba mendapatkan jawapan tersebut dengan
cepat.
Sesetengah daripada kita dapat jawapan
menggunakan ingatan memori

8 + 7 = ?
Jadi, apakah pengiraan mental yang cikgu
gunakan?
Ganda 8, tolak 1? (8 + 8 = 16; 16 - 1 = 15)
Ganda 7, tambah 1? (7 + 7 = 14; 14 + 1 = 15)
Buat 10, tambah 5? (8 + 2 = 10; 10 + 5 = 15)
Buat 10, .. ? (7 + 3 = 10; ? )
Strategi lain ?

Mari cuba lagi
5 + 8 = ?
Jadi, apakah pengiraan mental yang cikgu
gunakan?
Buat 10, tambah 3? (5 + 5 = 10; 10 + 3 = 13)
Buat 10 ,..? (8 + 2 = 10; 10 + 3 = 13)
Guna fakta lain? (Jika 8 + 4 = 12 , kemudian
8 + 5 = 13)
Strategi lain?


Cuba lagi.

9 + 7 = ?
bagaimana?
Buat 10, tambah 6? (9 + 1 = 10; 10 + 6 = 16)
Strategi lain?
Sejenak
Jika kita gunakan strategi ini sebagai orang dewasa, adakah
kita mengajar dengan jelas kepada murid?
Patutkah kita ajar?
Jika ya ... bagaimana?
Dengan Rekenrek
Rekenrek adalah alat yang berkuasa yang membantu murid
untuk menjadi lebih fleksible dan mampu melihat ke dalam
nombor, dan menggunakan pelbagai strategi penyelesaian.
Apa Itu Rekenrek?
Dibangunkan oleh Adri Treffers
Menggabungkan beberapa konsep seperti garis
nombor dan asas 10 .
Di buat dengan menggunakan 2 utas tali yang
mengandungi 10 manik yang diasingkan mengikut
warna dalam kumpulan 5.
Secara strateginya..murid dibimbing untuk berfikir
dalam kumpulan 5 dan 10.
Struktur Rekenrek ini menawarkan visual yang
jelas kepada murid untuk melihat nombor di antara
nombor. Dan yang pasti melihat kumpulan 5 dan
10.
Sebagai Contoh
Visual Model
Dengan rekenrek, murid dapat belajar dengan
cepat untuk melihat nombor 7 antara dua
bahagian ialah satu kumpulan 5 dan 2 manik.
1 kumpulan 10
3 lagi manik

Jika , 13 pula dapat kita lihat satu kumpulan 10 (5
merah & 5 hitam) dan 3 lagi manik.
5 2
Membina Rekenrek
Apa yang kita perlukan?
Sekeping kadbod berbentuk segi empat tepat
Tali
20 manik
gunting

Buat simpulan di hujung kedua-dua tali.
Susunkan 10 manik ( 5 merah & 5 Hitam ) dalam
setiap tali .
Selitkan simpulan tali di bahagian belakang
kadbod supaya manik berada di bahagian
depan.
SIAP
Membina Rekenrek
Kelebihan

Membantu murid melihat ke dalam nombor dan
rekenrek akan menjadi suatu medium perantara
dan bukannya sekadar manik sahaja
Membantu murid menggambar kumpulan 5 dan 10
secara visual
Membantu murid membina hubungan antara
nombor. Contoh,di akhirnya murid menyatakan
hubungan antara 7 dan 10 :
Saya tahu ada sepuluh manik dalam setiap baris.
Terdapat tiga manik ditinggalkan dalam kedudukan
permulaan. Jadi ... mesti ada 7 kerana 10 - 3 = 7
Contoh
Beri masa dua saat (supaya tiada masa untuk mengira setiap
manik)
Tolak manik dan bertanya "Berapa banyak? dan meminta
penjelasan.
Dengar untuk ... "Saya tahu ada merah, dan / kurang satu
lagi" (menggalakkan pengenalan ini 5 merah / 10 manik
sebagai pusat untuk penyelesaian)
Berkembang kepada dua baris. Bertanya "Berapa banyak
manik yang terdapat di baris atas? Baris bawah? Kedua-
duanya? (Penaakulan)
Mencari pola (bagaimana mereka tahu tanpa mengira setiap
manik)
Asas 10
Model aktiviti:
Gunakan kedua-dua baris untuk melihat nombor yg
ditambah dengan jelas
Dicadangkan (bermula dengan 5 pada baris atas)
"Mari kita membuat 8. Saya mulakan dengan 5. Berapa
banyak lagi? "
"Mari kita membuat 9. Saya mulakan dengan 6. Berapa
banyak lagi? "
"Mari kita membuat 6. Saya mulakan dengan 5. Berapa
banyak lagi? "
"Mari kita membuat 6 lagi. Saya mulakan dengan 3. Berapa
banyak lagi?
Berkembang kepada Kombinasi 10-20
Gandaan
Tujuan:
Membantu murid secara visual untuk menggunakan
gandaan dalam pengiraan
(e.g., 4+4; 6+6)


1+1=2 2+2=4 3+3=6 4+4=8
Membina kefahaman murid mengenai gandaan

Tanya pelajar apa yang mereka tahu mengenai ini.
Biasanya, 7 + 7 = 14


Luar biasanya
2 kumpulan 5, tambah 4
Gandaan

Murid sepatutnya menggunakan kefahaman
gandaan dengan baik untuk menggunakan
gandaan dalam pengiraan,
contoh ; 7 + 8 ,

Murid boleh mengenalpasti perbezaan antara nombor
7 kurang satu dari 8, maka apabila digunakan
gandaan 8 jawapannya perlulah dikurangkan satu.
8 + 8 (gandaan ) = 16 -1
Gandaan
1 2+1 = 3 4+1 = 5 6+1 = 7 8+1 = 9
2 + 1 3 + 2 4 + 3 5+ 4
Gandaan: Membina idea
Minta murid secara visual memberi gabungan nombor
yang lain:

Buktikan dengan Rekenrek

Adakah 6 + 7 = 12 + 1?
Adakah 3 + 2 = 4 + 1?
Adakah 4 + 5 = 8 + 1?
Adakah 8 + 9 = 16 + 1?

Sebahagian daripada
keseluruhan
Membangunkan pemahaman hubungan
sebahagian-keseluruhan dalam masalah
yang melibatkan beberapa penambahan
dan penolakan.
Untuk membina keyakinan dan
keselesaan dengan mencari nilai yang
perlu ditambah/ditolak. (anu)
Membina idea
Tolak beberapa manik ke sebelah kiri. Tutup manik yang
tertinggal.
Tanya murid: berapa manik yang dilihat di baris atas?tanya: berapa manik yang ditutup di baris atas?
Dengar jawapan seperti berikut:
5 dan lebih 1 ialah 6. bilang sampai 10 7, 8, 9, 10.
4 manik yang ditutup.
saya tahu 6 + 4 = 10. bila nampak 6,maka selebihnya ialah 4.
setiap baris mesti ada 5 manik setiap warna. Saya nampak ada 1
hitam, jadi yang selebihnya mesti 4.
Seterusnya, baris bawah.
Tutup
manik
Kira Jumlah: Pelbagai Strategi?
Berikan dua nombor (boleh gunakan dadu)..

Contoh 5 dan 6. tanya murid strategi mereka mendapatkan
jumlah.