Anda di halaman 1dari 57

TAKLIMAT PENGURUSAN

DAN PELAKSANAAN DASAR


1MURID 1SUKAN
(1M 1S)
Tujuan Taklimat
1. Memberi penerangan panduan pengurusan
dan perlaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan
kepada :
a. Pengetua/Guru besar
b.Penolong Kanan Kokurikulum
c.Setiausaha Sukan dan Guru Penyelaras
2. Supaya perlaksanaan dasar ini dapat
diselaraskan berdasarkan Buku Panduan
Pelaksanaan Dasar 1 M 1 S & SPI Bil. 16. 2010
3. Keputusan Mesyuarat SPK. Bil. 3.2011


\\\\\
Ke arah Pembinaan Modal Insan
Yang Sihat dan Cergas
M
A
S
Y
A
R
A
K
A
T

S
I
H
A
T

&

C
E
R
G
A
S
PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN
(Kemahiran Asas Sukan dan Permainan)
ASAS
5 TERAS PERANCANGAN STRATEGIK BAHAGIAN SUKAN KPM
TERAS 1 TERAS 2
TERAS 3 TERAS 4 TERAS 5
Membudayakan
Sukan di
Sekolah
Memantapkan
Pembangunan
Sumber Manusia
Memperkasakan
Sistem
Pentadbiran
Membudayakan
Penyelidikan Untuk
Pembangunan Sukan
Membangunkan
Prasarana dan
Peralatan Sukan
Sekolah
BAHAGIAN SUKAN (November, 2010) *TID Talent Identification and Development
*TID
Sukan Untuk Semua
Sukan Untuk Kecemerlangan
SUKAN
DI SEKOLAH
(1M1S)
J
A
S
M
A
N
I

M
U
R
I
D
Sukan & Gaya
Hidup Aktif
Sepanjang Hayat
Kecemerlangan

(National Glory)
RANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN SUKAN KPM
< 6 Tahun < 20 Tahun
R
E
M
A
J
A

Y
A
N
G

S
I
H
A
T

&

C
E
R
G
A
S

Pertandingan
/ Penilaian
SEGAK / SUKAN TARA / SUKAN SEKOLAH /
MSSD / MSSN / MSSM / KEJOHANAN ANTARABANGSA
Jalinan Kerjasama
Dengan Pelbagai
Agensi dan Persatuan
Sukan
Sukan Prestasi
Tinggi
P L D S S N S S M S E K O L A H
F A M M O M K O A M
Transfomasi Sukan

Jadikan Sukan aktiviti yang seronok dan
budaya dalam kalangan murid, guru dan
masyarakat.
Dasar 1 M 1 S adalah selaras dengan Dasar
Sukan Negara Sukan Untuk Semua dan
Sukan Untuk Kecemerlangan
Dasar 1M 1S ini adalah bekalan kepada SPTS
Transfomasi Sukan
Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS ) untuk
grooming atlit pelapis/ remaja. Atlit mesti
disediakan bermula dari grassroot@akar
umbi@kecil
SPTS adalah sukan untuk kecemerlangan dan
mengangkat imej negara
Talent Identification & development ( TID )
PLD ( Pusat latihan Daerah ) SSN Sek.
Sukan Negeri
Transfomasi Sukan

Kita kena bangga dengan atlit kita kerana
kita asuh dan didik
Product Champion Pengetua/Guru Besar -


CARTA PENGLIBATAN SUKAN
**Dapatan Pemantauan Perlaksanaan Dasar
1M1S
1.Pelaksanaan masih ada yang tidak mengikut prosedur
dan arahan . Pemahaman yang berbeza-beza
3.Majoriti sekolah melaksanakan aktiviti sukan sekali
seminggu dan tidak semua guru terlibat
5. Aktiviti sukan semasa waktu P & P( kecuali kelas PJK )
6. Kehadiran pelajar tidak memuaskan.
7. Dokumentasi aktiviti
8. Pemantauan aktiviti oleh pihak pentadbir
9. Dakwaan aktiviti mengganggu P & P dan akademik
** beberapa dapatan

SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI )DAN SIARAN
BERKAITAN SUKAN DAN KOKURIKULUM - MANDAT
BIL. TARIKH KETERANGAN
SPI Bil.16/2010 1/12/2010 Pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan
(1M 1S)
SPI Bil. 7/2007 15 Jan. 2007

Peruntukan Waktu Untuk Kegiatan Koku. di
Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah

SPI Bil.8/2009

17/11/2009 Langkah - Langkah Keselamatan Semasa
Mengikuti Aktiviti / Program Lawatan Di Luar
Waktu Persekolahan.
SP.KEWANGAN
BIL. 8 /2010
17/11/2009.

Garis Panduan Pengurusan Kewangan
Peruntukan Batuan Persekolahan
kepada Sekolah Berdasarkan Perkapita Murid(
BAH. VI BANTUAN SUKAN SEKOLAH BSS )
BUKU PANDUAN
& MODUL
Buku Panduan Pengurusan I M 1 Sukan
Modul 1 M 1 S


SPI Bil.4/2008 09/07/2008 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK )
SPI Bil.5/2007 06/06/2007 Garis Panduan Lawatan Murid
SPI Bil.3/2006 03/02/2006 Pelaksanaan Skim Biasiswa Sukan (SBS)
Kementerian Pelajaran Malaysia
SPI Bil.5/2002 01/08/2002 Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan
SPI Bil.9/2000 30/03/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar
Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan
Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum & Sukan
Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah
SPI Bil.12/2000 28/07/2000 Lawatan Pendidikan Murid Di Hari
Persekolahan
SPI Bil.13/2000 03/08/2000 Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah
sekolah

SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI) DAN SURAT SIARAN BERKAITAN
SUKAN DAN KOKURIKULUM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SPI Bil.8/1999 10/06/1999 Keselamatan Diri Murid Dalam
Perjalanan Pergi & Balik Sekolah
SPI Bil.25/1998 18/11/1998 Pelaksanaan Mata Pelajaran
Pendidikan Jasmani & Pendidikan
Kesihatan
SPI Bil.1/1995 06/04/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa
Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan
Kesihatan Serta Kegiatan Koku.
& Sukan Di Dalam & Di Luar Kawasan
Sekolah
SPI Bil.8/1995 11/10/1995 Penyertaan Pelajar Dalam
Pertandingan Kejohanan Sukan
Anjuran Persatuan Atau Badan Induk
Sukan


SPI Bil.10/1988 10/03/1988 Senaman Beramai - Ramai
SPI Bil.3/1979 02/05/1979 Pendidikan Jasmani
Surat Siaran
KP/KPPM 15(49) 26/7/2010 Kebenaran Khas Kepada Guru-guru & Murid -
Murid yang melaksanakan mata
pelajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan
(PJK) memakai Pakaian Rasmi sukan
Sepanjang Hari Berkenaan
Surat Siaran
KP.BSSK.30202/ 03/002(17)
14/1/2010 Jadual Pelaksanaan Sukan & Permainan
Sekolah Sepanjang Tahun
Surat Siaran
KP.BSSK.302 02/ 03/002(13)
27/8/2009 Penubuhan J/kuasa pembangunan
Sukan Sekolah Peringkat Negeri,
Pejabat pelajaran Daerah dan Sekolah

KONSEP 1M 1S

Memberi akses kepada semua murid untuk
mendapat faedah dari bersukan; Fokus
kepada murid yang tidak aktif dan kurang
aktif
Meningkatkan kadar penyertaan murid
dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan
di sekolah
Bakat murid yang berpotensi tidak
diabaikan - digilap dan dibangunkan ke
tahap yang lebih tinggi.

KONSEP 1M1S
Menggunakan sukan sebagai
platform kepada pengukuhan
kurikulum kebangsaan; dan

Melengkapi usaha membangunkan
sukan untuk kecemerlangan. Bakat
dan potensi murid dikenalpasti,
diasuh dan ditingkatkan.

