Anda di halaman 1dari 7

Nama: Tingkatan:

Tema 2: Perjuangan rakyat tempatan


Menganalisis serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan strategi pemimpin setempat
berjuang menentang penjajahan British
Tokoh Strategi@ cara perjuangan
Dol Said

Beliau menggunakan taktik >

Rentap

Pada tahun 1853,Rentap menyerang >
Dato Maharajalela

Beliau dan pengikutnya >
Dato Bahaman

Beliau menawan >
Tok Janggut

Tok Janggut,Engku Besar Jeram, Penghulu Adam dan Che Sahak
Merbol mengetuai >

Band 4
Nama: Tingkatan:
Tema 2: Perjuangan rakyat tempatan
Menilai keberkesanan pemimpin setempat menentang penjajahan barat dan keberkesanan
golongan nasionalisme dalam gerakan kebangsaan
Tokoh
pemimpin
setempat
Keberkesanan perjuangan

Mat Salleh


Antanom


Hj Abdul
Rahman
Limbong

Tokoh
golongan
nasionalisme
Keberkesanan perjuangan

Raja Chulan


Harun
Aminurrashid


Dato Onn
Jaafar

Band 5
Keberkesanan perjuangan
Nama: Tingkatan:
Tema 2: Perjuangan rakyat tempatan
Memberikan pendapat dan idea yang bernas dan rasional untuk mempertahankan kedaulatan
negara daripada sebarang ancaman luar

Band 6
Cara mempertahankan
kedaulatan negara daripada
sebarang ancaman luar


Nama: Tingkatan:
Tema 2: Perjuangan rakyat tempatan
Menyatakan beberapa orang tokoh pemimpin tempatan yang berjuangan menentang penjajahan
British.Kemudian menerangkan secara ringkas maksud semangat kebangsaan


Maksud

Senaraikan tokoh pemimpin yang
berjuang menentang penjajahan barat

Kedah

Naning

Sarawak

Naning

Seri Meranti

Pahang

Kelantan

Terengganu

Band 1
Semangat
kebangsaan
Nama: Tingkatan:

Tema 2: Perjuangan rakyat tempatan
Menerangkan dengan jelas tentang faktor pemimpin setempat menentang British dan faktor
kebangkitan semangat kebangsaanPemimpin setempat

Dol Said


Dato Bahaman


Tok Janggut


Faktor yang mencetuskan semangat kebangsaan

1.


2.

3.

4.

5.
Band 2
Faktor penentangan dan
kebangkitan
Nama: Tingkatan:
Tema 2: Perjuangan rakyat tempatan
Menghuraikan serta membuat rumusan yang mudah tentang peristiwa penentangan pemimpin
setempat terhadap penjajahan barat dan cara golongan nasionalisme membangkitkan kesedaran
kebangsaan dalam kalangan masyarakat tempatan.Tokoh
pemimpin
setempat
Peristiwa penentangan
(sila jelaskan)

Rentap
James Brooke mengetuai
sendiri >

Sharif Masahor
Pertempuran antara Sharif
Masahor >

Yamtuan Antah
Pasukan Yamtuan Antah
telah berjaya >
Tokoh
golongan
nasionalisme
Cara membangkitkan
kesedar an kebangsaan

Abdul Rahim
Kajai


Ishak Haji
Muhammad


Ibrahim Haji
Yaakob

Band 3
Nama: Tingkatan:
Tema 1: Band 1: Kekayaan negara kita
Menyatakan maklumat berkaitan dengan faktor yang mendorong pertapakan dan perluasan
pengaruh barat di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak secara ringkasFaktor yang mendorong
pertapakan dan perluasan
pengaruh barat di Tanah
Melayu