Anda di halaman 1dari 10

Home RPT & RPH PENGAJARAN BERTEMA BUKU AKTIVITI LEMBARAN KERJA RUJUKAN ILMIAH NKRA

MONDAY, FEBRUARY 09, 2009


Teknik Bercerita Dalam Perkembangan Emosi Kanak-Kanak Prasekolah
Oleh
Dr.Rohizani Yaakub,
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang
Pengenalan
Ibu bapa dan guru lazimnya akan berasa sangat gembira dan bangga apabila anak-anak
mula menunjukkan minat terhadap buku. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa
minat terhadap buku pada peringkat awal perlulah sentiasa dipupuk supaya minat itu
terus berpanjangan sehingga menjadi kebiasaan. Hal ini kerana sikap terhadap membaca
dalam kalangan kanak-kanak peringkat prasekolah adalah sangat penting dalam
menentukan aktiviti pembacaan mereka seterusnya. Pada peringkat ini kanak-kanak
sangat menyukai aktiviti membaca cerita secara kuat. Maksudnya, mereka suka kalau ibu
bapa, guru-guru, atau sesiapa sahaja membacakan cerita dan mereka mendengar. Pada
masa yang sama, kanak-kanak sebenarnya menyimpan hasrat untuk dapat membaca
seperti yang dilakukan oleh pencerita tersebut. Perbuatan membaca iaitu pergerakan
kepala (mata) dari kiri ke kanan, sangat menarik perhatian kanak-kanak. Mereka seolaholah
tidak sabar untuk menguasai kemahiran ajaib tersebut.
Umumnya semasa anak-anak masih kecil, ibu bapa akan duduk bersama anak-anak dan
membacakan buku-buku cerita kepada mereka. Keriangan jelas terbayang di wajah anakanak
yang mendengar cerita, tidak kira dari siapa. Namun, masa yang dihabiskan
bersama anak-anak untuk bercerita akan semakin kurang setiap hari anak semakin
membesar, sehinggalah anak-anak dibiarkan untuk membaca sendiri. Biasanya itulah hal
yang terjadi dalam mana-mana keluarga pun. Namun, dengan perkembangan ilmu, sudah
banyak ibu bapa yang terus-menerus memberikan masa dan perhatian terhadap
pembacaan anak-anak kerana diyakini bahawa peranan merekalah sebenarnya yang akan
mempengaruhi sikap anak-anak terhadap pembacaan apabila mereka besar. Menyedari
pentingnya peranan mereka, banyak ibu bapa yang mula memberikan lebih perhatian dan
belajar cara bercerita dengan lebih sistematik bagi membantu anak-anak memupuk sikap
positif terhadap membaca. Hal ini kerana disedari bahawa sikap positif terhadap

CIKGU ANI
SK Labu, Batu 10,Seremban,
Negeri Sembilan, Malaysia
View my complete profile
PROFIL SAYA

PUKUL BERAPA
SEKARANG
0

More

Next Blog Create Blog

Sign In
converted by Web2PDFConvert.com
membaca dalam kalangan kanak-kanak peringkat prasekolah adalah sangat penting dalam
menentukan aktiviti pembacaan mereka seterusnya.
Perkembangan Emosi Kanak-kanak
Jika diteliti model pendidikan prasekolah yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan
Kurikulum, komponen perkembangan sosioemosi memberi fokus kepada penguasaan
kemahiran emosi yang matang. Hal ini kerana diyakini bahawa perkembangan emosi
yang matang dapat menjadi asas yang kukuh ke arah pembentukan sahsiah individu yang
seimbang. Keseimbangan antara semua komponen pula penting sebagai persediaan awal
kepada kanak-kanak memasuki alam persekolahan formal.
Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003 : 5)
Terdapat pelbagai cara untuk memupuk keseimbangan emosi kanak-kanak di peringkat
prasekolah. Contohnya, aktiviti bermain yang dijalankan semasa berada di sekolah.
Bercerita juga merupakan salah satu aktiviti yang sangat sesuai dengan perkembangan
emosi kanak-kanak.
Kepentingan emosi dalam kehidupan telah mula diakui oleh ahli-ahli falsafah sejak
zaman Greek lagi. Tidak hairanlah jika Plato, Aristotle, Spinoza, Descartes, Hobbes, dan
Hume telah mengemukakan teori-teori berkaitan emosi yang menjadi asas kepada
penyelidikan tentang emosi dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Walau
bagaimanapun, penyelidikan tentang emosi menjadi sukar kerana wujudnya nilai
normatif yang tidak konsisten antara satu individu dengan individu yang lain. Menurut
Plato, terdapat tiga komponen asas dalam minda manusia iaitu daya takulan, kehendak
(desire), dan komponen emotif. Antara komponen emotif yang dimaksudkan ialah
kegembiraan, kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Bagi Aristotle juga, emosi
mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia secara
keseluruhannya.
Bercerita
Telah lama disedari bahawa cerita dapat memberi sumbangan ke arah kejayaan akademik
dan kesejahteraan emosi kanak-kanak. Cerita-cerita rakyat misalnya, sesuai dijadikan
bahan bercerita. Sebagai alat untuk pembelajaran, kaedah bercerita dapat dijadikan alat
untuk menggalakkan pelajar meneroka keunikan diri mereka. Selain itu ia juga dapat
meningkatkan tahap kebolehan mereka berkomunikasi melalui pemikiran dan perasaan
serta meluahkannya dalam bentuk oral yang teratur. Dalam dunia sekarang yang serba
maju dan canggih, aktiviti bercerita dapat dijadikan alat untuk memupuk dan
menyuburkan sifat-sifat peka pelajar terhadap kelebihan menguasai bahasa dengan baik.
Selain itu, ia juga menyedarkan mereka bahawa adalah penting kita mempunyai
kemahiran mendengar yang baik bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan antara
individu.
