Anda di halaman 1dari 2

SULIT

,
SJK(T) KAMPONG PANDAn
tr n`rf]y >trfV
UJIAN FORMATIF

2014

BAHASA MELAYU )

Tahun 2

SATU JAM 30 MINIT/ 1 30 n`m`dgfkqf

: _____________________________________

: _____________________________________

: _____________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

DISAHKAN OLEH:

.
PN.KRISHNAVALLI
GURU MATA PELAJARAN
TAHUN 2

.
PN.PUSPAVALLI
GPK KOKURIKULUM

PN.S.LETCHUMY
GPK KURIKULUM

SULIT

,
SJK(T) KAMPONG PANDAN

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH
PKSR (1) 2014

BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)

Tahun 5
50 MINIT

NAMA

: _____________________________________

KELAS

: _____________________________________

NAMA GURU

: _____________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUDISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

DISAHKAN OLEH:

.
PN.K.KRISHNAVALLI
GURU MATA PELAJARAN
TAHUN 5

.
PN.T.PUSPAVALLI
GPK KOKURIKULUM

PN.S.LETCHUMY
GPK KURIKULUM