Anda di halaman 1dari 11

Statisztikai alapfogalmak, viszonyszmok

A statisztikai megfigyels trgya


Trben, idben s a megfigyels clja szerint pontosan definilt
- statisztikai sokasg (pl. a nonprofit szervezetek szma 200. jan!r "#n$
- statisztikai megfigyelsi egysg, a statisztikai sokasg egyedei (minden egyes szervezet, amely a fenti kritri!moknak megfelel$
A statisztikai sokasg tpusai
- llsokasg: adott idpontban rvnyes llapot le%rsra alkalmas statisztikai sokasg Pldul: & nonprofit szervezetek szma
'iskolcon 200. jan!r "#n
- Mozgsokasg: adott idtartam alatt bek(vetkezett esemnyek, trtnsek
Pldul: )zervezetmegsz*nsek 'iskolcon a 200+#(s v sorn
Statisztikai ismrvek s ismrvvltozatok
Statisztikai ismrv: a statisztikai sokasg egyedeit jellemz t!lajdonsg
!smrvvltozatok: a statisztikai ismrv le,etsges kimenetei
Pldul:
Ismrv: -(z,aszn.sgi fok
Ismrvvltozatok:
- /em k(z,aszn.
- -(z,aszn.
- -iemelkeden k(z,aszn.
A statisztikai ismrvek tpusai
- !d"eli ismrvek
- Pldul: &lap%tsi v
- #er$leti ismrvek
- Pldul: )zk,elytelep0ls
- Minsgi ismrvek
- Pldul: 1ogi forma
- Mennyisgi ismrvek (ismrvrtkek$
Pldul: 2ves bevtel
Statisztikai %soportosts, az ismrvrtkek osztlyozsa
& statisztikai %soportosts a megfigyelt sokasg elemeinek felosztsa valamilyen megk0l(nb(ztet ismrv szerint.
&vetelmnyek:
- tfedsmentessg s
- teljessg,
azaz a sokasg minden eleme besorol,at3 legyen egy 4 de csak egy 4 osztlyba.
'soportost (gyakorisgi) sorok
&z egy ismrv szerinti osztlyozs eredmnye a %soportost sor, ms nven gyakorisgi sor.
& csoportos%t3 ismrv t%p!st3l f0ggen le,et5
- minsgi sor
- ter0leti sor
- idsor
- mennyisgi sor
A statisztikai t"la
A statisztikai t"la: a statisztikai adatok (sszef0gg rendszere
&ellkei
- 'm: 'irl6 'ikor6 'ilyen mrtkegysgben6
- *e+, s oldalrovat: 7gyszer* s vilgos megnevezsek
- Adatok: 7gysges megjelensi forma
A viszonyszmok fogalma
A viszonyszm kt, egymssal logikai kapcsolatban ll3 statisztikai adat ,nyadosa.
"
A viszonyszmok tpusai
&zonos fajta, azonos mrtk#egysg* adatokb3l szm%tott viszonyszmok5
- megoszlsi,
- dinamik!s viszonyszmok
-0l(nb(z fajta, rendszerint k0l(nb(z mrtkegysg* adatokb3l szm%tott viszonyszmok5
- intenzitsi viszonyszmok
A megoszlsi viszonyszm
- & sokasg egyes rszeinek a sokasg egsz,ez viszony%tott arnyt fejezi ki.
- 8ld!l5 &z alap%tvnyok arnya a nonprofit szektoron bel0l5 90:.
A dinamikus viszonyszm
-t idszak (idpont$ adatnak ,nyadosa.
8ld!l5 200;#ban ,atszor akkora volt a nonprofit szektor (sszes bevtele, mint "<<;#ban.
!ntenzitsi viszonyszm
&zt fejezi ki, ,ogy az egyik mennyisgbl a msikra mennyi j!t.
8ld!l5 &z "000 lakosra j!t3 nonprofit szervezetek szma +.
Az intenzitsi viszonyszm tpusai
- -yers viszonyszm: &z (ssze,asonl%tsban szerepl mennyisget a teljes sokasg,oz viszony%tj!k (pl. " (nkormnyzatra
j!t3 ipar*zsi ad3$
- #iszttott viszonyszm: &z (ssze,asonl%tsban szerepl mennyisget a sokasg azon rsz,ez viszony%tj!k, amellyel
szorosabb logikai kapcsolatban van (pl. " ipar*zsi ad3t szed (nkormnyzatra j!t3 ad3bevtel$
.zis, s ln%viszonyszmok
.zisviszonyszm: az idsor rtkeit egy r(gz%tett idpont vagy idszak (a bzis$ rtk,ez viszony%tj!k. (8l. &z ad3bevtel
n(vekedse 200"#ben s 2002#ben a 2000#es bevtel,ez kpest.$
/n%viszonyszm: az idsorba rendezett rtkek mindegyikt a megelz idszakot jellemz rtkkel osztj!k (pl. az ad3 venknti
n(vekedse az elz vi ad3bevtel,ez kpest$