Bercerita juga membolehkan kanak-kanak menyuarakan pendapat dan perasaan secara
lisan. Perkara ini berlaku apabila kanak-kanak diberi peluang untuk bercerita semula
setelah guru berbuat demikian. Guru boleh bertanya kepada kanak-kanak apakah yang
mereka fikir akan berlaku selepas sesuatu kejadian dalam cerita. Dengan cara ini, kanakkanak
dengan daya imaginasi mereka akan dilatih memberikan pendapat dan pandangan.
Guru pula perlu menerima cadangan kanak-kanak tersebut tanpa prejudis. Dari situ guru
boleh membantu kanak-kanak mengembara ke dalam dunia imaginasi dengan
mendengar dan berkongsi cerita tersebut dengan rakan-rakan sekelas yang lain.
Bercerita boleh dijadikan alat untuk melatih kemahiran mendengar dan bertutur secara
yang menyeronokkan. Hal ini demikian kerana sewaktu bercerita, kanak-kanak atau guru
juga tidak terikat dengan nada dan intonasi perbualan yang biasa. Setiap patah perkataan
perlu diucapkan bersesuaian dengan cerita. Contohnya, sekiranya terdapat kisah harimau
dalam cerita itu, guru boleh memberi perhatian yang lebih sewaktu menyebut harimau
meNGAUM bagi memberi kesungguhan bahawa harimau mengaum itu suatu perbuatan
yang dapat menunjukkan kegagahan. Guru tidak perlu untuk membunyikan ngauman
itu, cukup kalau memberi penekanan dalam sebutannya. Hal ini dapat mengelakkan jika
guru tidak dapat mengaum dengan suara yang kuat dan dalam. Suasana bercerita dan
mendengar cerita ini dapat mewujudkan keseronokan kepada kanak-kanak di samping
mereka dapat melatih kemahiran mendengar yang baik. Guru mungkin boleh memberi
arahan awal supaya kanak-kanak mendengar dengan baik, barulah guru akan mula
bercerita. Jika pelajar pula diberi peluang bercerita, sesi tersebut dapat menjadi sesi
melatih mereka bertutur dan menyebut perkataan dengan betul. Contohnya:
Ada seekor itik cantik ingin memetik buah betik. Itik yang cantik tidak
dapat memetik buah betik. Pokok betik sangat tinggi. Itik cantik tidak
putus asa. Buah betik itu mesti dipetik. Itik cantik bercadang meminta
tolong.
Zailani Zakaria
Create your badge
MY FACE BOOK
Rolet
PENGUNJUNG
SEDANG ONLINE
ANDA PENGUNJUNG
KE
Bahan Ilmiah Prasekolah
Pekeliling & Surat Siaran KPM
Bahan Rujukan Kurikulum
Standard Prasekolah
Kebangsaan (KSPK)
Rancangan Pelajaran Tahunan
Prasekolah 2010
Pengurusan Prasekolah
Teori Perkembangan Kanak-
kanak
CD Interaktif Prasekolah
Muzik
Bahan-Bahan Zoom A
Panduan Menulis Huruf
Lembaran Kerja
Lagu kanak-kanak
Cerita Kanak-kanak
BAHAN-BAHAN
RUJUKAN
Aktiviti Prasekolah (2)
Artikel Kanak-kanak (30)
Artikel Prasekolah (21)
Bahan Bahasa Inggeris (4)
Bahan Bantu Mengajar (25)
Bahan Ilmiah (5)
LABEL
converted by Web2PDFConvert.com
Bercerita juga dapat memperkenalkan kosa kata baru bersesuaian dengan isi. Sebolehbolehnya
guru perlu berusaha untuk memperkenalkan beberapa perkataan baru setiap kali
bercerita kepada kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak akan mudah belajar makna
kata apabila digunakan dalam konteks yang sesuai. Banyak perkataan yang mempunyai
lebih daripada satu makna. Dengan menggunakan dalam cerita, kanak-kanak dapat
menyesuaikan kegunaan kata dengan konteks yang sesuai. Walau bagaimanapun, guru
perlu elakkan memperkenalkan terlalu banyak perkataan dalam satu-satu masa kerana
ianya mungkin akan mengelirukan kanak-kanak. Sekiranya ada perkataan baru yang
telah diperkenalkan, guru bolehlah membuat sedikit persediaan dengan menuliskannya
pada kertas imbasan dan dilekatkan di papan flannel atau dinding kelas supaya mudah
diingat oleh kanak-kanak. Daya imaginasi sewaktu bercerita dapat merangsang
penggunaan bahasa yang baik.
Kanak-kanak lebih cepat belajar perkara yang diminati dan bercerita sangat menarik
perhatian mereka. Setiap kanak-kanak mempunyai minat yang berbeza terhadap cerita.
Kanak-kanak lelaki misalnya lebih meminati cerita-cerita binatang. Kanak-kanak
perempuan pula mungkin lebih sukakan cerita Cinderella atau Red Riding Hood
kerana ceritanya mengisahkan perihal kecantikan puteri. Walau bagaimanapun, guru
biasanya menghadapi sebuah kelas yang terdiri daripada kanak-kanak lelaki dan juga
perempuan. Oleh itu adalah sukar bagi guru untuk mengadakan sesi bercerita yang
berasingan kepada kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Apa yang boleh
dilakukan oleh guru ialah mengimbangkan cerita seumpama itu supaya mengandungi
aksi-aksi lasak. Oleh itu kedua-dua kanak-kanak dapat menikmatinya. Kanak-kanak
perempuan menggemari kecantikan puteri, dan kanak-kanak lelaki menggemari aksi-aksi
lasak tersebut. Tugas berat itu perlulah dibuat oleh guru sebelum mula bercerita supaya
penceritaan akan menjadi licin dan lancar.
