Anda di halaman 1dari 1

PERBANDINGAN PENGGUNAAN KRIPTOGRAFI KEKUNCI UMUM (PUBLIC KEY

CRYPTOGRAPHY) OLEH DIFFIE-HELLMAN DENGAN ALGORITMA RSA (RIVEST-


SHAMIR & ADLEMAN)