OBJEKTIF DASAR 1M1S
Berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif berikut :
1. meningkatkan kecergasan jasmani;
2. membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai
murni;
3. memupuk perpaduan di antara kaum;
4. membentuk budaya sukan dalam kalangan murid;
5. memenuhi naluri semulajadi murid;
6. memberi keseimbangan antara keperluan
akademik dengan keperluan fizikal
PRINSIP PELAKSANAAN
Sek. Rendah
Diwajibkan Tahun 4 hingga Tahun 6;
Sek Menengah
Diwajibkan untuk Peralihan hingga
Tingkatan 6;
Pra sekolah hingga tahun 3 digalakkan
berdasarkan kemampuan sekolah ( SPI
Bil. 10/2010
PRINSIP PELAKSANAAN DASAR 1M1S
Setiap murid termasuk berkeperluan
khas yang tidak mengalami masalah
kesihatan wajib sekurang-kurangnya
satu jenis sukan.
Murid boleh sertai lebih dari satu jenis
sukan
Asas adalah perlaksanaan mata
pelajaran PJK. Segala sumber untuk
mp. PJK di sekolah hendaklah diguna
sama bagi program 1M1S;
PRINSIP PELAKSANAAN DASAR 1M1S
Penyertaan aktif semua murid dalam
aktiviti sukan; dan
Ibu bapa dan agensi luar sukan
digalakkan menyumbang kepada
pembangunan sukan sekolah.
Prasarana sukan sekolah digunakan
secara optimum
Keselamatan murid mesti diutamakan
PENGURUSAN PELAKSANAAN
DASAR 1M1S
1. FASA PERANCANGAN JADUAL 1
FASA AKTIVITI
BULAN
J
A
N
F
E
B
M
A
C
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
O
G
O
S
S
E
P
T
O
K
T
N
O
V
D
I
S
PERANCANGAN
Mesyuarat jawatankuasa
Pembangunan Sukan
Sekolah * Untuk
Merancang
Pengurusan:
- Program Sukan
Sekolah.
- Penubuhan Rumah
Sukan.
- Penubuhan Kelab
Sukan & Permainan.
DILAKSANAKAN PADA TAHUN SEBELUMNYA
TAHUN INI 2011
2. FASA PELAKSANAAN JADUAL 2
FASA AKTIVITI
BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO
S
SEP OKT NOV DIS
PELAKSANA
AN
Pendaftaran Rumah Sukan
Pendaftaran Murid di Bawah Kelab Sukan
/ Permainan
Latihan dan Pertandingan Rumah Sukan
Aktiviti Kelolaan Kelab Sukan /
Permainan
Latihan Merentas Desa
Pertandingan Merentas Desa (SM) &
School Run (SR)
Latihan Balapan dan Padang
Sukantara
Kejohanan Balapan &
Padang
Pertandingan Peringkat Dalaman (antara
Kelab / Dorm / Kelas)
Aktiviti Sukan Lain
Majlis Anugerah Sukan Sekolah
Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan
Sukan Sekolah
3. FASA PEMANTAUAN JADUAL 3
FASA AKTIVITI

BULAN
J F M A M J J O S O N D
PEMAN
TAU
AN
Sepanjang
Pelaksanaan
Dasar 1M 1S
JADUAL PEMANTAUAN DIBENGKELKAN
BORANG PEMANTAUAN 1-FAIL
BORANG PEMANTAUAN 2
AKTIVITI

SILA PINDA MENGIKUT KELAS DAN
SEKOLAH
4. FASA PENILAIAN JADUAL 4
FASA AKTIVITI
BULAN
J
A
N
F
E
B
M
A
C
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
O
G
O
S
S
E
P

O
K
T
N
O
V
D
I
S
PENILAIAN
Bagi Semua Aktiviti Sukan
POST MORTEM/PENAMBAHBAIKAN SUKAN MESTI
DILAKSANAKAN SECARA BERTERUSAN/KAEDAH/IMPAK
KEHADIRAN 50 %
JAWATAN 10 %
PENGLIBATAN 20%
PENCAPAIAN 20%
5. FASA LAPORAN/DOKUMENTASI-JADUAL 5
FASA AKTIVITI
BULAN
J
A
N
F
E
B
M
A
C
A
P
R

