Anda di halaman 1dari 11

DISEDIAKAN OLEH : RUSTY AK ROLAND

NIK ASHIKIN BINTI NIK AB RAHMAN


NOOR ASMA BINTI ZAKARIA

PISMP PRASEKOLAH

PENSYARAH : PUAN ZAHARAH BINTI ABDUL MANAP
WAJ 3107
SENI DALAM PENDIDIKAN
Muzik adalah diakui sebagai satu seni dan juga sains yang
menggabungkan bunyi-bunyi vokal atau instrumental
termasuk bunyi-bunyi semulajadi atau rekaan dengan satu
cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika, corak
pemikiran dan emosi manusia yang juga boleh
mencerminkan ketinggian dan ketamadunan sesuatu
budaya bangsa.
(Modul OUM, HBEF 1403 Seni Dalam Pendidikan)Muzik adalah seni atau ilmu menyusun nada atau suara yang
diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk
menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai
keseimbangan dan kesatuan, nada atau suara yang disusun
sedemikian rupa sehingga mengandungi irama, lagu dan
keharmonian (terutama yang dapat menghasilkan bunyian
itu).
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:602)


Muzik adalah antara salah satu media ungkapan kesenian,
muzik itu sendiri mencerminkan kehebatan,ketinggian
budaya sesuatu masyarakat pendukungnya dimana
didalam muzik itu norma-norma dan nilai yang menjadi
bahagian dari proses enkulturasi budaya baik dalam
bentuk formal ataupun informal.


(http://psikomotor48.blogspot.com/2010/04/definisi-muzik.html)

Menurut Campbell 1995, Muzik adalah suatu kesenian
yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural.
Seni muzik adalah cetusan ekspresi perasaan atau
fikiran yang hasilnya dikeluarkan secara teratur
dan tersusun dalam bentuk bunyi.
(http://gamelanmaher.blogspot.com/2010/01/pengenalan-pada-umumnya muzik)
Bunyi (suara) yang baik adalah hasil gabungan
atau interaksi tiga elemen utama iaitu
irama,melodi dan harmoni.
# Irama adalah susunan atau pengaturan suara dalam
jangka suatu masa waktu,panjang,pendek dan
temponya,dan akan menghasilkan dan memberikan
karakter tersendiri pada setiap muzik.

sambungan...
# Apabila wujudnya gabungan dan kombinasi yang baik
antara irama dan melodi,ini akan menghasilkan bunyi
yang harmoni dan menarik.
# Gabungan dan kombinasi beberapa tangga nada dan irama
akan menghasilkan melodi tertentu.


Sahsiah seseorang individu itu amat
dipengaruhi oleh seni halus seperti
muzik,sastera,lukisan dan juga ukiran.

Dengan itu beliau berpendapat bahawa
akhlak seseorang individu itu boleh
diperbaiki jika individu itu didedahkan
dengan muzik dan seni-seni yang lain.
Plato
Oleh kerana bunyi-bunyian tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan seharian, maka kita patut bersyukur kepada
ALLAH SWT kerana dapat menikmati bunyi-bunyian
dengan tenang dan tidak melanggar hukum-hakam yang
telah ditetapkan. AMIN.

(http://gamelanmaher.blogspot.com/2010/01/pengenalan
pada-umumnyamuzik)

(http://psikomotor48.blogspot.com/2010/04/definisi
muzik.html)

(Modul OUM, HBEF 1403 Seni Dalam Pendidikan)

SEKIAN,
TERIMA KASIH