Anda di halaman 1dari 10

KUMPULAN PAKET SOAL SOAL LATIHAN PSIKOTES

(POTENSIAL AKADEMIK)
Sumber: Menjelang detik Psikotes
penyusun : Tim Dunia Cerdas

TES ACAK KATA

1. Kamis (Simta), Nyata, Absah (....) Pasti
a. Tisah b. Astih c. Sahti d. Istah
e. Hasti
2. Maret (Marsa) Selasa, Bulan (....) Naskah
a. Habul b. Bulah c. Lubah d. Ulbah
e. Halub
3. Radikal (Kalan) Mapan, Elektrik (....) Makar
a. Karti b. Tirka c. Artik d. Tikar e. Rakti
4. Canggih (Cangki) Iklan
Arogan (....) Dermawan
a. Aroma b. Edan c. Gama
d. Aroged e. Aroed
5. Askes (Sekten) Konsisten, Sejarah (....) Eksodus
a. Kejars b. Sekjar Rajkes d. Jekars e. Araeks

TES ANGKA DALAM CERITA

1. Liah mendapat nilai 81 untuk IPA. Nilai 89 untuk IPS. Nilai 78 untuk Bahasa Indonesia
dan nilai 86 untuk matematika. Bila Liah ingin mendapat nilai rata rata nilainya sebesar 84.
Maka berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran Bahasa Inggris ?
a. 88 b. 85 c.86 c.87 e.90
2. Kakak beradik bernama Nia, Nanik, dan Nur. Nanik 9 tahun lebih tua daripada Nia. Nur 2
tahun lebih tua dari Nanik. Apabila usai mereka dijumlahkan akan mendapat angka 95.
Berapakah usia Nia sekarang ?
a. 26 b. 35 c. 15 d.24 e. 25
3. Rayhan membutuhkan waktu x menit untuk membaca 4 halaman buku. Berapa halaman
buku yang dapat dibaca selama 9 menit ?
a. 9/4x b. 18/9 c. 4x/9 d. 27/9x e. 9x/4
4. Katrina membeli baju dengan harga Rp. 80.000, - baju tersebut mendapat diskon sebesar
15% dari harga baju. Karena Toko tersebut sedang melakukan promo, maka Katrina
mendapat diskon tambahan diskon 25% dari harga awal setelah dikurangi 15%. Berapakah
harga yang harus dibayarkan ?
a. Rp 50.000,- b. Rp 48.000,- c. Rp 41.000,-
d. Rp 51.000,- e. Rp 55.000,-
5. Bila roda pertama berputar 9 kali, maka roda kedua berputar 24 kali. Bila yang pertama
berputar 27 kali, berapa kali roda berputar ?
a. 72 kali
b. 74 kali
c. 82 kali
d. 84 kali
e. 92 kali
TES ANTONIM

1. PLURAL >< ....
a. Banyak b. Sedikit c. Ganda d. Tunggal
2. ABOLISI >< ....
a. Keringanan b. Pemberatan c. Pengurangan d. Pemotongan
3. AKTUAL >< ....
a. Kadaluarsa b. Nyata c. Lama d. Baru
4. KONKRET >< ....
a. Abstrak b. Asli c. Asing d. Nyata
5. KONTRADIKSI >< ....
a. Ambiguitas b. Ambivalen c. Sinkron d. Konvergensi
6. NISBI >< ....
a. Mutlak b. Maya c. Stabil d. Abstrak
7. ORTODOKS >< ....
a. Kuno b. Aliran c. Modern d. Asli
8. NORMAL >< ....
a. Stabil b. Anomali c. Sinkron d. Abrasi
9. PAKAR >< ....
a. Ahli b. Pelopor c. Awam d. Pionir
10. PARADOKSAL >< ....
a. Berseberangan b. Berlawanan c. Bertentangan d. Sejalan

TES ARIMATIKA dan KONSEP ALJABAR

1. Kelas IX A terdiri dari 35 murid sedangkan kelas IX B terdiri dari 40 murid. Nilai
statistika rata rata murid kelas B adalah lebih baik 5 dari rata rata kelas A. Apabila
nilai rata rata gabungan kelas A dan B adalah 57
2
/
3
maka nilai rata rata statistika
gabungan untuk kelas A adalah....
a. 55 b.60 c.75 d.50 e.65
2. Empat kelompok siswa yang masing masing terdiri dari 5, 8, 10, dan 17 orang
menyumbang korban bencana alam. Rata rata sumbangan masing masing kelompok adalah
Rp 4000,- ; rp2.500,- ; Rp 2000,- ; dan Rp 1000,-. Maka rata rata sumbangan tiap siswa
seluruh kelompok adalah....
a. Rp 1.750,- b. Rp 2.015,- c. Rp 1.050,-
d. Rp 1.925,- e. Rp 2.275,-
3. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan || x | + x | 2 adalah ....
a. {x | x 2 } b. {x | 0 x 1} c. {x | x 0 }
d. { x | x 1 } e. {x | x 0}
4. 2x = a x 2b dan b= panjang sisi segitiga siku siku yang luasnya 25 cm
2
dengan tinggi 5
cm, jika 4x = 2b. Berapakah nilai a ?
a. 4 b. c. d. e. 2
5. Jika P 0 dan akar akar persamaan x
2
+ px + q = 0 adalah p dan q, maka p
2
+ q
2
=....
a. 2 b. 4 c. 6 d.3 e.5

