Anda di halaman 1dari 5

kawasan

BIL PERKARA
YA YA YA YA
1 Jururawat tersenyum semasa melayan pelanggan
126 137 148
2 Jururawat memberi salam salam / bertanya khabar
123 111 135
3
Jururawat bertindak segera mengikut keperluan
pelanggan
118 142 148
4
Jururawat sedia membantu apabila pelanggan
memerlukan pertolongan
125 146 149
5
Jururawat memberi perkhidmatan dengan sopan dan
mesra
126 146 146
6
Jururawat memberi sentuhan semasa menjalankan
perawatan kepada pelanggan
123 136 137
7
Jururawat kelihatan kemas, segak dan ceria semasa
bertugas
126 144 150
8 Jururawat dapat menyelia / memantau aktiviti harian
123 143 143
9
Jururawat menunjukkan semangat untuk memberi
perkhidmatan yang berkualiti dan menyertai aktiviti anjuran
organisasi 120 134 149
10
Jururawat boleh mengaplikasikan ciri-ciri penyelesaian
masalah dan mengambil langkah-langkah
penambahbaikan. 123 145 150
BIL PERKARA
TIDAK TIDAK TIDAK
1 Jururawat tersenyum semasa melayan pelanggan
1 13
2 Jururawat memberi salam salam / bertanya khabar
3 39
3
Jururawat bertindak segera mengikut keperluan
pelanggan
9 8
4
Jururawat sedia membantu apabila pelanggan
memerlukan pertolongan
2 4
5
Jururawat memberi perkhidmatan dengan sopan dan
mesra
1 4
6
Jururawat memberi sentuhan semasa menjalankan
perawatan kepada pelanggan
4 14
APLIKASI 10'S
5 3 2 1
1 2 3 5
7
Jururawat kelihatan kemas, segak dan ceria semasa
bertugas
1 6
8 Jururawat dapat menyelia / memantau aktiviti harian
4 7
9
Jururawat menunjukkan semangat untuk memberi
perkhidmatan yang berkualiti dan menyertai aktiviti anjuran
organisasi 7 16
10
Jururawat boleh mengaplikasikan ciri-ciri penyelesaian
masalah dan mengambil langkah-langkah
penambahbaikan. 4 5
YA YA YA YA
123 129 151
117 123 148
127 128 152
128 129 154
128 129 151
121 153
129 129 154
121 124 152
127 129 147
127 129 150
TIDAK YA TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK
2 4 1 3
15 13 7 6
2 3 2 2
1 2 1
4 2 1 3
13 9 1 1
10 9 8
APLIKASI 10'S
7 5
8 9 10 5 7
1 1
7 9 6 2
1 3 1 7
3 1 4
BULAN.
WAD/JABATAN: PETANG MALAM PAGI PETANG MALAM
BIL PERKARA
YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK
1 Jururawat tersenyum semasa melayan pelanggan
2 Jururawat memberi salam salam / bertanya khabar
3
Jururawat bertindak segera mengikut keperluan
pelanggan
4
Jururawat sedia membantu apabila pelanggan
memerlukan pertolongan
5
Jururawat memberi perkhidmatan dengan sopan dan
mesra
6
Jururawat memberi sentuhan semasa menjalankan
perawatan kepada pelanggan
7
Jururawat kelihatan kemas, segak dan ceria semasa
bertugas
8
Jururawat dapat menyelia / memantau aktiviti harian setiap
hari.
9
Jururawat menunjukkan semangat untuk memberi
perkhidmatan yang berkualiti.
10
Jururawat boleh mengaplikasikan ciri-ciri penyelesaian
masalah berdasarkan piawaian yang ditetapkan
* Cadangan Penambahbaikan: JURURAWAT CONTOH: .

. TINDAKAN PENYELIA/KETUA JURURAWAT:

..
APLIKASI 10'S
PAGI