M
E
I
J
U
N
J
U
L
O
G
O
S
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
I
S
LAPORAN /
DOKUMENTASI
Post mortem
Keseluruhan Program Sukan
Sekolah
Laporan Keseluruhan
Program Sukan Sekolah
SILA BUAT BORANG PELAPORAN BENGKEL PK/SUS
Contoh : Jadual Pelaksanaan Program Sukan dan Permainan
Tahunan di Sekolah - Bengkel
FASA
AKTIVITI
BULAN
J
A
N
F
E
B
M
A
C
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
O
G
O
S
S
E
P
O
K
T
N
O
V
D
I
S
PELAKSANAAN
Pendaftaran Rumah Sukan, Kelab Sukan &
Permainan
Pertandingan Hoki Antara Kelas

Pertandingan Bola Baling Antara Kelas

Pertandingan Sepak Takraw Antara Kelas

Pertandingan Bola Jaring Antara Kelas

Latihan Rumah Sukan

Sukantara

Balapan dan Padang
(Olahraga)
Hari Kokurikulum

Majlis Anugerah Sukan Sekolah

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan
Program Pembangunan Sukan Sekolah
Contoh : Jadual Pelaksanaan Aktiviti 1Murid 1Sukan
Mingguan di Sekolah - Bengkel
FASA AKTIVITI
HARI
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT
SABTU /
AHAD
PELAKSANAAN
Aktiviti Kelab Hoki & Sepak Takraw
BILA
PERLU
Aktiviti Kelab Bola Baling, Bola Jaring
& Renang
AKTIVITI KELAB DAN PASUKAN
BERUNIFORM DASAR KOKU.
Aktiviti Kelab Catur & Ping Pong
Aktiviti Kelab Balapan & Padang
Contoh : Jadual Pelaksanaan Aktiviti 1Murid 1Sukan
Harian di Sekolah - Bengkel
FASA AKTIVITI
KUMPULAN
KUMP A KUMP B KUMP C KUMP D KUMP E
SABTU /
AHAD
PELAKSANAAN
AKTIVITI
KELAB HOKI &
SEPAK TAKRAW
Latihan Kemahiran
di Padang /
Gelanggang
Kuiz Peraturan
Permainan
Latihan
Pasukan
Lagu sorak
Menonton Video Lawatan
Agihan Peserta Mengikut Permainan /Kelas
Bil Nama B. Sepak B. Jaring Hoki Ping
Pong
Bad
minton
B.
Tampar
1 Ahmad Adib bin Faizal /
2 Abd. Rahman Shaari /
3 Abu bin Seman / /
4 Fatimah Bt. Mustapa /
5
6
7
8
Daftar Kehadiran
Bil Nama Guru 1/2 10/2 17/2 25/3 27/3 12/4 17/4
1 Raihan Samad
2 Nur Azrina Azni
3 Halimatun Saadiah
4
5
Bil Nama Murid
1 Nur Syabiha Atika Sungip
2 Siti Sarah Aliah Marzuki
3
4
5
PENDEKATAN PELAKSANAAN

a) Program Sukan Umum - sepanjang tahun
*Latihan Rumah Sukan
*Pertandingan Merentas Desa
*Sukantara
Kejohanan Balapan dan padang
*Wajib untuk setiap murid

b) Kelab Sukan dan Permainan* - sepanjang tahun
90 minit seminggu untuk Sekolah Menengah
60 minit seminggu untuk Sekolah Rendah
Modified Sports
c) Pertandingan Dalaman - sepanjang tahun
Pertandingan antara rumah sukan
Pertandingan antara tingkatan / kelas
Pertandingan antara dorm di asramad) Pertandingan Lain
Majlis Sukan Sekolah Daerah (MSSD)
Majlis Sukan Sekolah Negeri (MSSN)
Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM)
Pertandingan Peringkat Antarabangsa
e) Aktiviti Sukan Lain


