Anda di halaman 1dari 1

Hunyo 25, 2014

Mahal kong mga Magulang,Nais ko pong ipabatid sa inyo na sa ganap na ika-3 ng hapon sa Hunyo 26, 2014 ay may
magaganap na pagpupulong sa ating paaralan. Dahil dito, kayo po ay malugod kong
inaanyayahan sa nasabing pagpupulong kung saan matatalakay ang mga importanteng isyu sa
paaralan at sa inyong mga anak. Inaasahan ko po ang inyong pagdalo tanda ng inyong pakikiisa
sa layunin na mapabuti ang ating mga mag-aaral.

Ipakita po natin ang ating suporta sa ating mga anak at maglaan ng oras para sa kanilang
kapakanan.

Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Maykapal.

Lubos na gumagalang,

MARK ANDREW U. FERNANDEZ
Tagapayo, IV-Effective

(pakipunit sa parteng ito at ibalik sa tagapayo matapos lagyan ng tsek ang sagot)

Opo. Ako po ay makadadalo.
Hindi po. Hindi ako makadadalo.
Rason ng di pagdalo
Pangalan ng dadalo kung di magulang
Pangalan at Lagda ng Magulang