TES DERET ANGKA (KUANTITATIF)

1. 10, 12, 24, 26, 52, 54, 108....
a. 124 b. 112 c. 110 d.214
2. 4,9, 16, 25, 36,....
a. 64 b. 81 c. 49 d.100
3. 15, 15, 14 ,12 , 9, 5,....
a. 0 b. 1 c.2 d. 3
4. 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25,....
a. 28 b.30 c.32 d. 34
5. 12, 23, 9, 20, 6, 17, ...., ....
a. 3, 14 b.3, 15 c.4, 14 d.4, 15
6. 8, 4, 8, 6, 4, 6, 4, 4, 4, ...., ....., ....
a. 3, 4, 3 b. 2, 4, 2 c. 4, 2, 4 d. 1, 4, 1
7. 4, 7, 10, 14, 18, 23, 28, 34, 40, ...., ....
a. 46, 52 b. 46, 53 c. 47, 54 d. 47, 55
8. 43, 5, 9, 42, 6, 11, 41, 7, 13, ...., ....., ....
a. 40, 8, 15 b. 40, 9, 14 c. 40, 9, 15 d. 39, 8, 14
9. 1, 2, 9, 3, 4, 9, 5, 6, 9, .... , ....
a. 8, 9 b. 7, 8 c. 7, 10 d. 8, 10
10. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 9, 8, 9, 16, 16, ...., ...., ....
a. 12, 25, 32 b. 12, 25, 30 c.17, 26, 33 d. 18, 27, 34

TES HITUNGAN (ARIMETIK)

1. 82 x 2 40 16 = ....
a. 3 b. 40 c. 50 d. 60
2. 9 x 1 3 4 = ....
a. 3 b. 0 c.1 d. 2
3. 79 + 16 62 = ....
a. 22 b. 33 c. 44 d. 55
4. 0,125 x 8 + 6 = ....
a. 17 b. 7 c. 8 d. 9
5. 18 x 12 : 2 + 7 87 = ....
a. 26 b. 27 c.72 d. 28
6. 8 x 0,375 2 = ....
a. 1 b. 11 c. 22 d. 33
7. (10 + 41 + 9 ) : 60 = ....
a. 0 b. 1 c. 2 d. 3
8. 80: 40 + 60 7 = ....
a. 56 b. 53 c. 55 d. 50
9. (5 + 74 + 4 - 2) : 9 = ....
a. 91 b. 19 c. 99 d. 9
10. 99 x 9 : 99 8 = ....
a. 11 b. 12 c. 13 d. 1

TES KORELASI MAKNA (ANALOGI VERBAL)
1. Lebah Madu = Cendrawasih - ....
a. Bulu b. Burung c. Daging d. Suara

