Anda di halaman 1dari 1

Tindakan

Pelaksanaan Teknik
PEDI
Pemerhatian
Ujian Awal dan Ujian Akhir
Temu Bual
Analisis Dokumen
Kitaran Kedua
Refleksi
Membuat refleksi
Membuat rumusan
Mengenal pasti aspek amalan
Refleksi pengajaran dan pembelajaran
Ujian Awal, Temu Bual, Analisis
Dokumen.
Perancangan
Merancang tindakan
Mencari dan mengumpul
data.
Tinjauan literatur
TINDAKAN YANG DIJALANKAN
O Kajian ini menggunakan model
reka bentuk penyelidikan kajian
Lewin (1946) dan Laidlaw (1992).

Anda mungkin juga menyukai