Bercerita dapat menjadi cara yang sesuai untuk mengenali keunikan individu. Sewaktu
aktiviti bercerita dijalankan, guru dapat mengenal pasti ciri-ciri tertentu dalam setiap
pelajarnya. Ada kanak-kanak yang dapat duduk dan mendengar dengan baik, ada kanakkanak
yang hanya boleh duduk diam selama beberapa minit sahaja, ada kanak-kanak
yang suka mengganggu rakan sewaktu sesi berlangsung, ada kanak-kanak yang suka
mengambil bahagian dalam bercerita, dan sebagainya. Secara tidak langsung, guru dapat
mengenal perangai setiap pelajar di bawah penyeliaannya. Perkara ini penting bagi
mereka untuk mengawal kelas sewaktu pengajaran berlangsung.
Sewaktu sesi bercerita, guru dapat menunjukkan contoh kepada pelajar untuk dijadikan
panduan dan pedoman hidup. Guru juga dapat menerapkan nilai-nilai murni yang perlu
diamalkan seperti taat kepada ibu bapa, mendengar nasihat adik-beradik, berkongsi
kemudahan dalam kelas atau di rumah, dan pelbagai lagi bergantung kepada kreativiti
guru. Namun perlu diingat iaitu elakkan memberi penekanan yang terlalu berat terhadap
pemupukan nilai sehinggakan sesi bercerita bertukar menjadi sesi ceramah. Keadaan ini
tidak dapat meninggalkan impak yang positif terhadap pelajar. Sekiranya keadaan ini
berlaku, pelajar akan berasa bosan dan enggan memberi kerjasama pada masa-masa akan
datang. Misalnya terdapat watak tertentu dalam cerita yang boleh dijadikan panduan
kepada pelajar, guru bolehlah mengaitkannya dengan mengambil pelajar-pelajarnya
sebagai contoh. Misalnya, Tengok, apa yang jadi kalau tidak mendengar nasihat ibu
atau Piko sakit gigi sebab tidak memberusnya sebelum tidur. Guru boleh menyambung
Siapa nak jadi seperti Piko? atau Siapa tak suka dengar cakap ibu?. Seterusnya
mungkin dia boleh berkata Cikgu tahu Amar suka dengar cakap ibu kan? atau Semua
pelajar cikgu ni suka dengar cakap ibu, kan?. Secara tidak langsung kanak-kanak itu
akan terasa dihargai kerana dilibatkan dalam penceritaan. Perkara ini dapat menaikkan
imej kendiri mereka.
Bercerita Dalam Bilik Darjah
Bercerita merupakan aktiviti yang menarik dan boleh digunakan dalam mana-mana
pelajaran bagi menghidupkan sesuatu pengajaran. Bercerita dapat meningkatkan
kefahaman kanak-kanak terhadap pelajaran dan boleh merangsang kanak-kanak
melahirkan idea atau pendapat serta menjadikan pembelajaran sebagai suatu pengalaman
yang menyeronokkan. Bercerita juga dapat dijadikan sebagai aktiviti pengukuhan.
Sebelum bercerita, guru perlu menyediakan diri selengkapnya. Misalnya memilih cerita
yang sesuai, menentukan fokus cerita, memikirkan soalan-soalan yang boleh
dikemukakan, perkataan atau frasa yang perlu difokuskan dan mencatat rangka cerita
sebagai panduan. Selain itu, guru perlu berlatih bercerita sebelum bercerita kepada
kanak-kanak untuk menambahkan keyakinan diri atau mencatat butir-butir penting atas
kad-kad kecil sebagai rujukan dan menentukan alat atau bahan yang akan digunakan
semasa bercerita.
Buku Aktiviti Murid (3)
Cerita Kanak-kanak (2)
Doa Kanak-kanak (1)
Gambar Bertema (1)
Guru (25)
INFORMASI KESIHATAN (4)
Jadual Waktu Prasekolah (1)
Kelas Prasekolah Bestari SK
Labu (1)
Keratan Akhbar (37)
Komponen Kreativiti dan
Estetika (19)
Komponen Perkembangan
Kognitif (4)
Lagu Kanak-kanak (6)
Learn abc (1)
Learn Phonics (3)
Lembaran Kerja (1)
Lembaran Kerja Prasekolah (7)
Mari Mewarna (1)
Origami (14)
Pekeliling (2)
Pekeliling Ikhtisas (3)
Pemakanan Kanak-kanak (4)
Pembantu Pengurusan Murid
(PPM) (1)
Pengajaran Bertema (40)
Pengajaran Suku Kata (2)
Pengumuman (2)
Permainan Kecil (1)
Persekolahan (1)
Perutusan (1)
Program PERMATA (1)
Program Prasekolah (2)
Program Prasekolah JPNS (3)
Puisi Kanak-kanak (1)
Rancangan Pelajaran Harian (7)
Rhymes (2)
Tema Tahunan (2)
2013 (7)
2012 (16)
2011 (20)
2010 (45)
2009 (205)
December (23)
November (20)
October (2)
August (5)
July (7)
June (17)
May (23)
April (26)
March (52)
February (10)
Feb 27 (2)
Feb 14 (5)
Feb 09 (2)
Teknik Bercerita Dalam
BLOG ARCHIVE
converted by Web2PDFConvert.com
Semasa bercerita pula, guru perlu memastikan keadaan kanak-kanak selesa, dapat
memberi tumpuan sepenuhnya terhadap cerita, tidak ada gangguan yang boleh
mengalihkan perhatian mereka dan melibatkan kanak-kanak dengan memberi peluang
menjawab soalan atau melakonkan semula. Suara guru perlu jelas, bahasa yang
digunakan sesuai dengan tahap kanak-kanak dan istilah yang diperkenalkan daripada
yang konkrit kepada abstrak. Gerak badan dan mimik muka yang sesuai boleh digunakan
untuk menarik perhatian kanak-kanak. Bahan-bahan yang sesuai perlu digunakan bagi
membantu penyampaian guru dan membantu kefahaman kanak-kanak terhadap jalan
cerita. Guru perlu peka terhadap reaksi yang ditunjukkan oleh kanak-kanak. Sekiranya
sesuai, guru bolehlah memakai pakaian yang khas untuk menambahkan keseronokan
kepada kanak-kanak. Walau bagaimanapun, pakaian itu hanya sebagai tambahan kepada
guru, sekiranya tiada pun tidak mengapa. Aksi guru sebenarnya yang lebih mustahak.
