Anda di halaman 1dari 4

Penilaian Formatif Perkara Penilaian Sumatif

Suatu jenis ujian formal atau tidak formal


untuk mengesan tahap penguasaan &
kemajuan pembelajaran murid.
Defnisi Suatu jenis ujian formal untuk mengesan
tahap pencapaian murid dalam sesuatu
peringkat persekolahan.
Mengesan tahap penguasaan & kemajuan
murid untuk membaiki kelemahannnya
secara serta-merta.
Tujuan Mengesan pencapaian berdasarkan
beberapa unit pembelajaran &
pemeringkatan gred murid.
Ujian formal atau tidak formal semasa
waktu pengajaran pembelajaran.
Aktiviti Ujian formal (peperiksaan)
Semasa mengajar sesuatu unit topik
pembelajaran.
- !ontoh" #ajuk $ahala dan %osa
Masa Selepas mengajar beberapa unit topik
pembelajaran.
- !ontoh" #ajuk untuk & penggal.
- #idak formal" $emerhatian' soal jawab'
lisan' memeriksa kerja rumah murid.
- (ormal" Ujian kertas-pensil dalam
masa singkat.
Bentuk - (ormal sahaja" Ujian kertas-pensil dalam
jangka masa yang sesuai.
- !ontoh" $eperiksaan akhir tahun
Murid secara indi)idu' kumpulan atau
kelas.
Sasaran Murid mengikut kelas atau tingkatan.
Memberi penekanan kepada tingkah laku
kognitif' psikomotor dan afektif.
Penekan
an
Memberi penekanan kepada tingkah laku
kognitif sahaja.
Meliputi sesuatu kemahiran (ujian tidak
formal) atau beberapa kemahiran (ujian
formal).
Liputan Meliputi beberapa unit pembelajaran atau
suatu peringkat persekolahan.
*anya ujian formal" $enggunaan senarai
semak atau rekod prestasi.
Rekod $engunaan rekod pro+l murid atau pensijilan
Ujian rujukan kriteria. Jenis
Skor
,iasanya ujian rujukan norma' tetapi boleh
juga digunakan sebagai ujian rujukan
kriteria.
,erubah-ubah mengikut segmen. Kesukara
n tem
-pd semua peringkat' ada yg sgt senang da
nada yg sgt susah.
Sama ada gagal lulus. !ara
Lapor
Skor
.umlah skor diambil kira
- Membetulkan kelemahan dengan
serta -merta.
- Menjalankan ati)iti pemulihan
pengayaan dalam kelas.
Tindakan - Menempatkan murid dalam kelas yang
sesuai.
- Merancang & mengubahsuai pelajaran
kurikulum.
- Memberi sijil berdasarkan pencapaian
dalam peperiksaan
Ujian bulanan dan lembaran kerja. !onto" - U$S/' $M/' S$M' peperiksaan akhir
tahun dll.
#$jektif Su$jektif
#erdiri drpd item yg semuanya memerlukan
calon memberi jawapan ringkas memilih
gerak balas yg diberikan
Defnisi #erdiri drpd soalan yg memerlukan calon
memberikan jawapan berbentuk ayat esei.
Menguji kefahaman & kebolehan calon ttg
aspek0 pelajaran formal.
Tujuan Menguji kemahiran calon dgn menggunakan
bahasa utk menyusun fakta idea.
- Memerlukan calon membuat pilihan
menentukan jawapan yg tlh
disediakan.
- Memerlukan calon banyak membaca &
ber+kir utk menentukan jawapan.
- -ualiti ujian bergantung pd kemahiran
& kebolehan membentuk bahan ujian.
- Ujian berbentuk obj. dpt menerangkan
tugas0 yg diharapkan drpd murid dgn
tepat & dpt menjadi asas penilaian
pencapaian keamahiran bahasa murid
itu.
- Mementingkan keadilan sepenuhnya
dlm pemarkahan.
- ,iasanya pendek' padat' ringkas &
tepat.
!iri% - $engambil ujian terpaksa merancang &
melahirkan jawapan dgn menggunakan
kebolehan bahasanya sendiri.
- Murid lebih banyak masa utk ber+kir &
menulis.
- -ualiti ujian ini bergantung kpd
kemahiran pemarkahan jawapan.
- #idak dpt menjelaskan tugas0 yg
diharapkan drpd murid dgn tepat utk
dijadikan asas nilaian pencapaian
kemahiran bahasa mereka.
- %pt merangkumi semua bidang
pelajaran & isi pelajaran dgn luas.
- Menjamin keadilan pemarkahan.
- Memerlukan masa yg pendek utk
menjawab & memeriksanya.
- 1bj. nya tinggi' jawapan yg sama akan
diberi markah yg sama wp diperiksa
oleh pemeriksa yg berlainan.
- #idak menggalakkan penipuan.
- %pt mengukur proses mental yg tinggi.