A "zis, s ln%viszonyszmok sszef$ggse
&z egymst k(vet idszakok lncviszonyszmainak szorzata bzisviszonyszmot ad.
-t egymst k(vet idszak bzisviszonyszmainak ,nyadosa a lncviszonyszm.
Statisztikai adatok grafikus "rzolsa
A grafikus "rzols %l+a az adatok alak!lsnak, egyms,oz viszony%tott nagysgrendjnek, arnyainak rzkeltetse
2
B
A
V =
b
i
i
y
y
b =
"
=
i
i
i
y
y
l
0
"
"
2
2
;
0
;
;
= =
y
y
y
y
y
y
y
y
b = =
2
0
0
;
0
2
0
;
2
;
;
=
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
l = = =
& grafik!s brzols t(rtn,et
- vonalak,
- ter0let,
- trbeli alakzat s
- kpszimb3l!mok
seg%tsgvel
"ratpusok
- >onaldiagram
- ?ot#diagram
- 8oligon
- @isztogram
- Aszlop# s svdiagram
- Ter0let#diagram
- -(rdiagram
- B.d#diagram, mrtani testek
- 8iktogram
- -artogram
!nde0szmts
Az inde0szm
Az inde0szm (sszetett viszonyszm, amely k(zvetlen0l nem (sszes%t,et, de logikailag (sszetartoz3 adatok tlagos vltozsnak
mrsre szolgl.
1ldul5 a tejet, vajat s sajtot gyrt3 tejipari vllalkozs termelsnek mennyisgi vltozst (k(z(s mrtkegy#sg ,inyban$ az
rtkadatok k(zvet%tsvel mrj0k.
&z r, a vol!men s az rtk (sszef0ggse
2rtk C mennyisg=egysgr
*t
3olumen (mennyisg$5
d", kg, 4555
r (egysgr$5
*t6d", *t6kg555
Az rtkinde0
2rtkinde0: a trgyidszaki rtk(sszeg s a bzisidszaki rtk(sszeg ,nyadosaD a termels, forgalom, fogyaszts rtknek
egy0ttes, tlagos vltozst m!tatja.
A volumeninde0
A volumeninde0 a termkek, szolgltatsok mennyisgnek egy0ttes, tlagos vltozst fejezi ki. Ee,et bzis# vagy trgyidszaki
s.lyozs..
;
p q v =
p
v
q =
q
v
p =

=
0 0
" "
p q
p q
I
v

=
0 0
0 "
p q
p q
I
L
q
Az rinde0
Az rinde0 a termkek, szolgltatsok rnak egy0ttes, tlagos vltozst fejezi ki. Ee,et bzis# vagy trgyidszaki s.lyozs..
A /aspeyres s a 1aas%7e formula
- & bzisidszaki s.lyozs. vol!men# s rindeFet /aspeyres,fle indeFnek nevezz0k.
- & trgyidszaki s.lyozs. vol!men# s rindeFet 1aas%7e,fle indeFnek nevezz0k.
A *is%7er,formula
& bzis# s a trgyidszaki s.lyozs. indeFek termszetesen eltrnek egymst3l. 7zrt indokolt le,et a Gisc,er#fle HkeresztezettI
form!la, a Easpeyres# s 8aasc,e#fle indeF mrtani tlagnak kiszm%tsa.
Az rtk,, r, s volumeninde0ek sszef$ggsei !5
& Easpeyres#form!lval kiszm%tott vol!menindeF s a 8aasc,e#form!lval kiszm%tott rindeF szorzata kiadja az rtkindeFet.
Az rtk,, r, s volumeninde0ek sszef$ggsei !!5
& 8aasc,e#form!lval kiszm%tott vol!menindeF s a Easpeyres#form!lval kiszm%tott rindeF szorzata kiadja az rtkindeFet.
Spe%ilis rinde0ek s szmtsuk
Tanknyv: 210-231. oldal
- Jrmegfigyelsi m3dszerek
- Termeli rindeFek
- Gogyaszt3i rindeFek
- -0lkereskedelmi rindeFek
- TzsdeindeFek (KoL#1ones, ?MN$
- Ter0leti rindeFek (vsrl3er#parits$
8mpirikus eloszlsok elemzse, kzprtkek, szrs, kon%entr%i
9isztogram
& ,isztogram olyan oszlopdiagram, amelyen az oszlopok ter0lete ad kpet az egyes osztlyk(z(k,(z tartoz3 gyakorisgr3l.
& koordinta rendszer
N tengelyn5 az osztlyk(z(k
9

