Anda di halaman 1dari 4

20

0.11
2.2
1.219898477

40
0.3
12

Qt(10 hari)
C
W
Cr

300
280
0.7 0.67790047
210 189.812131
0.883047243

b
a

1.447458977 0.69314718
0.001439478 0.00143948

70
0.3
21

1
300
2
280
3
600
4
400
5
500
6
800
7
620
8
360
9
200
10
80
Rata-Rata Loading Nitrogen
4140.00

0.7
0.65
1.5
1.325
1.45
1.5
1.5
1.15
0.5
0.35

300
0.7
210

600
400
500
0.966204413 0.800187 0.887671
579.7226481 320.0746 443.8353

0.464973521 0.27429489
0.049351715 1.22524464
Perhitungan Estimasi
Aliran
Konsentrasi TN (C)
Debit (Q) (cfs)
Hari ke(mg/l)

100
0.42
42

Loading Nitrogen (W)


(cfs)(mg/l)
(lb/day)
210
38.96
182
33.77
900
166.98
530
98.33
725
134.51
1200
222.63
930
172.54
414
76.81
100
18.55
28
5.19
522
96.83
10.63
5741.00
1065.10
1.38671498
0.26

Grafik Debit A

2
Nitrogen Total (mg/l)

Q(cfs)
Tn(mg/l)
Wt
Cr

1.5
1
0.5
0
0

440
1.4
616

1000
1.5
1500

1970
4.73
2403.2

800
620
360
200
80
4140
1.104491 0.981048 0.76193 0.579723 0.378607 7.837762
883.5929
608.25 274.2949 115.9445 30.28856 3655.816

Grafik Debit Aliran-Konsentrasi Nitrogen


Total

Series1

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Debit Aliran (cfs)

0.0095
0.19

Lokasi

Ci (mg/l)

Hulu Sungai
Buangan Pabrik
Anak Sungai

Qi (MGD)

30

38.75

1162.5

1500

6.5

9750

30

7.75

232.5

53

11145

sigma
prosedur
Sigma Ci*Qi
Sigma Qi
Cr

11145
53
210.28302 mg/l

soal 2a
diketahui:
Cr
Sigma Qi
Sigma Ci*Qi
Ci*Qi industri
Ci industri

250 mg/l
53
13250
11855
1823.8462

soal 2b
diketahui:
Cr
Sigma Qi
Sigma Ci*Qi
Ci*Qi anak sungai
Qi anak sungai

Ci*Qi

250
53
13250
2337.5
77.916667

a=
b=
C
Q

30
0
250
#DIV/0!