Nada dan intonasi guru sangat penting. Sekiranya suara guru rata dan tidak bertukartukar
mengikut ceritanya, sesi akan menjadi hambar.
Selepas bercerita, guru perlu menyediakan aktiviti susulan sama ada menjawab soalansoalan,
meminta kanak-kanak bercerita semula, atau simulasi/melakonkan bahagianbahagian
tertentu cerita bagi memastikan kanak-kanak memahami cerita. Selain itu,
nyanyian, melukis, dan kuiz boleh dijadikan sebagai pengukuhan.
Banyak perkara yang perlu difikirkan sewaktu mengatur sesuatu sesi bercerita bersama
pelajar. Antaranya ialah guru perlulah:
1. Permudahkan plot cerita yang ingin diperdengarkan
Gunakan perkataan sendiri untuk bercerita dengan mengekalkan konsep-konsep
kesesuaian pilihan perkataan. Seringkali guru tidak dapat membina cerita sendiri tetapi
akan memetik dari buku-buku cerita yang ada di pasaran. Kita perlu ingat, kadangkadang
buku cerita dihasilkan oleh penulis bukan yang tidak mempunyai latar belakang
pendidikan. Mereka adalah penulis yang menulis untuk memenuhi pasaran. Sukar
mendapatkan buku cerita yang benar-benar memenuhi kehendak pembelajaran kanakkanak
iaitu yang menghiburkan, dan dalam masa yang sama memberi pengajaran. Oleh
itu adalah penting kepada guru-guru untuk membaca cerita-cerita sebegini dan
mempermudahkan plotnya bagi menyesuaikan dengan kanak-kanak. Benar atau salah
cerita itu bukanlah perkara terpenting tetapi jika guru dapat bercerita dengan baik
sehingga kanak-kanak dapat menerima cerita tersebut, itu dikatakan sudah berjaya.
2. Bina peta atau carta alir cerita
Manusia memang mempunyai sifat lupa. Tidak terkecuali bagi guru. Oleh itu, guru
bolehlah membina peta cerita atau carta aliran untuk memudahkan cerita dan
mengelakkan lupa. Semua ini perlu dilakukan supaya guru tidak tersekat-sekat sewaktu
bercerita. Tambahan pula jika ada pelajarnya yang suka mencelah atau menimbulkan
masalah semasa sesi berlangsung. Selepas menangani masalah pelajar, guru terlupa di
mana dia telah berhenti. Perkara ini akan membuatkan pelajar berasa kecewa. Kalau
guru menyediakan peta cerita, perkara ini dapat dielakkan. Walaupun terganggu, guru
tetap dapat menyambung ceritanya dengan baik. Walau bagaimanapun, gangguan
seumpama itu dapat mengurangkan keseronokan kanak-kanak mendengar cerita, dan
seboleh-bolehnya dielakkan oleh guru.
3. Sediakan alat bantu yang sesuai
Sekiranya perlu, guru perlu menyediakan alat bantu untuk digunakan sewaktu sesi
bercerita. Tujuannya supaya kanak-kanak berasa seronok. Misalnya gambar-gambar
binatang, pemandangan, atau apa saja yang berkaitan dengan cerita boleh menjadikan
sesi bercerita lebih menarik minat. Warna-warni gambar menjadai pelengkap kepada
penceritaan yang menarik.
5. Bercerita dengan suara, gaya, dan intonasi yang sesuai.
Aspek ini adalah perkara paling penting dalam sesebuah sesi bercerita. Sekiranya suara
yang monotonous dengan gaya yang hambar dan intonasi yang mendatar, pelajar akan
jemu dan gagallah guru tersebut. Keadaan akan menjadi lebih serius jika guru berterusan
tiada gaya bercerita, lama-kelamaan pelajar menjadi bosan dan tidak berminat
mengikuti sesi bercerita yang dikendalikan oleh guru tersebut. Sesi bercerita juga boleh
bertukar menjadi sesi yang bising dan tidak terkawal.
6. Sediakan pakaian khas jika perlu
Teknik Bercerita Dalam
Perkembangan Emosi
Kanak-Ka...
Cerita Kanak-kanak
Feb 01 (1)
January (20)
2008 (15)
BLOG PENDIDIKAN
AWAL KANAK-
KANAK
PRASEKOLAH SERI PAGI
Sampan Kertas - Origami
sampan kertas :)
4 weeks ago
BK Early Childhood
Education Specialist @
BK Pakar Pendidikan
Awal Kanak-Kanak
Kesilapan Satu Proses
Pembelajaran - Menggalakkan
kanak-kanak melakukan
sendiri merupakan salah satu
cara memupuk kanak-kanak
berdikari. Sediakan sokongan
dan panduan kepada kanak-
kanak sema...
4 weeks ago
Bermulanya di
prasekolah ini...
Ubahsuai dapur kelas - Ada
yang komen di facebook bila
saya muatnaik gambar dapur
kelas yang diubahsuai. Paling
pedih bila ada yang kata apa
guna kelas cantik kalau
mengajar tak...
2 months ago
Prasekolah Kuala
Kangsar
PENTAKSIRAN KEMBARA
3M PRASEKOLAH -
MAKLUMAN. 1. Mohon pihak
Tuan/Puan menghantar
perkara berikut sebelum 15
Mei 2014. - Borang analisis
Kembara 3M (Individu) -
Borang analisis Kembara...
