Anda di halaman 1dari 1

8/6/2014 spmp.pkb.edu.my/udaftar/borangPM03.jsp?

sesiexam=JUN 2014
http://spmp.pkb.edu.my/udaftar/borangPM03.jsp?sesiexam=JUN%202014 1/2
BORANG PENDAFTARAN KURSUS
PM03 - GUGUR / TAMBAH KURSUS

POLITEKNIK KOTA BHARU
JABATAN PERDAGANGAN
SESI JUN 2014

NAMA : MAZDIE BIN MOHAMAD
NO. K.P : 940730035353 NO. PEND : 04DAT12F1132
TARIKH : 06/08/2014 KELAS : DAT5C
NO. TEL : 0 NO. HP : 0145461916
NAMA PA :

:: KURSUS YANG TELAH DIDAFTARKAN PADA SEMESTER INI ::
KOD NAMA KURSUS JAM KREDIT STATUS GUGUR
AE501 COMMUNICATIVE ENGLISH 3 2.0 0

PA501 FINANCIAL ACCOUNTING 3 4.0 0

PA502 MALAYSIAN TAXATION 1 3.0 0

PA503 FUNDAMENTALS OF AUDITING 3.0 0

PA504 MANAGEMENT ACCOUNTING 3.0 0

PB203 BUSINESS MATHEMATICS 3.0 CARRY

JUMLAH JAM KREDIT : 18.0

:: KURSUS YANG INGIN DITAMBAH ::
KOD NAMA KURSUS JAM KREDITJUMLAH JAM KREDIT KURSUS TAMBAH :
JUMLAH JAM KREDIT TERKINI :

Saya mengaku bahawa maklumat pendaftaran di atas adalah benar.

...........................................................................
Nama Pelajar :
Tarikh :

Disokong oleh Penasihat Akademik Disahkan oleh Ketua Jabatan/K. Program

______________________________________ ______________________________________
Nama & Cop Nama & Cop