2. Bersih Kotor = Tinggi - ....
a. Rendah b. Jangkung c. Jauh d. Dekat

3. Nasi Beras = Tape - ....
a. Nanas b. Ubi c. Pissang d. Gandum

4. Anjing Binatang = Apel - ....
a. Vitamin b. Merah c. Buah d. Segar

5. Perusahaan Karyawan = Sekolah - ....
a. Pengawas b. Pelajar c. Ujian d. Kelas

6. Televisi Gambar = Radio - ....
a. Listrik b. Penyiar c. Suara d. Merdu

7. Telepon Komunikasi = Sepeda - ....
a. Roda b. Lomba c. Cepat d. Transportasi

8. Kertas Pena = Dinding - ....
a. Kuas b. Dempul c. Amplas d. Cat

9. Film Oscar = Bulutangkis - ....
a. Olahraga b. Cina c. Piala d. Sudirman

10. Lapar Makan = Gatal - ....
a. Bentol b. Semut c. Garuk d. Luka

TES LOGIKA UMUM

1. Azkia ingin menikah sebelum punya rumah. Ingin mendapat kerja sebelum menikah.
Setelah dapat kerja ingin punya usaha sambilan. Ingin punya anak setelah punya rumah.
Ingin menikah stelah punya usaha sambilan dan ingin punya usaha sambilan sebelum punya
rumah. Manakah urutan yang tepat ?
a. Dapat kerja nikah punya rumah usaha sambilan punya anak
b. Dapat kerja nikah usaha sambilan punya rumah punya anak
c. Usaha sambilan dapat kerja nikah punya anak punya rumah
d. Punya anak nikah dapat kerja usaha sambilan punya rumah
e. Dapat kerja usaha sambilan nikah punya rumah punya anak
2. Kejujuran S tidak sebaik D. Terkadang M kurang jujur, tetapi dia sesungguhnya dia lebih
jujur daripada R. B lebih suka berbohong daripada H. D cukup jujur , tapi secara umum M
lebih jujur daripada D dan sama jujurnya dengan K. D lebih jujur daripada H dan K.
Siapakah di antara mereka yang paling jujur ?
a. K b. H c. I d. D e. M
3. Mustahil seorang wanita punya jenggot. Tidak setiap pria punya jenggot. A berada di
kamar gelap dan hanya terlihat dagunya yang tidak berjenggot. Maka.....
a. A bukan pria
b. Mustahil A adalah seorang pria
c. A pasti seorang pria
d. A pasti seorang wanita
e. A bisa jadi seorang pria atau wanita
4. Semua sepeda memiliki lampu. Sebagian lampu berwarna merah.
a. Semua sepeda memiliki lampu warna merah
b. Tidak semua lampu sepeda berwarna merah
c. Lampu merah bagian perlengkapan semua sepeda
d. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah
e. Tidak ada sepeda yang berlampu selain merah
5. Retno adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Metria kalah pandai dibanding Asep,
tetapi Asep sama pandainya dengan Mamat. Mamat lebih pandai dari Nisa.
a. Asep tidak lebih pandai daripada Metria
b. Metria tidak kalah pandai daripada Retno
c. Mamat lebih pandai daripada Retno
d. Mamat lebih pandai dariapda Metria
e. Anisa lebih pandai daripada Asep
6. Semua penyanyi adalah artis. Sementara penyanyi adalah bintang film.
a. Sementara bintang film adalah artis.
b. Sementara artis adalah bukan penyanyi.
c. Semua bintang film adalah artis
d. Sementara penyanyi bukan bintang fil.
e. Sementara penyanyi bukan artis
7. Jika pernyataan Semua Dokter adalah laki - laki salah, maka :
a. Sementara dokter adalah laki laki
b. Sementara laki laki adalah bukan dokter
c. Sementara dokter adalah bukan laki laki
d. Tidak ada dokter yang bukan laki laki
e. Tidak ada kesimpulan yang benar
8. Semua siswa SSC yang belajar pasti lulus ujian seleksi PTN. Sebagian siswa SSC yang
lulus ujian seleksi PTN ternyata tidak belajar.
a. Semua siswa SSC belajar
b. Semua siswa SSC belajar dan lulus ujian seleksi PTN
c. Sebagian siswa SSC belajar dan lulus seleksi PTN
d. Sebagian siswa SSC yang tidak belajar tidak lulus ujian seleksi PTN
e. Sebagian siswa SSC yang tidak lulus seleksi PTN ternyata belajar
9. Badan kekar bukanlah alamiah. Nanan berbadan kekar, alami, dan sehat. Sehat belum
tentu kekar.
a. Nanan sehat dan kekar b. Sehat adalah kekar
c. Sehat adalah alamiah d. Sehat dan kekar bukanlah alamiah
e. Tidak dapat ditarik kesimpulan
10 Tidak semua siswa yang pandai lulus Ujian Nasional (UN). Semua siswa yang bodoh tidak
lulus Ujian Nasional. Tidak semua siswa yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih
baik daripada yang bodoh. Budi mempunyai nilai ijazah lebih buruk daripada Cecep.
a. Cecep lebih baik daripada Budi
b. Tidak mungkin Budi akan lulus Ujian Nasional
c. Mungkin Budi dan Cecep akan lulus Ujian Nasional
d. Tidak mungkin Budi dan Cecep satu sekolah.
e. Tidak mungkin Cecep akan lulus Ujian Nasional

KUNCI JAWABAN


TES ACAK KATA
1. E
2. B
3. D
4. D
5. A
TES ANGKA DALAM CERITA
1. C
2. E
3. A
4. B
5. A
TES ANTONIM
1. D
2. B
3. A
4. A


5. D
6. A
7. C
8. B
9. B
10. D
TES ARIMATIKA dan KONSEP
ALJABAR
1. A
2. D
3. D
4. D
5. E
TES DERET ANGKA
(KUANTITATIF)
1. C
2. C
3. A
4. C
5. A
6. B
7. C
8. A
9. B
10. A

TES HITUNGAN (ARIMATIK)
1. C
2.D
3.B
4. B
5. D
6.A
7. B
8. C
9.D
10. D
TES KORELASI MAKNA (ANALOGI
VERBAL)
1. D
2. A
3.B
4.C
5.B
6. C
7. D
8.A
9.C
10. C
TES LOGIKA UMUM
1. E
2.E
3.E
4. B
5.D
6.D
7. C
8. E
9. A
10.C