Anda di halaman 1dari 1

BANDING BEZA 4 BIDANG DALAM PSV

BANDING BEZA 4 BIDANG DALAM PSV


MENGGAMBAR
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MEMBENTUK & MEMBUAT
BINAAN
MENGENAL KRAFTRADISIONAL
Menegaskan perkembangan
persepsi dan kemahiran serta
kemampuan murid terhadap
aspek melukis serta kegiatan
gambar dengan pelbagai media
dan teknik yang menekankan
aspek ruang, struktur
,imbangan dan komposisi
Menekankan perkembangan
imaginasi , kreativiti dan
ekspresi diri. Merangkumi
penerokan seni serta
mengenali alat, bahan dan
kegunaannya.Kemahiran ini
memperkenalkan pelbagai
kemahiran asas dan teknik
dalam proses rekaan.
Kegiatan dalam bidang ini:
- Lukisan -
Gosokkan
- Catan - Stensilan
- Kolaj - er!ikan
- Montaj -
Gurisan
- Cetakan - Capan
- "esis - Mo#ek
- oster
Menegaskan kegiatan
mengenal moti$ dan olahannya
untuk menghasilkan !orak dan
rekaan tertentu. Memberi
peluang kepada murid
membuat rekaan !orak
teran!ang, tidak teran!ang dan
!orak tradisional. %ilakukan
dengan pelbagai !ara seperti
Menegaskan perkembangan
persepsi murid terhadap aspek
seni dari segi bentuk, ruang,
struktur,imbangan dan
kestabilan.Mendedahkan murid
dengan penggunaan pelbgai
bahan, alat dan teknik
penghasilan. Memberi peluang
murid berinteraksi se!ara
Merupakan perusahaan
&kerjaseni' yang melibatkan
kemahiran kerja tangan yang
memerlukan daya !ipta oleh
masyarakat yang di(arisi turun
temurun. Memberi kesedaran
tentang adanya beberapa jenis
kra$tradisional dalam budaya
tanah air.
Memberi peluang kepada murid
memahami pelbagai !ara untuk
menghasilkan !orak dan
mengaplikasikannya menjadi
satu rekaan lain. Corak dan
rekaan tersebut boleh juga
dipadankan dengan mana-
mana hasil bidang kegiatan lain
seperti binaan ,kra$ dan
Memberi peluang kepada murid
membuat rujukan kepada objek
sebenar. erbandingan ini akan
member kesedaran baha(a
idea dan kreativiti mempunyai
$ungsi dan makna. )oleh
dilakukan dalam pelbagai !ara
seperti pernyataan, puisi,
lakonan, nyanyian dan !erita
Menekankan $ungsi, proses dan
teknik membuat alat dan
bahan, moti$, !orak dan hiasan
dalam kra$tradisional.
Merangkum ipengenalan,
proses pembuatan seta
mengenali tokoh-tokoh bagi
setiap bidang kra$ yang
dinyatakan.
Kegiatan dalam bidang ini:
a' Corak Tidak Teranan!
- ualam - *iupan
-*itisan -
+katan,Celupan
-"enjisandandaner!ikan
) 'Corak Teranan!
-Lukisan - Catan
-Capan
-Cetakan -"esis -Kolaj
Kegiatan dalam bidang ini:
- -r!atimbul - )oneka
- -semblaj - *openg
- Mobail -
.ragami
- Stabail
- Model
- %iorama
Kegiatan dalam bidang ini:
- -latdomestik
- -latpermainan
- -latpertahanandiri
- erhiasandiri
- )atik -*enunan
- *ekad --nyaman
- *embikar