Anda di halaman 1dari 21

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TUN HUSSEIN ONN


BATU PAHAT , JOHOR
TUGASAN PRA3143
KUALITI PENDIDIK PRASEKOLAH

DISEDIAKAN OLEH : NOOR ASMA BINTI ZAKARIA
900210-02-5788
PISMP SEM 8 PRASEKOLAH
TAJUK :
GURU PRASEKOLAH BERKUALITI PENERAJU
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

(ETIKA DAN KEROHANIAN)
3
OBJEKTIF
3
GELOMBANG
9
BIDANG
KEBERHASILAN
UTAMA
11
ANJAKAN
UTAMA
5
ASPIRASI
SISTEM
PENDIDIKAN
MALAYSIA
6
ASPIRASI
MURID
TAJUK :
SEJAUH MANA NILAI ETIKA DAN KEROHANIAN
MEMPENGARUHI INDIVIDU?
Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang
bererti watak kesusilaan atau adat.

Etika boleh ditakrifkan sebagai kajian falsafah
tentang moral, iaitu tentang kelakuan yang
baik, kewajipan moral, sikap moral,
tanggungjawab moral, keadilan sosial dan ciri-
ciri kehidupan yang baik (Grassian, V. 1981).

Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua etika /
prinsip moral atau nilai-nilai akhlak (adat
sopan santun dan sebagainya) yang menjadi
pegangan seseorang individu atau sesuatu
kumpulan manusia.
DEFINISI ETIKA
DEFINISI KEROHANIAN
Menurut Kamus Dewan (1998) rohani
bermaksud batin yang berkaitan dengan roh,
rohaniah atau jiwa.

Rohani merupakan sesuatu yang berlawanan
dengan jasmani, iaitu perkara yang bukan
berbentuk fizikal dan tidak dapat dilihat dengan
mata kasar kepada sifat dalaman yang
melibatkan semangat seseorang.
Menurut sarjana Islam Al Ghazali (1058-1111)
rohani sebagai perkara yang terdiri daripada akal,
hati, jiwa dan roh.

Kerohanian merangkumi aspek-aspek seperti
keyakinan kepada tuhan, kepercayaan kepada
agama, kemantapan jiwa, penghayatan nilai-nilai
murni dan norma masyarakat dan berbudi
pekerti mulia.
Menjadikan sistem pendidikan
negara benar-benar efektif. Bagi
melahirkan generasi pelajar
yang bertanggungjawab serta
memiliki sifat-sifat yang
mulia.
Memberi
pengetahuan dan
kemahiran
asas .
Dapat melahirkan
pelajar-pelajar
yang berakhlak
mulia .
Merupakan benteng
pertahanan kepada identiti
kebangsaan yang dikongsi oleh
semua pihak .
Membimbing pelajar
mencapai satu peringkat
pemikiran dan kesedaran
yang tinggi.
Dapat menghubungkan ilmu
pengetahuan yang dipelajari
dengan kesedaran berilmu.
ISU-ISU BERKAITAN ETIKA DAN KEROHANIAN
i. Isu-isu Etika Dalam Sains Dan Teknologi

Isu etika seringkali menjadi tajuk perdebatan antara
golongan saintis dengan golongan agama mahupun
budayawan.
PENCEMARAN ISU ETIKA OLEH BARAT
TEORI DARWIN ALIRAN EMPIRIKAL ALIRAN SAINTISME
Lihat salasilah manusia
daripada haiwan.
Letakkan ukuran kemajuan atas sesuatu
yang bersifat fizikal/material yang boleh
dibuat ujikaji.
Meletakkan segala aktiviti Sains
untuk Sains dan sains bersifat
nature.
Memperkosa fitrah
kesucian manusia.
Hidup manusia hanya tertumpu pada
kebendaan.
Ia tidak terdedah kepada nilai baik
dan buruk.
Menolak hakikat
kewujudan Allah s.w.t.
Hal kerohanian & ketuhanan di luar
bidang kajian kerana sukar dibuktikan.
Atas nama Sains manusia bebas
melakukan apa sahaja meskipun
bertentangan dengan etika, norma
hidup atau agama.
Meletakkan hidup
manusia di taraf paling
rendah.
Lahirkan kemajuan yang tidak seimbang
& sepadu. Ia penyebab kepada
penderitaan manusia hari ini.

ISU-ISU YANG WUJUD DALAM SAINS
DAN TEKNOLOGI
Pengklonan dan kejuruteraan genetik
Penyalahgunaan IT
Perlumbaan senjata
Kerosakan dan kepupusan
Pengklonan dan kejuruteraan genetik
Penyalahgunaan IT
Perlumbaan senjata
Kerosakan dan kepupusan
ii. Isu Permasalahan Akhlak Di Kalangan Pelajar
Mengenai pemasalahan akhlak masa kini menjadi
semakin ketara di kalangan pelajar sekolah.

Sekolah memainkan peranan yang penting selepas
keluarga di dalam pembentukan akhlak dan ini jelas
termaktub di dalam Falsafah Pendidikan Negara dan
melalui penerapan nilai dalam kurikulum di sekolah.
Jumpa lagi!!!
Sekian,
Terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai