Anda di halaman 1dari 5

1.

Sesi perkenalan dengan komuniti


sekolah
Perhimpunan diadakan pada setiap pagi di mana
semua guru dikehendaki hadir ke perhimpunan tersebut
walaupun perhimpunan itu tidak rasmi seperti hari Isnin
untuk memberikan kerjasama kepada guru yang
bertugas pada minggu tersebut. Perhimpunan yang
diadakan setiap pagi ini memberi ruang sesama guru
baru dan lama untuk saling mengenali antara satu sama
lain kerana di perhimpunan ini semua guru akan
berkumpul untuk mendengar sebarang maklumat yang
terkini.

Mesyuarat guru adalah wajib dan akan
melibatkan semua guru. Mesyuarat guru diadakan
bertujuan membincangkan isu-isu semasa, program
sekolah dan perkara-perkara berkaitan. Persetujuan
bersama akan dicapai dalam mesyuarat dan ini akan
mengelakkan dari berlakunya sebarang masalah
berbangkit. Dengan adanya mesyuarat, secara tidak
langsung akan mengeratkan lagi hubungan antara semua
guru. Ketidakhadiran mana-mana guru ke mesyuarat
haruslah disertakan dengan alas an-alasan yang kukuh
dan mendapat kebenaran majikan.
2. Visi dan Misi sekolah Visi dan misi merupakan sasaran untuk pihak
sekolah mencapai tahap kecemerlangan. Hal ini
bertujuan untuk sekolah melahirkan modal insan pada
masa hadapan yang berguna kepada masyarakat, agama
dan negara.

Visi
Sekolah Unggul Penjana Generasi Cemerlang
Misi
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan
Berkualiti

3. Mengenali persekitaran sekolah Pemerhatian dilakukan dengan melakukan
lawatan ke sekitar sekolah bersama guru mentor. Kami
melihat kedudukan kelas, bilik guru, bilik-bilik khas,
makmal, pejabat, kantin, dewan dan sebagainya. Kami
juga merujuk pelan kebakaran sekolah yang disediakan
untuk lebih memahami reka bentuk sekolah.

Temu bual juga dilakukan dengan berjumpa PK1,
PK2 dan PK3 untuk mendapatkan sedikit maklumat
tentang
tiga bahagian utama dalam sekoalh iaitu Akademik, Hal
Ehwal Murid dan Ko-Kurikulum. Pertemuan rasmi juga
kami lakukan untuk mendapatkan maklumat lengkap
tentang keperluan kami sebagai guru baharu.

Maklumat tentang pentadbiran sekolah pula
boleh dirujuk pada buku manual pengurusan berserta
takwim sekolah. Dalam buku tersebut terdapat pelbagai
maklumat yang di lampirkan seperti organisasi
pentadbiran, pengurusan, peta sekolah, kelas-kelas, bilik-
bilik khas dan pelbagai lagi.
4. Persediaan mengajar dan
pedagogi
Penerangan mengenai persediaan mengajar dan
pedagogi diberikan oleh PK Akademik iaitu Puan Hajah
Saadiah. Jadual waktu pengajaran tidak dapat disediakan
lagi ketika ini kerana rombakan jadual pengajaran
dilakukan secara besar-besaran oleh kerana kemasukkan
guru baharu ke sekolah ini
5. Rancangan Pelajaran Harian dan
Rancangan Pelajaran Tahunan /
RPH / RPT
Taklimat ringkas berkaitan rancangan pengajaran
harian dijalankan setelah mandapat jadual yang khusus
untuk mengajar. Saya telah diberikan tugas untuk
mengajar bagi mata pelajaran Matematik tahun 3,
Pendidikan Moral tahun 3, Pendidikan Jasmani tahun 1,2
dan 3 serta Pendidikan Muzik tahun 2. Setelah mendapat
jadual yang khusus saya telah berjumpa dengan ketua
panitia bagi setiap matapelajaran yang akan saya ajar
untuk mendapatkan penerangan yang lebih khusus bagi
membuat rancangan pelajaran harian.

Rancangan pelajaran harian yang diajar di IPG
agak sedikit berbeza kerana rancangan pelajaran harian
yang dibuat di sekolah adalah lebih ringkas namun
memerlukan penjelasan yang lebih terperinci dalam
setiap aktiviti. Ilmu yang saya perolehi di IPG dapat
melengkapkan lagi pengetahuan saya serba sedikit dalam
membuat rancangan pelajaran harian semasa berada di
sekolah.

Bagi Rancangan Tahunan pula, saya telah
mendapatkannya daripada Ketua panitia untuk setiap
mata pelajaran yang diajar. Selain itu, rancangan
tahunan boleh diperolehi di bilik fail bagi memudahkan
semua guru untuk membuat rujukan.
6. Pengurusan Buku Rekod
Mengajar
Penyerahan buku rekod mengajar dilakukan oleh
PK Akademik dan sedikit penerangan ringkas tentang
pengurusan buku rekod dimana buku pengurusan rekod
mengajar merupakan dokumen rasmi untuk setiap guru.
Buku tersebut wajib diisi maklumatnya dan rancangan
pengajaran harian untuk setiap hari dan perlu di bawa ke
kelas setiap kali sesi pengajaran.
BIL GAMBAR FUNGSI
1 PENTAS PERHIMPUANAN PAGI

Tempat bagi guru berucap dan
membuat pengumuman setiap
perhimpunan pagi.
2 BLOK PENTADBIRAN

Terdiri daripada 4 bilik darjah di
aras bawah, pejabat, bilik
pentadbiran dan bilik
mesyuarat di aras 1, 4 bilik
darjah di aras 2.
3 PEJABAT DAN BILIK
PENTADBIRAN

Pejabat dan bilik pentadbiran
iaitu tempat segala urusan
rasmi berkaitan dengan sekolah
dan pentadbiran.
4 TAPAK PERHIMPUNAN

Tempat berhimpun semua
murid sebelum sesi
persekolahan bermula.
5 BILIK GURU

Tempat guru bekerja selain
daripada mengajar di bilik
darjah.
KAWASAN PERSEKITARAN SEKOLAH
BIL GAMBAR FUNGSI
1 PINTU PAGAR UTAMA

Pintu pagar utama yang
menjadi laluan keluar masuk ke
sekolah.
2 PAPAN TANDA KATA-KATA
HIKMAH

Papan tanda yang memaparkan
peringatan dan nasihat berguna
kepada murid.

3 PAPAN TANDA DASAR KPM

Papan tanda yang memberikan
semangat dan panduan kepada
guru dan murid dalam
menjalani sesi persekolahan.

4 MURAL

Mural yang memaparkan moto
sekolah supaya menjadi
pembakar semangat.
5 TAMAN LANDSKAP

Landskap yang indah
memberikan suassana yang
indah serta menenangkan
fikiran.


MAKMAL, BENGKEL DAN BILIK KHAS
BIL GAMBAR FUNGSI
1 PUSAT AKSES

Pusat yang menjadi kemudahan
kepada guru dan murid untuk
mengakses maklumat secara
TMK
2 PUSAT SUMBER SEKOLAH

PSS atau perpustakaan menjadi
tempat yang mengandungi
bahan rujukan seperti buku,
akhbar dan bahan ilmiah.
3 BENGKEL KEMAHIRAN
HIDUP

Bengkel bagi matapelajaran KH
yang menjadi tempat P&P KH
berjalan seperti teori dan amali.

4 DEWAN

Tempat bagi perhimpunan sesi
petang dan acara-acara rasmi
yang melibatkan ramai murid
dan guru.

5
MAKMAL TM

Makmal TMK yang menjadi
tempat bagi guru dan murid
menjalani P&P yang melibatkan
bahan TMK.

6 BILIK J-QAF

Bilik yang menjadi tempat P&P
bagi matapelajaran J-QAF

Anda mungkin juga menyukai