CADANGAN JENIS-JENIS SUKAN DAN PERMAINAN

1. Balapan dan Padang (Olahraga) 23. Memanah
2. Big Walk 24. Menembak
3. Bola Sepak 25. Ping Pong
4. Bola Jaring 26. Polo Air
5. Bola Keranjang 27. Polo Kuda
6. Badminton 28. Pentanque
7. Bola Tampar 29. Ragbi
8. Besbol 30. Ragbi Sentuh
9. Boling Padang 31. Renang
10. Boling 10-Pin 32. Skuasy
11. Ekuestrian 33. Sepak Takraw
CADANGAN JENIS-JENIS SUKAN DAN PERMAINAN

12. Futsal 34. Sofbol
13. Golf 35. Silat
14. Gimnastik Artistik 36. Tenis
15. Gimrama 37. Taekwondo
16. Hoki 38. Tinju
17. Kriket 38. Tinju
18. Kriket Kancil 39. Terjun
19. Karate 40. Wushu
20. Lumba Basikal 41. Wood Ball
21. MerentAs Desa / Road-Run 42. Sukan lain yang sesuai & Modified
Games
22. Marathon
STRATEGI PELAKSANAAN
BERDASARKAN KEMUDAHAN DAN PRASARANA
SEDIA ADA DI SEKOLAH ( SPI BIL. 1/1989
1. TINJAUAN MINAT MURID DALAM JENIS SUKAN
BORANG - BENGKEL
2. TINJAUAN MINAT DAN KEMAHIRAN GURU
BORANG -BENGKEL
3. MENGENALPASTI SEMUA SUKAN/PERMAINAN
YANG HENDAK DITAWARKAN SAMA ADA
DALAM ATAU LUAR SEKOLAH DI BAWAH KELAB
SUKAN

4. TINJAUAN KEMUDAHAN SUKAN DALAM/LUAR
SEKOLAH YANG BOLEH DIGUNA
5. TAKWIM SUKAN DISEDIAKAN
6. MUAT TURUN MODUL LATIHAN SUKAN
SEKOLAH PORTAL KPM
7. GUNAPAKAI SUMBER DAN KEPAKARAN
PEGAWAI DALAM/LUAR SEKOLAH
8. MENYEDIAKAN KEMUDAHAN DAN LOKASI
YANG SESUAI (JIKA DI LUAR SEKOLAH )
9. PENJADUALAN AKTIVITI SUKAN MENGIKUT
MASA, LATAR BELAKANG DAN KEMUDAHAN
SEKOLAH
10. MELIBATKAN KOMUNITI LUAR
11. MENGGALAKKAN KREATIVITI DAN INOVASI
SEKOLAH
12. MENETAPKAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF
PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH
13. MEMBERI PENGHARGAAN DAN
PENGIKTRAFAN
CADANGAN TANGGUNGAWAB
PENGURUSAN PELAKSANAAN 1MURID
1SUKAN
KATEGORI PELAKSANAAN DASAR 1M 1S
Sekolah Satu Sesi
Sekolah Dua Sesi
Sekolah Kurang Kemudahan Asas Sukan
Sekolah Ramai Murid
Sekolah Kurang Murid

SILA RUJUK CONTOH JADUAL PERLAKSANAAN
DASAR 1 M 1 S LAMPIRAN 3
ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S
1. SUMBER :-

a. Buku Panduan Pelaksanaan Dasar 1M1S
- panduan dan rujukan kepada guru,ibu bapa &
murid.
b. Buku Panduan Pengurusan Olahraga Di Sekolah
- panduan penganjuran kejohanan olahraga
c. Manual Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat
Sukan
- Manual latihan 10 jenis sukan dan 1 modul
untuk murid berkeperluan khas.
- Boleh diakses melalui laman web KPM

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S
d. Program Sukan Pendidikan Khas
- Modul program secara integrasi.

e. Surat Siaran Pelaksanaan Dasar 1M1S
- dikeluarkan kepada sekolah sebelum akhir bulan
November.