=
" 0
" "
p q
p q
I
P
q

=
0 0
" 0
p q
p q
I
L
p

=
0 "
" "
p q
p q
I
P
p
P
p
L
p

p
P
q
L
q

q
I I I I I I = =
P
p
L
q v
I I I =

0 "
" "
0 0
0 "
0 0
" "
p q
p q
p q
p q
p q
p q
L
p
P
q v
I I I =

0 0
" 0
" 0
" "
0 0
" "
p q
p q
p q
p q
p q
p q
O tengelyn5
# egyenl osztlyk(z(k esetn a gyakorisgok vagy relat%v gyakorisgok
# nem egyenl osztlyk(z(k esetn a Hs*r*sgI#m!tat3k
,elyezkednek el.
&umullt gyakorisg
-!m!llsC,almozott (sszeads
& kumullt gyakorisgok (fiP$ azt m!tatjk, ,ogy az i#edik osztlyk(z fels ,atrnak megfelel s annl kisebb ismrvrtkek
,nyszor ford!lnak el.
A gyakorisgi eloszlsok 7elyzetmutati: a kzprtkek
& ,isztogram szemllteti a gyakorisgi eloszls formjt.
&z eloszls ,elyzetnek jellemzsre ,asznlt m!tat3k a k(vetkezk5
&zprtkek:
- m3d!sz
- medin
- tlag
&vantilisek
&vantilisek
& sokasg nagysg szerint sorba rendezett elemeinek egyenl gyakorisg. csoportjai
T%p!sai5
# 2 rsz 4 'edin
# 9 rsz 4 Q!artilis
# + rsz 4 Q!intilis
# "0 rsz 4 Kecilis
# "00 rsz 4 8ercentilis
A mdusz
A mdusz (Mo) a leggyakrabban elford!l3 ismrvrtk
Kiszkrt ismrvek esetn csak ki kell vlasztani azt az rtket, amely,ez a legnagyobb (abszol.t vagy relat%v$ gyakorisg tartozik.
Asztlyk(z(s gyakorisgi sornl ,elye az az osztlyk(z, amely,ez a legnagyobb gyakorisg tartozik, ezen bel0l az rtkt csak
becs0lni t!dj!k.
& m3d!sz becslse
Fi0Cmodlis oszt.k(z als3 ,atra
k" s k2 C a modlis illetve az elz s a k(vetkez osztlyk(z,(z tartoz3 gyakorisg k0l(nbsge
,iC a modlis osztlyk(z ,ossza
*!:;8/8M<
-em egyenl osztlykzk esetn k=,et s k>,t a s?r?sg mutati"l szmol+uk<
A kzps rtk, a medin
A medin (Me): a nagysg szerint (k!m!llt gyakorisgi$ sorba rendezett ismrvrtkek k(z0l a k(zps
&z osztlyk(z(s gyakorisgi sor medinja
+
i
i
!
"
i io
!
k k
k
# $o
+
+ =
2 "
"
i
i
i
i
!
"
"
n
# $%