- !alon dpt menjawab soalan sekalipun
lemah dlm penguasaan bahasa.
- -ebolehpercayaan keputusan adlh
tinggi kerana banyak soalan boleh
disediakan.
- Memberi sumbangan kpd sampel isi yg
luas.
- $emeriksa tidak terpengaruh dgn
unsur0 emosi yg mempengaruhi
dirinya.
Kele$i"
an
- %pt dibina & ditadbirkan dgn mudah.
- %pt memberi peluang kpd calon utk
mengemukan idea fakta yg dikuasainya.
- %pt menguji penguasaan murid terhadap
satu0 topik keseluruhan isi pelajaran yg
dipelajarinya.
- Membolehkan murid mengemukakan
pengetahuan serta kemahiran yg dimilik.
- #idak membuka ruang yg luas utk murid
meneka jawapan yg sebenar.
- #idak membuka ruang yg luas utk calon
menipu meniru dlm peperiksaan.
- 2mat berpotensi utk mengukur keaslian
jawapan.
- %pt digunakan secara meluas dlm
kebanyakan mp.
- $embinaan ujian memerlukan masa'
tenaga & perbelanjaan yg tinggi.
- Semasa ujian' calon memerlukan
banyak masa utk membaca & ber+kir.
- #idak dapat mengukur keaslian
jawapan.
- Sebahagian calon tidak membuat
persediaan yg secukupnya kerana
mereka boleh menjawab berasaskan
Kelema
"an
- -urang mendpt keesahan &
kebolehpercayaan dr segi
pemarkahannya yg sebenar.
- !enderung utk menggalakkan MM
menghafal satu0 topik yg di+kirkan akan
keluar dlm peperiksaan.
- Memerlukan pemeriksa terlatih utk
memastikan kebolehpercayaan terhadap
pemarkahan.
pilihan jawapan yg diberi.
- 3agal menguji kebolehan calon utk
menyusun serta menghuraikan fakta
dgn lebih mendalam.
- Memerlukan masa yg panjang utk
pemeriksaan yg boleh menjemukan
pemeriksa.
- Unsur0 lain spt tulisan' kekemasan &
penyusunan jawapan sedikit sebanyak
mempengaruhi pemeriksa.
- MM boleh meneka terhadap satu0 topik
yg mungkin keluar dlm peperiksaan.
- Memerlukan kemahiran kefasihan
berbahasa utk mengemukakan idea
mendapat yg tepat.
Pen&ujian Pen&ukuran Penilaian
Defnisi $roses menentukan
perubahan tlaku indi)idu.
$roses memperoleh nilai
kuantitatif dan menentukan
peringkat pencapaian dan
kedudukan antara indi)idu.
$roses mentaksir perubahan
tingkahlaku berdasarkan data
kuantitatif dan kualitatif dgn
mentafsir hasil pengukuran.
Tujuan Utk menentukan
pencapaian murid dlm
sesuatu pembelajaran.
Utk membuat perbandingan
pencapaian & kedudukan
antara pelajar dlm
penguasaan pembelajaran.
Utk memberi maklumat ttg
pencapaian pelajar' obj.
pelajaran' mengajar dan
kurikulum.
Bentuk $emerhatian' ujian lisan
dan bertulis.
Ujian bertulis dgn markah
dang red.
3red berdasarkan teknik
perangkaan.
Masa Sebelum' semasa & selepas pengajaran
Fokus & beberapa unit
pembelajaran
& beberapa unit
pembelajaran.
Maklumat pengujian dan data
kualitatif drpd pemerhatian
soal selidik senarai semak.
'asil Menunjukkan pencapaian
murid dlm & beberapa
unit pembelajaran.
Menunjukkan pencapaian
dlm segmen pelajaran yg
diukur.
Menunjukkan pencapaian dan
tlaku murid secara
keseluruhan.
Proses
pelaksan
aan
Melibatkan persediaan
ujian' pentadbiran &
pemeriksaan.
Melibatkan proses pengujian
& merekod markah gred.
Melibatkan proses pengukuran'
penganalisaan' interpretasi'
melapor & membuat tindakan.
Liputan #erhad kpd sesuatu
kemahiran
pembelajaran.
Sesuatu peringkat
pembelajaran.
%r sesuatu pembelajaran
tertentu ke seluruh kurikulum.
Keputus
an
Menunjukkan prestasi
suatu kemahiran
penguasaan
pembelajaran yg spesi+k.
Menunjukkan pencapaian
secara relatif.
Menunjukkan pencapaian
keseluruhan ttpi tidak
semestinya membayangkan
kebaikan seseorg indi)idu.
Ke&unaa
n
Menempatkan MM dlm
kumpulan yg sesuai.
$engelasan' pensijilan &
penempatan pelajar dlm
jurusan utk penyelidikan.
Membaiki rancangan
mengajar' kurikulum
pengesanan punca kelemahan
& membuat ramalan

Anda mungkin juga menyukai