Anda di halaman 1dari 1

Lampiran

Borang Pemerhatian
Tarikh:
a. Sebelum Rawatan (pengajaran menggunakan kaedah GuleBar) diberikan.

Bil.

Item Pemerhatian Kumpulan
Ya Tidak
1 Murjarid menunjukkan sikap berminat trhadap
pengajaran guru

2 Murid menumpukan perhatian semasa guru
mengajar.

3 Murid melibatkan diri secara aktif dalam sesi
Pengajaran.

4 Murid dapat menguasai membaca dengan
cepat bagi setiap pengajaran yang
disampaikan.

5 Murid menyiapkan latihan dengan cepat dan
betul.

6 Bahan Bantu Mengajar dapat menarik
perhatian murid untuk belajar.

7 Murid bersemangat untuk belajar unit baharu.
8 Murid menunjukkan minat terhadap
pengajaran menggunakan teknik nyanyian.

Anda mungkin juga menyukai