Anda di halaman 1dari 1

Activitats

Per qu es considera que a Egipte les dones gaudien d una situaci social
millor que les altres civilitzacions de l antiguitat?
La dona tenia la mateixa situaci legal que l home.
Per a la realitat no era aix!.
En cas que el marit mor!s" es quedava en una situaci de desemparament.
#i no tenien estalvis o possessions" podia durles a la misria
$enien plena igualtat am% els homes? Explica quins elements de discriminaci
hi havia?
&eines 'emenines(

agr!coles
recol.lecci
separaci del %lat"
esquilada d ovelles i preparaci de la llana
&eines 'emenines ( dom)stiques
'eien com%usti%le am% els excrements de les vaques.
'eien pa" cervessa" i altres aliments
teixien" 'eien vestits
preparaven medicines
*uin paper tenia l amor?
*uina import+ncia tenien els t!tols per les dones egipcies