Anda di halaman 1dari 5

a) Sebab sesebuah negara mengalami lebihan penduduk.

(10m)
Peningkatan Taraf
Kesihatan
Amalan
Perkahwinan Pada
Usia Muda
Kegagalan Program
Perancangan
Keluarga
Faktor Sosial
Komposisi Umur
Demografi
Peningkatan Taraf Kesihatan

Peningkatan mutu perkhidmatan
kesihatan seperti penambahan
bilangan doktor , hospital , klinik
dan pusat-pusat kesihatan serta
kewujudan teknik dan perubatan
moden.

Penekanan terhadap amalan
pemakanan dan penjagaan
kesihatan yang sistematik.
Faktor faktor ini menyebabkan kadar kelahiran
meningkat dan kadar kematian menurun . Kesihatan
bayi dan ibu-ibu mengandung juga terkawal.
Amalan Perkahwinan Pada Usia
Muda
Kahwin awal
meningkatkan kadar
kelahiran oleh sebab
kadar kesuburan wanita
yang tinggi pada usia
muda iaitu 15 tahun
hingga 45 tahun
Perkahwinan di usia muda
lebih cenderung untuk
memperoleh saiz keluarga
yang besar.
Kesannya
Berlaku di negara yang taraf pendidikan
yang masih rendah :
i. India
ii. Bangladesh
iii. Indonesia
iv. Filipina
Kegagalan Program Perancangan
Keluarga
Kegagalan ini disebabkan oleh
taraf pendidikan yang rendah ,
hlangan agama dan adat , dan
status quo oleh masyarakat
desa serta kemiskinan.
Kadar kelahiran meningkat
dan tidak dapat dikawal .
Menyebabkan
Ini berlaku di di negara-
negara sedang membangun
seperti di Indonesia , Filipina
dan Indo-China