Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN GEMBIRA

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


Masa : 1 jam

Nama : Kelas :

Kertas ini mengandungi empat (4) soalan. Calon dikehendaki menjawab satu (1)
soalan sahaja. Semua peralatan hendaklah disediakan oleh calon. Hanya kertas
lukisan sahaja akan disediakan.

1. Bidang : Menggambar
Aktiviti : Hasilkan sebuah gambar kartun kegemaran menggunakan teknik
kolaj (koyakan dan tampalan)
Bahan-bahan : Kertas lukisan, kertas warna, gam

2. Bidang : Mencorak dan membuat rekaan
Aktiviti : Hasilkan corak dari angka-angka yang disusun secara berselerak.
Bahan-bahan : Kertas lukisan, warna pensel/krayon

3. Bidang : Membentuk dan membuat binaan
Aktiviti : Membuat robot mudah
Bahan-bahan : Kotak, kertas pembalut, gam

4. Bidang : Mengenal kraf tradisional
Aktiviti : Membuat wau cantik.
Bahan-bahan : kertas warna, corak hiasan, lidi/buluh


Disediakan oleh : Disemak oleh: Disahkan oleh:

_______________ ________________ _______________
(NGAPAN BIN HJ ALIAS)