Anda di halaman 1dari 2

Peraturan-peraturan Pegawai Awam:

Peraturan 3A: Wajib mematuhi peraturan


Peraturan 3B: Akur janji
Peraturan 3C: Kawalan dan pengawasan
Peraturan 4(1), 4(2)
Peraturan 4A: Gangguan Seksual
Peraturan 5: Pekerjaan Luar
Penjawat awam wajib mematuhi
peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan
Tindakan boleh dikenakan kepada
pegawai yang ingkar
Peraturan 3A
Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku
jani sebagaimana yang diperuntukkan dalam
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(PU.A.176) Lantikan, Naik Pangkat dan
Penamatan Perkhidmatan
Peraturan
3B
Rasional Peraturan Pegawai Awam:
panduan melaksanakan tugasan
memelihara kepentingan awam
menjaga imej perkhidmatan
sebagai panduan tindakan / tingkah laku

Peraturan-peraturan Pegawai Awam

P
e
r
a
t
u
r
a
n

3
C

Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai untuk
menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib
ke atas pegawai bawahannya
tindakan yang sesuai perlu diambildengan segera
terhadap mana pegawai yang melanggar mana-
mana peruntukan peraturan-peraturan ini
Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal
mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-
mana peruntukan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dan
tidak bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib
Peraturan
4(1)
seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberi taat
setia kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan
Contoh pelanggaran peraturan 4(1) ialah: bersubahat dengan
musuh negara, mebocorkan rahsia kerajaan, menyertai
Kesatuan Militan Malaysia dsb.
Peraturan
4(2) :
seseorang
pegawai awam
tidak boleh
membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya
berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan
kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya
berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak
munasabah bahawa
seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh
memburukkan/ mencemar nama baik perkhidmatan awam dll
Peraturan 4A:
Gangguan
seksual
dilarang melakukan gangguan seksual
bentuk perbuatan bersifat seksual secara lisan, bertulis tidak terhad di tempat
kerja/ waktu kerja
tidak boleh mengambil bahagian
dalam apa jua urusan luar kecual
dengan kebenaran Ketua Jabatan
Peraturan 5: Pekerjaan Luar

Anda mungkin juga menyukai