2 months ago
Prasekolah SK Ulu
Kakus
Free Numeracy Worksheets,
Birthday Chart & Duty Roster
- Hi everyone... It's still not
tooooo late to wish everyone
a Happy New Year and a
blessed Chinese New Year! I
would like to thank everyone
for visiting my...
5 months ago
Diari Seorang Guru
Prasekolah
Rumah Terbuka Aidilfitri 2011
di Prasekolah SK Parit
Serong -
6 months ago
Laman Informasi
Prasekolah
SEJARAH PENDIDIKAN
AWAL KANAK-KANAK:
INOVASI DI EROPAH PADA
ABAD 20: MONTESSORIS
CHILDRENS HOUSE -
Montessori melihat
pendidikan sebagai
converted by Web2PDFConvert.com
Sesuatu sesi bercerita akan menjadi lebih menarik sekiranya guru menyediakan pakaian
khas sewaktu bercerita. Selain membangkitkan mood kanak-kanak, ia juga dapat
menjadikan sesi lebih real. Tidak perlulah menyediakan pakaian yang mahal atau
terlalu detail sehingga menenggelamkan cerita. Cukuplah sekadar penghias untuk
membezakan antara waktu pengajaran biasa dengan sesi bercerita. Keadaan ini juga boleh
menjadikan kanak-kanak lebih bersemangat dan bersedia untuk mengambil bahagian
yang aktif dalam sesi tersebut.
Sekiranya guru bersedia sebelum mengadakan aktiviti bercerita, sesi tersebut akan
menjadi sangat bermakna dan kanak-kanak dapat belajar sesuatu darinya. Banyak
perkara yang boleh dilakukan bergantung kepada inisiatif dan kreativiti guru.
Memilih Cerita Untuk Kanak-kanak
Banyak perkara yang perlu diberi perhatian apabila memilih cerita untuk digunakan
dengan kanak-kanak prasekolah. Antaranya ialah plot cerita, iaitu struktur penceritaan.
Kita biasa mendengar kanak-kanak bertanya Seronok tak cerita tu?. Yang dimaksudkan
oleh kanak-kanak itu ialah adakah cerita itu bagus kerana plot diumpamakan seperti
benang yang menjahit dan mencantumkan peristiwa cerita serta menceritakan apakah
yang berlaku kepada watak-watak dalam cerita itu. Baik plot cerita, baiklah cerita itu.
Plot yang baik berkembang secara semulajadi daripada tindakan watak-watak, dan
bukannya terjadi secara disengajakan. Cerita yang mengandungi sub plot yang banyak
juga boleh mengelirukan kanak-kanak. Bagi kanak-kanak peringkat prasekolah, memadai
cerita yang mempunyai satu plot utama sahaja.
Latar cerita juga penting kepada kanak-kanak. Latar masa boleh jadi pada masa
sekarang, yang sudah lepas, atau masa akan datang. Begitu juga dengan latar tempat.
Boleh jadi di tempat yang biasa dengan kanak-kanak atau fiksyen semata-mata. Walau
bagaimanapun, latar yang dipilih perlu bersesuaian dengan watak yang digunakan. Guru
boleh mempelbagaikan cerita yang digunakan, bukannya memilih jenis cerita yang sama
sahaja, bagi mengelakkan kebosanan.
Tema cerita yang dipilih untuk kanak-kanak juga penting. Ianya bergantung kepada
tujuan guru menggunakan buku cerita tersebut, iaitu apakah mesej yang ingin
disampaikan kepada kanak-kanak. Kadang kala terdapat buku-buku cerita yang
mengandungi makna yang berlapis, iaitu yang tersirat. Guru perlulah pandai mencungkil
segala tema ini supaya kanak-kanak akan mendapat impak yang optimum. Tema yang
hendak dipilih perlulah yang sesuai untuk dipupuk kepada kanak-kanak, seperti adil,
jujur, dan seumpamanya. Ini kerana tidak semua nilai yang hendak didedahkan kepada
kanak-kanak pada peringkat itu. Memadai kalau mereka dididik untuk bertolak ansur
dengan rakan-rakan, boleh berkongsi permainan, boleh menghormati rakan ketika rakan
bercakap, tidak merampas barangan rakan, dan seumpamanya. Melalui cerita, guru dapat
menyampaikan segala mesej ini dengan bersahaja dan meneguhkannya selepas cerita
selesai. Dengan cara ini, mesej akan lebih kekal dalam ingatan kanak-kanak. Buku-buku
yang mengandungi pengenalan konsep-konsep mudah seperti saiz, bentuk, dan warna
bolehlah diperkenalkan. Perasaan ingin tahu mereka terhadap sesuatu dapat
membangkitkan minat kanak-kanak tersebut terhadap aktiviti membaca. Oleh itu bukubuku
mengenai mengapa sesuatu itu begitu, dan mengapa perkara ini begini sangat
menarik perhatian mereka. Contohnya fenomena cuaca, binatang, alam sekitar, dan
sebagainya. Selain itu kanak-kanak juga sangat sukakan cerita-cerita pengembaraan.
Contohnya pengembaraan ke zoo atau sarkis. Watak-watak yang ada adalah pelbagai
dan guru dapat mencipta bermacam-macam watak yang sesuai dengan minat kanakkanak
di bawah seliaannya. Yang pentingnya tema cerita dapat membangkitkan rasa
ingin tahu kanak-kanak kerana dari situlah mereka belajar mengenai diri mereka, rakanrakan,
dan dunia seluruhnya.
Watak juga memainkan peranan yang penting apabila memilih buku untuk kanak-kanak.
Watak-watak yang hidup dan real seperti orang-orang yang dikenali sesuai dipilih.
