Anda di halaman 1dari 8

BENSTAIN BIN BERNI

KONSEP MENGAJAR SEBAGAI


SATU PROFESION
PROFESION ????
APA ITU PROFESION?
Profesion merujuk kepada pekerjaan yang
melaksanakan fungsi sosial yang penting.
Lieberman(1956) menyatakan Suatu profesion
hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti :
Kepentingan kemahiran intelek,
Latihan ikhtisas yang mencukupi,
Khidmat yang diperlukan oleh masyarakat,
Menikmati autonomi individu dan kumpulan,
Mementingkan mutu perkhidmatan,
Mempunyai tatasusila perkhidmatan/Kod Etika
Organisasi tersendiri untuk pengurusan
PROFESIONAL???
GURU
APA ITU PROFESIONAL PULA?
Profesional ialah ciri-ciri atau atribut yang
terdapat dalam kalangan ahli profesion.
Seorang yang profesional harus berpengetahuan
dan perlu melalui pendidikan formal ke tahap
yang tinggi dan dikawal oleh satu kod etika.
Hoyle(1980) menghuraikan profesionalisme
sebagai sikap dan tindakan yang menyentuh
aspek-aspek yang berkaitan dengan pekerjaan
seperti hal-hal lain yang berkaitan.
Adakah guru seorang yang
profesional?
Sila beri hujah anda dengan
sokongan fakta daripada sumber
yang boleh dipercayai
GURU PROFESIONAL
BINCANGKAN BAGAIMANAKAH
KEMAHIRAN BERIKUT MEMBANTU GURU
MENJADI SEORANG PROFESIONAL?
Kemahiran mengurus dan merancang
Kemahiran membuat kajian
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran menyelesaikan masalah