Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran : Bahasa Melayu (KOMSAS).


Tingkatan : 3 Lily 5.
Bilangan Pelajar : 42orang (17 lelaki, 24 perempuan).
Hari : Isnin.
Tarikh : 14 April 2014.
Masa : 11.00 pagi 11.20 pagi (20 Minit).
Tajuk : Pantun Nasihat (Bersatu hati)
Kaedah : Penerangan dan Perbincangan.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat :
1. Menjelaskan isi tersirat yang terkandung dalam pantun.
2. Menghubung kait nilai harga diri dengan masalah sosial semasa
Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah membaca pantun dalam antologi dan memahami bentuk pantun.
Aspek Sastera : Bentuk pantun, mesej, dan nilai.
Bidang ilmu : 1. Adat tradisional bangsa Melayu
Aspek Sosiobudaya : Aspek amalan murni dalam kalangan masyarakat tempatan.
Kemahiran Bernilai : Kecerdasan pelbagai .
Tambah i) Kecerdasan interpersonal.
Media Pengajaran : Slaid power point pengenalan pantun dan lirik, Klip video Budi Bahasa, Model papan
pantun dan Model teka silang kata
Sumber Pengajaran : Harun Mat Piah (2004). Pantun Nasihat. Antologi Teks Komponen Sastera Bahasa
Malaysia (2011). Harga Sebuah Lukisan. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur

Langkah Pengajaran
Langkah Hasil
Pembelajaran
Isi Kandungan Prosedur Media
Pengajaran
Set
Induksi

(+ 3 minit)
1. Lagu
Lenggang
Kangkung


1. Guru bertanyakan khabar kepada semua murid.
Guru mengira kehadiran murid-murid dan
memastikan semua murid telah duduk di tempat
masing-masing.
2. Guru berlakon menjadi seorang ibu untuk
memarahi anak-anak yang nakal. Guru berkongsi
pengalamannya pernah dimarahi oleh ahli
keluarga atau orang yang lebih tua daripada guru.
Guru turut berkongsi perasaan sedih dan sedikit
marah kerana dimarahi dengan cara yang
dikatakan tidak sopan.
3. Guru menyoal kepada murid-murid:
Kalau orang-orang tua dahulu menggunakan
cara apa untuk memberikan nasihat dan mendidik
budak-budak yang nakal?
(Jawapan: Dengan cara cerita atau pantun)
4. Kemudian, guru menyoal kepada murid lagi:
Adakah anda masih ingat lagu lenggang
kanggung?

(Jawapan: Ya)
5. Guru meminta pelajar untuk menyanyi bersama-
sama serangkap lirik lagu kanak-kanak lenggang
kangkung.
Kalau si jarum patah,
jangan disimpan di dalam peti;
kalau ada silap dan salah,
jangan disimpan di dalam hati.

6. Guru memberitahu murid-murid bahawa nasihat
pada zaman dahulu disampaikan dalam bentuk
pantun supaya lebih seronok didedahkan kepada
masyarakat dan lebih bersopan. Guru turut
menerangkan bahawa rangkap lirik lagu lenggang
kangkung yang dinyanyi tadi merupakan salah
satu pantun tradisional untuk memberikan mesej
kepada masyarakat supaya sentiasa
mengampunkan kesalahan orang lain.
7. Guru menyatakan objektif pembelajaran pada hari
ini secara umum iaitu untuk mempelajari nilai dan
mesej yang terkandung dalam pantun Nasihat
Bersatu Hati.
Langkah 1

(+5minit)
.
1. Pelajar
mengetahui
jenis-jenis dan
bentuk pantun.
2. Pelajar dapat
membezakan
maksud dan
pembayang.
3. Pelajar dapat
memahami
maksud tersirat
pantun.


1. Jenis-jenis
dan bentuk
pantun.
2. Pembayang
dan
maksud
pantun.
1. PPBK Slaid
Power Point
pengenalan
pantun
Langkah 2

(+5 minit)
1. Pelajar dapat
memahami isi
tersurat dan
tersirat pantun.
1. Pantun.
2. Isi tersirat
pantun.
3. Isi tersurat
pantun.
1. Model Papan
Pantun

Langkah 3

(+5 minit)
1. Pelajar
mengetahui
nilai murni
dalam rangkap
pantun.

Guru menilai
penguasaan murid
terhadap isi
pelajaran.

Contoh soalan
latihan:
1. Nyatakan 3
nasihat
daripada
pantun ini yang
ingin
disampaikan
oleh penulis.

2. Pada pendapat
anda, apakah
kepentingan
pantun nasihat
kepada
masyarakat?

-Latihan pantun


Penutup

(+ 2 minit)

Guru bersoal
jawab tentang
tajuk pelajaran
yang telah diajar.

Refleksi : _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________