Anda di halaman 1dari 9

KOLEJ VOKASIONAL KULIM

JALAN JUNJONG,

KERTAS KERJA
KOD PROGRAM /
PROGRAMME CODE
AND NAME
TAHAP / LEVEL
MODUL / MODULE

E 011 2 JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI


PERALATAN
(Industrial Electronic Technician-Equipment)
L2

02 : HYDRAULIC AND PNEUMATIC SYSTEM

03 PERFORM ON LINE SYSTEM CHECKING


DUTI / DUTY

06 PERFORM FUNCTIONAL TEST ON AUTOMATION


SYSTEM
05 PERFORM ELECTRICAL/ELECTRONIC EQUIPMENT
MAINTENANCE

03.04 CHECK HYDRAULIC PERFORMANCE


NO. DAN PENYATAAN
TUGASAN /TASKS NO
AND STATEMENT

OBJEKTIF MODUL /
MODULE OBJECTIVE
NO. KOD / CODE NO.

06.05 CHECK FUNCTION OF HYDRAULIC SYSTEM


05.04 MAINTAIN HYDRAULIC/PNEUMATIC SYSTEM

At the end of this module, trainees will be able to :

Check function, performance and maintain hydraulic system.


E - 011 2(2) MO2/K(

Mukasurat : 1 drpd 8

NO. KOD / CODE NO.

E - 011 2(2) MO2/K(

Mukasurat : 2 drpd 8

Sub-Task : 03.04.01 : Check oil level and temperature


03.04.02 : Check hydraulic pressure
03.04.03 : Refill hydraulic fluid
03.04.04 : Identify pressure flowing system
06.05.01 : Identify hydraulic component
06.05.02 : Identify hydraulic circuit diagram
06.05.03 : Perform the function test
05.04.01 : Check pressure on hydraulic system
05.04.02 : Check external leakage on hydraulic system
05.04.01 : Perform functional of VDU
OBJEKTIF :
Murid mesti boleh :
1.

Pasang litar hidraulic mengikut lukisan litar skematik.

2.

Uji tekanan dan aliran dalam system hidraulik.

3.

Uji kefungsian litar dan baikpulih system hidraulik.

4.

Selenggara system hidraulik.

PERALATAN DAN BAHAN :


1.

Panel hidraulik.

2.

Hos hidraulik.

3.

Silinder hidraulik.

4.

Motor hidraulik.

5.

Injap pelega tekanan.

6.

Injap pelaras aliran.

7.

Injap satu hala.

8.

4/3 way directional control valve.

NO. KOD / CODE NO.

E - 011 2(2) MO2/K (

Mukasurat : 3 drpd 8

ARAHAN :
KERJA 1
Anda dikehendaki memasang litar hidraulik seperti Rajah 1.

Litar 1

NO. KOD / CODE NO.

E - 011 2(2) MO2/K (

Mukasurat : 4 drpd 8

KERJA 2

Semak litar yang dipasang kemudian uji kefungsian litar dan baikpulih sistem hidraulik
jika perlu.

Uji tekanan dan aliran dalam sistem hidraulik menerusi tolok tekanan.

KERJA 3

Anda dikehendaki membuat pemerhatian pada sistem hidraulik yang di pasang.

Kemudian tuliskan kendalian dan pemerhatian yang di buat pada ruang di bawah.

KENDALIAN LITAR/PEMERHATIAN
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK
KRITERIA YANG DINILAI

TERIMA

TIDAK
TERIMA

PROSES KERJA
a. Kaedah / pengunaan peralatan yang betul.
b. Mengikut prosedur kerja yang betul.
c. Tempoh masa menyiapkan tugasan
SIKAP
a. Kerjasama dalam kumpulan
b. Tanggungjawab
c. Menepati masa
KESELAMATAN
a. Kaedah kerja yang betul.
b. Kebersihan tempat kerja.
C. Patuh kepada prosedur keselamatan

TANDATANGAN PEGAWAI PENILAI:

NAMA PEGAWAI PENILAI :

TARIKH PENILAIAN

ULASAN PEGAWAI PENILAI :

NO. KOD / CODE NO.

E - 011 2(2) MO2/K (

Mukasurat : 5 drpd 8

CATATAN

NO. KOD / CODE NO.

E - 011 2(2) MO2/K (

Mukasurat : 6 drpd 8

SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI


03.04 : Check Hydraulic Performance
06.05 : Check Function Of Hydraulic System
05.04 : Maintain Hydraulic/Pneumatic System
Markah di beri:
3 Hasil pengujian, pemeriksaan dan pengukuran mengikut had terima.
2 Hasil pengujian dan pemeriksaan kurang kemas dan ukuran dalam ukuran
Had terima had terima
1 Sebahagian hasil pengujian, pemeriksaan dan ukuran melebihi atau kurang dari had terima
0 Tiada hasil dari pengujian, pemeriksaan dan pengukuran.

BIL

PERKARA YANG DINILAI

MARKAH
DIBERI
0

1.

PEMBERAT
(1 3)

MARKAH
DIPEROLEHI

PERATUS
MARKAH
DIPEROLEHI

Proses kerja - 20%

Sedia alat-alat dan


Perkakas.
Membaca litar hidraulik /
Pneumatik yang diberi.
Menyambung litar hidraulik
/ Pneumatikyang diberi.
Memeriksa sambungan
litar hidraulik/ Pneumatik
yang dibuat.

JUMLAH

3
3

/36 X 20%

3
3

BIL

PERKARA YANG DINILAI

MARKAH
DIBERI
0

2.

PEMBERAT
(1 3)

MARKAH
DIPEROLEHI

PERATUS
MARKAH
DIPEROLEHI

Hasil kerja ( mengikut pr


oduk/bidang) 70%

Sambungan litar.

Kendalian litar.

Penerangan litar.

Laporan .

3
3
3

/36 X 70%

(Nota: tanda diruang 3 jika


kawalan dilaras dengan tepat dan
tanda diruang 0 jika tidak)
JUMLAH
3.

Sikap 5%

Persediaan diri
Pengurusan peralatan
Kekemasan kawasan kerja
Etika
Profesionalisma

1
1
1
1
1

/15 X 5%

JUMLAH
4.

Keselamatan 5%

Personel dan
rakan kerja

alat/mesin

bendakerja
JUMLAH

JUMLAH BESAR

/9 X 5%

%
%

NO. KOD / CODE NO.

E - 011 2(2) MO2/K (

Mukasurat : 7 drpd 8

NO. KOD / CODE NO.

E - 011 2(2) MO2/K (

Mukasurat : 8 drpd 8

Perkara kritikal

NOTA :
MARKAH LULUS

: 12.5%

MARKAH MAKSIMUM

: 25%

KEPUTUSAN PENILAIAN PRESTASI ( PRAKTIKAL )

KEPUTUSAN

TANDATANGAN PEGAWAI
PENILAI (PP)
NAMA PEGAWAI PENILAI
(PP)
TARIKH PENILAIAN

CATATAN / ULASAN

LULUS /GAGAL