Anda di halaman 1dari 4

Borang Perekodan PPPM Sains , 2014/ Tingkatan Dua __________

Bi
l
Nama Tema D
Penyenggaraan dan kesinambungan idu!
Tema B
Manusia dan "e!elbagaian Benda idu!
Band 1 Band 2 Band # Band 4 Band $ Band % Band
1
Band 2 Band # Band 4 Band $ Band %
1
2
#
4
$
%
&
'
(
1
0
1
1
1
2
1
#
1
4
1
$
1
%
1
&
1
'
1
(
2
0
2
1
2
2
2
#
2
4
2
$
2
%
2
&
2
'
2
(
#
0
#
1
#
2
#
#
#
4
#
$
#
%
Bi
l
Tema )
*irim Dalam +lam
Tema ,
Daya dan -erakan
Band 1 Band 2 Band # Band 4 Band $ Band % Band 1 Band 2 Band # Band 4 Band $ Band %
1
2
#
4
$
%
&
'
(
1
0
1
1
1
2
1
#
1
4
1
$
1
%
1
&
1
'
1
(
2
0
2
1
2
2
2
#
2
4
2
$
2
%
2
&
2
'
2
(
#
0
#
1
#
2
#
#
#
4
#
$
#
%
Bi
l
Nama Tema
Perkembangan Teknologi Dan .ndustri Dalam Masyarakat
Band 1 Band 2 Band # Band 4 Band $ Band %
1
2
#
4
$
%
&
'
(
1
0
1
1
1
2
1
#
1
4
1
$
1
%
1
&
1
'
1
(
2
0
2
1
2
2
2
#
2
4
2
$
2
%
2
&
2
'
2
(
#
0
#