Kadang-kadang ada buku yang menggunakan watak-watak binatang tetapi jika dilukiskan
dengan sesuai, juga berkesan. Maksudnya watak-watak itu perlulah mempunyai
kelebihan dan kelemahan tersendiri. Cara pengarang memperkenalkan watak juga
pelbagai. Ada yang memperkenalkan secara terus, ada yang diperkenalkan oleh watak
lain dalam cerita, ada yang diceritakan melalui dialog-dialog tertentu. Malah ada watak
yang tidak diperkenalkan tetapi dapat dikesan melalui aksi-aksi tertentu. Namun perlu
diingat bahawa, perwatakannya perlulah tekal, tetapi bukannya sentiasa baik atau jahat
semata-mata. Segala perlakuan dan percakapan watak perlulah sesuai dengan umur,
budaya, dan taraf pendidikan. Watak-watak juga tidak boleh terlalu banyak sehingga
boleh mengelirukan kanak-kanak. Biasanya buku yang baik hanya mengandungi empat
watak sahaja. Ini membolehkan kanak-kanak mengikuti cerita watak-watak tersebut
pendidikan sebagai
membantu perkembangan
psikologi kanak-kanak. Guru
sering mengabaikan
kepentingan elemen yang
tidak disedari iaitu me...
8 months ago
Prasekolah SK. Puteri
BANGUNAN BARU
PRASEKOLAH BAIDURI -
Kelas perluasan 2012...Pra
Baiduri
1 year ago
PRASEKOLAH SK TAMAN
SEMARAK
Beautiful Flower Pictures -
1 year ago
Cikgu Prasekolah
Alhamdulillah.......................
- Setelah hampir setahun x
dapat update blog ni, baru
malam ni jumpa pasward.
Bersyukur sesangat akhirnya
dapat lah mengupdate blog
ni.............
1 year ago
Prasekolah Budiman SK
Tekek, Pulau Tioman
Ilham Prasekolah: Satu
Perkongsian Idea -
Memperkenalkan satu
komuniti online Ilham
Prasekolah. Dapatkan
pelbagai idea-idea menarik
untuk menghidupkan PnP
dalam kelas prasekolah,
bahan bantu belaja...
2 years ago
Prasekolah Perak
Gambar Seminar Pengurusan
Prasekolah Perak 2012 -
*SILA KLIK SINI UNTUK
MELIHAT GAMBAR*
2 years ago
Asuhan dan Didikan
Bengkel Asuhan dan Didikan
Awal Kanak-Kanak Siri 1 - <>
3 years ago
Sparklebox
Canon CREATIVE PARK
The Coloring.com
Readinga-z.com
FamilyEducation.com
www.LucyLearns.com
Pitara kids networks
Starfall.com
FreePrintaleColoringPages.net
Family Fun
LearningPlanet.com
DLTK's Sites
BusSongs.com
TlsBooks.com
KIDiddles
EnhantedLearning.com
COLORING BOOK FUN
FamilyFun
AKTIVITI-AKTIVITI
UNTUK
PRASEKOLAH
converted by Web2PDFConvert.com
dengan mudah. Mungkin guru boleh membincangkan secara tidak formal tentang
masalah-masalah yang dihadapi oleh watak dalam cerita dan kaitkan dengan diri kanakkanak.
Dengar jika kanak-kanak mengemukakan pendapat mereka tentang watak-watak
yang telah dibaca.
Stail dan gaya bahasa yang digunakan dalam cerita juga sangat penting diberi perhatian
sewaktu memilih buku cerita kepada kanak-kanak. Cara pengarang memilih kata-kata
dan ayat untuk mengaitkan plot dapat memberi keseronokan sewaktu membacanya.
Gaya bahasa yang sesuai dengan latar dan watak yang dipilih membuatkan cerita menjadi
logik dan diminati oleh kanak-kanak. Kanak-kanak tidak sukakan cerita yang terlalu
deskriptif, tetapi cerita yang mengandungi rima-rima tertentu dapat menarik perhatian
mereka. Buku cerita yang mengandungi lagu-lagu tertentu juga memberikan
keseronokan kepada kanak-kanak. Oleh itu pilihlah buku cerita yang mengandungi ayatayat
mudah kerana ayat kompleks yang panjang membosankan pelajar kerana sukar
difahami. Pengulangan yang sesuai juga boleh digunakan. Contohnya:
Piko ingin bermain.
Piko tiada kawan.
Piko bertemu Cimi.
Piko ajak Cimi bermain dengannya. Cimi setuju.
Piko dan Cimi bermain bersama-sama.
Piko dan Cimi bermain dengan gembira.
Lulu nampak Piko dan Cimi sedang bermain.
Lulu ingin bermain bersama-sama mereka.
Piko dan Cimi mengajak Lulu bermain bersama mereka.
Lulu sangat gembira.
Lulu, Piko, dan Cimi bermain bersama-sama.
Lulu, Piko, dan Cimi bermain dengan gembira..
Moti ternampak Lulu, Piko, dan Cimi bermain bersama-sama.
Moti ingin bermain bersama-sama mereka.
Lulu, Piko, dan Cimi mengajak Moti bermain bersama-sama.
Moti sangat gembira.
Moti, Piko, Cimi, dan Lulu bermain bersama-sama.
Moti,Piko, Cimi, dan Lulu menjadi kawan baik.
Format buku cerita juga memainkan peranan penting dalam menarik minat kanak-kanak.
Faktor-faktor saiz, bentuk, reka bentuk halaman, ilustrasi, pemilihan huruf, dan kualiti
kertas boleh mempengaruhi minat mereka terhadap sesebuah buku. Buku yang
mengandungi banyak gambar yang berwarna-warni tentunya menarik dan kanak-kanak
suka. Selain membaca, mereka juga dapat menikmati gambar yang cantik. Tidak mustahil
jika kanak-kanak dapat mencipta cerita mereka sendiri berdasarkan gambar dalam buku
cerita tersebut. Tulisan yang menarik dan saiz yang sesuai boleh membuatkan mereka
tertarik untuk membacanya. Kanak-kanak yang masih dalam peringkat belajar membaca
akan lebih mudah membaca tulisan yang besar. Buku cerita yang menggunakan format
tulisan mengikut suku kata juga dapat membantu kanak-kanak belajar membaca. Selain
itu bentuk buku yang senang dipegang juga mempengaruhi minat kanak-kanak. Tidak
hairanlah jika kebanyakan buku kanak-kanak yang menggunakan kertas tebal dan
berkualiti lebih digemari berbanding buku biasa dengan kertas nipis.
