Anda di halaman 1dari 2

TAHUN TAHUN 1 TAHUN 2

BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
AKTIVITI
Pembacaan latar belakang
Pemahaman literatur
Draf Kertas Cadangan
Pemurnian Bab 1-3
Pemantapan Bab 1-3
Penyediaan instrumen
kajian
Pemantapan instrumen
kajian
Menjalankan kajian
Analisis data kajian
ap!ran dapatan kajian
Membangunkan m!dul
Draf a"al m!dul
Membentang kemajuan
Memantapkan m!dul
Bentang pemantapan
m!dul
Draf muktamad untuk
pemeriksaan
Pembetulan#Perubahan
terakhir
Penyerahan tesis
muktamad
$%& P'(A)CA)*A) K'(+A ,'-.- /0&11-0&1$2
)ama Cal!n 3 4A(A 5A.(A). B.),. -A5A( /631&&7-&1-$8362