Anda di halaman 1dari 1

Isu-Isu Etika Guru

Ulasan Video Pertama


Kesantunan Guru
Bahasa yang digunakan haruslah sopan dan tidak menyinggung perasaan murid.
Dalam video tersebut, guru memanggil murid ini "gila". Ini sepatutnya tidak harus
berlaku. Ini akan melukai hati murid.
Kelantangan suara guru juga perlu diubah.

Ulasan Video Kedua
Kepedulian
Prihatin terhadap situasi murid
-mengambil berat situasi murid yang beremosi.
-
Memahami
-memahami masalah yang dihadapi oleh murid. Guru tersebut telah membuat
tinjauan dan mengunjungi ibu bapa murid untuk menerangkan situasi yang dialami
oleh murid tersebut(disleksia)

Kepastian
-Guru telah memberi kepastian kepada murid bahawa dia akan berjaya dalam bidang
yang diceburi.

Sabar
-melayan murid dengan sabar dan teliti.

Apakah kekuatan diri guru ? Dari segi:
Pengetahuan dan kemahiran
-telah menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran ( pendidikan seni
visual)

Peribadi
- mempunyai sahsiah yang terpuji. Tidak menyinggung perasaan orang lain

Komunikasi
-mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi.
-dapat menyampaikan idea dan mesej dengan berksan dalam pelbagai situasi

Beri Nilai