Namun, sebelum membaca sesebuah buku kepada kanak-kanak, guru-guru atau sesiapa
sahaja perlu membacanya terlebih dahulu. Pastikan cerita/idea yang ingin disampaikan
melalui buku tersebut dapat menyentuh hati kanak-kanak. Untuk membantu memilih
buku yang sesuai dan menjadikan sesi membaca cerita atau bercerita itu efektif, guru
perlulah mempunyai panduan-panduan tertentu seperti pilihlah buku-buku yang dapat
menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut.
Misalnya dalam usia enam tahun, biasanya apakah perkara yang sering bermain di fikiran
kanak-kanak. Kemungkinan isi cerita yang berkaitan dengan permainan, binatang, dan
seumpamanya adalah menarik minat mereka. Buku cerita yang dipilih juga sebaikbaiknya
dapat menggalakkan penyertaan aktif kanak-kanak. Misalnya mengandungi lagu
atau bait-bait puisi yang boleh dinyanyikan bersama-sama. Walaupun tujuan utama
mendengar cerita adalah untuk berhibur, perlu diingat bahawa kanak-kanak juga perlu
belajar sesuatu dari cerita tersebut. Oleh itu buku cerita yang menggabungkan unsurunsur
kognitif dan afektif adalah perlu supaya mereka dapat menyerap nilai dan
pengajaran yang ingin diketengahkan melalui sesebuah cerita. Kalau boleh, cerita yang
dipilih perlu mengandungi unsur-unsur penyelesaian masalah. Tidak perlu menyelesaikan
masalah yang besar dan berat, memadai jika mereka perlu mencantum dan menyusun
gambar. Kerja itu sebenarnya memerlukan kemahiran menyelesaikan masalah.
Kesimpulan
Gayle's Preschool Rainbow
Handwriting For Kids
Preschool Education.com
Kiz club
FunBrain.com
Shirley'sPreschool Activities
www.abcteach.com
www.kiddyhouse.com
www.kinderplans.com
www.worksheetlibrary.com
www.everythingpreschool.com
www.crayola.com
PERKEMBANGAN KREATIVITI
DAN PEMBELAJARAN KANAK-
KANAK
Dari Perspektif Teori
PENGENALAN Kebanyakan
sistem pendidikan di dunia
menekankan kepentingan
membina minda yang kreatif
dalam kalangan ...
Penilaian di Prasekolah
1.0 Pengenalan Pendidikan
prasekolah adalah peringkat
terpenting bagi membentuk
emosi, fizikal, sosial, dan
perkembangan pemik...
Pembantu Pengurusan Murid
N17
PEKELILING PERKHIDMATAN
BILANGAN 9 TAHUN 2003 SKIM
PERKHIDMATAN PEMBANTU
PENGURUSAN MURID BIDANG
TUGAS BAGI SKIM
PERKHIDMATAN PEMBANTU
PE...
Tema: Buah-
buahan
Teknik Bercerita Dalam
Perkembangan Emosi Kanak-
Kanak Prasekolah
Oleh Dr.Rohizani Yaakub, Pusat
Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia Pulau
Pinang Pengenalan Ibu bapa
dan guru lazimnya akan...
Kanak-Kanak & Permainan
Secara amnya permainan boleh
didefinisikan sebagai apa-apa
kegiatan yang memberikan
kegembiraan dan kepuasan
kepada kanak-kanak tanpa
me...
RPH- Minggu Orientasi
RANCANGAN HARIAN Tema :
Minggu Orientasi Subtema : Hari
Pertama Persekolahan Tarikh
:...
TEMA TAHUNAN
PRASEKOLAH
2012
Untuk
mendapatkan
paparan yang lebih jelas: SILA
DOWNLOAD DI SINI
POPULAR POSTS
converted by Web2PDFConvert.com
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
Posted by Zailani Zakaria at Monday, February 09, 2009
Labels: Artikel Prasekolah
Minat kanak-kanak terhadap pembacaan perlu disemai sejak kecil dan sentiasa dipupuk
secara berterusan. Orang dewasa memainkan peranan yang sangat besar dalam
menentukan tabiat yang baik ini menjadi sebati dengan kanak-kanak. Kesediaan orang
dewasa menghabiskan masa yang berkualiti dengan kanak-kanak akan membantu mereka
mengenal potensi diri sendiri. Selain itu orang dewasa juga perlu membantu kanakkanak
memilih bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan minat mereka.
Sekiranya perkara ini berjaya dilakukan, biasanya kanak-kanak akan membesar dan
menjadi individu yang gemar membaca dan meneroka ilmu pengetahuan.
Rujukan:
Charlotte S.Huck & Doris Young Kuhn. 1968. Childrens Literature 2nd Ed. Holt,
Rinehart and Winston, Inc.
Kementerian Pendidikan Malaysia. 2003. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.
Sohaimi Abdul Aziz. 1998. Membentuk Kecerdasan Emosi Kanak-kanak Melalui
Kesusasteraan Kanak-kanak. Pulau Pinang: Penerbit USM.
Recommend this on Google
Post a Comment
Create a Link
No comments:
Links to this post
Share this on Facebook
Tweet this
View stats
(NEW) Appointment gadget >>
SHARE IT
DOWNLOAD DI SINI
Cerita Kanak-kanak
SANG KANCIL MENIPU
HARIMAU Harimau: (suara
meninggi) Hah, Sang Kancil! Di
sini rupanya kamu berada. Sang
Kancil : (terp...