f. Skim Bantuan Kewangan Sukan ( BSS )
- RM 4.00 (Sek .Rendah)
- RM 6.00 (Sek. Menengah)
SPI Bil. 8.2010 Garis Panduan Pengurusan Kewangan


ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S

2. TENAGA PENGAJAR:-

a. 6 Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Sukan
- melaksanakan latihan pra perkhidmatan

b. Latihan Dalam Perkhidmatan
- melatih guru-guru sebagai jurulatih sukan menerusi
Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP)
- Perbincangan KPM & KPT
- Jawatan jurulatih sukan sekolah dicadangkan sebagai
kerjaya baru .ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S

3. KEMUDAHAN DAN PRASARANA SUKAN

a. Kekurangan Padang
- Sekolah Rendah - 1:505 ( MURID )
- Sekolah Menengah - 1:1,103

b. Sistem Pengumpulan Kemudahan dan Prasarana
Sukan(i-KePs)
- Instrumen pengumpulan maklumat kemudahan
dan prasarana sukan yang terdapat di semua
sekolah.
- dilaksanakan pada tahun 2011


ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S
4. PERUBAHAN MINDA
a. Taklimat Dasar 1M1S
- Kesatuan Guru, Persatuan Guru, Majlis Guru Besar dan
Majlis Pengetua Pengetua Malaysia serta Ketua Sektor
dan Ketua Unit Sukan, JPN

b. Penstrukturan Semula Bah. Sukan, Seni dan
Kokurikulum
- Menjadi 2 Bahagian yang berasingan Bahagian Sukan,
Bahagian Kokurikulum & Kesenian

c. Surat Siaran Pakaian Sukan Sekolah
- Guru dan murid berpakaian sukan sepanjang hari pada
hari PJPKENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S
5. INSENTIF UNTUK MURID DAN GURU

a. Penilaian Markah Wajib Bagi Aktiviti Sukan
- secara berperingkat mulai 2012.

b. Penilaian Untuk Guru
- Wajaran Elemen Sukan dalam Standard Kualiti
Pendidikan Malaysia (SKPM 2010) untuk
Pengetua dan Guru Besar.
ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S
6. JARINGAN KERJASAMA

a. Kementerian Belia dan Sukan & Majlis Sukan Negara
- Anjur Kursus Kejurulatihan.

b. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
- Mesyuarat Menteri Besar & Ketua Menteri
pada12 Oktober 2010 telah memberi sokongan.
- Sekolah guna kemudahan secara percuma atau
kadar potongan 80%.

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S
c. Kementerian Pengajian Tinggi
- Syor kurikulum kejurulatihan sukan diperkenal di
IPT dan wajib kepada semua graduan
pendidikan;

- Siswa-siswi sebagai sukarelawan, jalani latihan
praktikal sukan.

- Pensyarah bantu persatuan sukan anjur
kejohanan serta beri khidmat kepakaran dalam
sukan


ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S

6. JARINGAN KERJASAMA

d. Kementerian Pelancongan
- Mohon agar turut terlibat dan atur acara-acara
sampingan pelancongan untuk peserta-peserta
luar negara.
TINDAKAN SEKOLAH
1. MENUBUHKAN JAWATANKUASA PEMBANGUNAN
SUKAN SEKOLAH
2. MENGUNAKAN PERUNTUKAN BSS
3. BORANG-BORANG DIBENGKELKAN OLEH PK/SU
SUKAN/GURU PENYELARAS
4. MENYEDIAKAN TAKWIM TAKWIM SEKOLAH
5. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN / PENYELIAAN DAN
PENILAIAN -JADUAL PEMANTAUAN BENGKELKAN
6. DOKUMENTASI/MENYEDIAKAN FAIL-FAIL YANG
BERKAITAN RUJUK BORANG PEMANTAUAN
7. MENYAMPAIKAN MAKLUMAT KEPADA GURU
RUMUSAN


DASAR 1 MURID 1 SUKAN MESTI DILAKSANAKAN
SEPENUHNYA
Terima Kasih