Tema: Diri Saya (Minggu 2)
RANCANGAN HARIAN Tema :
Diri Saya ...
BLOG RAKAN-
RAKAN GURU
Kementerian Pelajaran Malaysia
Suruhanjaya Perkhidmatan
Pendidikan
Bahagian Pembangunan
Kurikulum
Jabatan Pelajaran Negeri
Sembilan
Jabatan Pelajaran Terengganu
Jabatan Pelajaran Kedah
Jabatan Pelajaran Selangor
PPD Seremban
PAUTAN
KEMENTERIAN
PELAJARAN
MALAYSIA
Pek.Ikhtisas Bil
9/2010:Pelaksanaan Kurikulum
Standard Prasekolah
Kebangsaan
Pek.Ikhtisas Bil 8/2010: Garis
Panduan Mencegah &
Menangani Perbuatan Buli
dalam Kalangan Murid di
Sekolah.
Pek.Ikhtisas Bil 2/2007:
Peruntukan Waktu untuk
Kegiatan Kokurikulum di
Sekolah-sekolah Rendah &
Menengah
Pek. Kew Bil 3/2008:
Peruntukan Yuran Khas Sekolah
Pek.Ikhtisas Bil 3/2008:
Mengundang Orang-orang
Kenamaan Ke Upacara Sekolah
& Penggunaan Premis Sekolah
oleh Pihak Luar
Pek.Ikhtisas Bil.8/2009:
Langkah-langkah Keselamatan
Semasa Aktiviti/Program
Lawatan di Luar Waktu
Persekolahan
Pek.Ikhtisas Bil 2/2009:
Larangan Membawa &
Mengguna Telefon Bimbit oleh
Murid Sekolah
Pek.Ikhtisas Bil 1/2009:
Kemasukan Kanak-kanak
Warganegara Malaysia Tanpa
Dokumen Ke Sekolah
Pek. Ikhtisas Bil 5/2009:
Bayaran Tambahan
PEKELILING-
PEKELING KPM
converted by Web2PDFConvert.com
Persekolahan
Pek. Ikhtisas Bil 5/2002:
Lawatan Sekolah Pada Hari
Persekolahan
Pek. Ikhtisas Bil 12/2000:
Lawatan Pendidikan Murid di
Hari Persekolahan
Pekeliling Perkhidmatan
Bil.6/2008: persaraan wajib 58
tahun
Pekeliling Perkhidmatan Bil
3/2003 Perkhidmatan PPM
Pekeliling Ikhtisas Bil 15/2002:
Pelaksanaan Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan
Penyediaan Rekod Pengajaran
dan Pembelajaran
Pendidikan Wajib di Sek.Rendah
2003
Garis Panduan Pakaian Guru
Ketika Bertugas di Sekolah
Ke Arah Membudayakan Nilai
Berterima Kasih
Kuasa Guru Merotan Murid
Mencegah Kebakaran di
Sekolah
Pemantapan Pengurusan
Disiplin di Sekolah
Penggunaan Buku Kerja di
Sekolah Rendah
Sambutan Hari Kemerdekaan
Peringkat Sekolah
Semua Guru Adalah Guru
Disiplin
Surat Pekeliling Perkhidmatan
Bil 4 2009: Kesan ke atas
Perkhidmatan Bagi Pegawai
yang iluluskan Cuti Bergaji
Penuh, Cuti Separuh Gaji dan
Cuti Tanpa Gaji
Surat Pekeliling Perkhidmatan
Bil 7 2009: Kemudahan Cuti
Kursus Sambilan (CKS) Kepada
Pegawai yang Mengikuti
Pencara Sambilan di Institusi
Pengajian Tinggi (IPT) dalam
Negara.
Surat Pekeliling Perkhidmatan
Bil 13 2009:Pengiktirafan
Kelayakan Ijazah Sarjana
dan/atau Ijazah Doktor
Falsafah(Ph.D) Bagi Maksud
Perlantikan ke Perkhidmatan
Awam.
Pekeliling Perkhidmatan Bil 6
2008: Tawaran Opsyen
Persaraan Wajib ke 58 Tahun.
Pekeliling Perkhidmatan Bil 14
2007: Kaedah Penetapan Gaji
Permulaan dan Pelarasan Gaji
Kenaikan Pangkat.
PEKELILING
JABATAN
PERKHIDMATAN
AWAM
Portal Rasmi Kerajaan Malaysia
Jabatan Perkhidmatan Awam
PAUTAN JABATAN
KERAJAAN
converted by Web2PDFConvert.com
Jabatan Kemajuan Masyarakat
(KEMAS)
Perpustakaan Negara Malaysia
Pusat Maklumat Rakyat
Jabatan Penerangan Malaysia
Standard Guru Malaysia
UNICEF Malaysia
Program Pergigian Prasekolah
Panduan Perniagaan
Perkhidmatan Tadika
Garis Panduan Pengendalian
Kanak-kanak di Taska dan
Prasekolah
RUJUKAN
Pengenalan
Kata-kata Aluan: Menteri
Pelajaran, KSU KPM & KP KPM
Booklet Terma Rujukan Konsep
Guru Cemerlang
J/Kuasa Penyediaan Buku
Terma Rujukan KOnsep Guru
Cemerlang
Wawancara
Pembangunan Kerjaya
Berterusan Guru Cemerlang
Perkhidmatan & Hal Ehwal
Pentadbiran
Peranan & T/Jawab Guru
Cemerlang
Pemilihan Guru Cemerlang
Semua Gred
Glosari
GURU CEMERLANG

Warga Pra Bestari
converted by Web2PDFConvert.com

PRASEKOLAH SK
LABU, BATU 10

ANAK-ANAK DIDIK PRA BESTARI 2009
Picture Window template. Powered by Blogger.
converted by Web2PDFConvert.com

Anda mungkin juga menyukai