+ =
"
0
R
2
nS2 C a medin sorszma
Fi0 C a medint tartalmaz3 osztlyk(z als3 ,atra
fi C a medint tartalmaz3 osztlyk(z gyakorisga
fPi#" C a medint megelz osztlyk(z k!m!llt gyakorisga
A szmtani tlag
A szmtani tlag az a szm, amellyel az egyes tlagoland3 rtkeket ,elyettes%tve azok (sszege vltozatlan marad
& s.lyozatlan tlag kplete5
A s@lyozott szmtani tlag
A s@lyozott tlag az egyes ismrvrtkek,ez tartoz3 gyakorisgokat is figyelembe veszi
& s.lyozott szmtani tlag kplete5
Az osztlykzp
Asztlyk(z(s gyakorisgi sor esetn a szmtani tlag kpletben szerepl 0i az osztlyk(zepet jelenti.
&iszmtsa:
&z osztlyk(z als3 s fels ,atrt m!tat3 szmot (sszeadj!k, s 2#vel elosztj!k
A szmtani tlag tula+donsgai !5
- &z tlagoland3 rtkek s a szmtani tlag k0l(nbsgeinek algebrai (sszege n!lla.
- /gyzetes minim!m t!lajdonsg5 &z tlagoland3 rtkekbl egy konstans szmot levonva a k0l(nbsgek ngyzet(sszege akkor
lesz a legkisebb, ,a a levont konstans a szmtani tlag.
A szmtani tlag tula+donsgai !!5
- @a az tlagoland3 rtkek mindegyik,ez !gyanazt a konstans szmot (&$ ,ozzadj!k, akkor az tlag is ennek a konstansnak az
rtkvel n meg.
- @a az tlagoland3 rtkek mindegyikt !gyanazzal a konstans szmmal (?$ megszorozz!k, akkor az tlag is ?#szeresre vltozik.
A szrds mrse
Szrds5 azonos fajta szmszer* adatok k0l(nb(zsge
A szrds mutati:
&bszol.t
- & sz3r3ds terjedelme
- &z tlagos eltrs
- & sz3rs
- &z tlagos k0l(nbsg
Belat%v
- & relat%v sz3rs
Szrs
A szrs: az egyes rtkek szmtani tlagt3l vett eltrseinek ngyzetes tlaga
A szrs tula+donsgai
- @a minden F rtk,ez !gyanazt a konstans szmot ,ozzadj!k (FTa$, a sz3rs vltozatlan marad.
- @a az (sszes F rtket !gyanazzal a konstans szmmal (a=F$ megszorozz!k, a sz3rs is a#szorosra vltozik.
- & sokasgot jellemz teljes sz3rsngyzet (variancia$ megegyezik a rszsokasgok k0ls s bels sz3rsngyzetnek (sszegvel.

n
#
#
n
i
i
=
=
"

=
=

=
k
i
i
k
i
i i
"
# "
#
"
"


=
i
i i
"
# # "
2
$ (

2 2 2
& B
+ =
A"szol@t s relatv gyakorisg
&z a"szol@t gyakorisg azt m!tatja, ,ogy egy#egy osztlyba (osztlyk(zbe$ a sokasgnak ,ny egysge tartozik. (8l. 90 csaldb3l 20
a 2 gyerekes.$
& relatv gyakorisg azt m!tatja, ,ogy az adott osztlyba a sokasgnak ,nyad rsze (,ny :#a$ tartozik. (8l. a 2 gyerekes csaldok
arnya +0:.$
& relat%v gyakorisg kiszm%tsa
&bszol.t gyakorisg C fi
)okasg elemszma C n
Belat%v gyakorisg C gi
& relat%v gyakorisgot ltalban :#os formban ("00=gi$ fejezz0k ki.
Az rtksszeg,sor
2rtksszeg: az adott csoportra jellemz rtk (osztlyk(z(s gyakorisgi sornl az osztlyk(zp$ s a gyakorisg szorzata
Aelatv rtksszeg:
&on%entr%i
&on%entr%irl beszl0nk akkor, ,a a sokasg,oz tartoz3 teljes rtk(sszeg jelents rsze a sokasg kevs egysgre (sszpontos!l.
& koncentrci3 brzolsa
/orenz,gr"e: egysgnyi oldal. ngyzetben el,elyezett vonaldiagram, amely a k!m!llt relat%v gyakorisgok (gPi$ f0ggvnyben
brzolja a k!m!llt relat%v rtk(sszegeket (zPi$.
B tengelyen: gCi
; tengelyen: zCi
A korrel%i
&orrel%irl akkor beszl0nk, ,a mindkt vizsglt ismrv0nk mennyisgi ismrv, s k(z(tt0k sztoc,asztik!s kapcsolat van.
Pldul: A !all'a()k k*%di(pon(+ainak ,-.a , a- l(aluk (anul,,al (l((( )*k ,-.a
Aegresszinak (regresszis f$ggvnynek) nevezz0k azt a form!lt, amelynek seg%tsgvel az egyik ismrv rtknek ismeretben a
,ozz tartoz3 msik ismrvrtk kiszm%t,at3.
A mennyisgi ismrvek sszef$ggse
U
n
"
'
i
i
=
i i i
# " , =

=
i
i
i
,
,
-
7lsz(r el kell d(nten0nk, ,ogy az ismrvek k(z(tt milyen az ok,okozati kap%solat.
B#nek (f0ggetlen vltoz3nak, tnyezvltoz3nak$ fogj!k tekinteni azt az ismrvet, amely befolysolja a msik ismrv rtknek
alak!lst.
;#nak (f0gg vltoz3nak, eredmnyvltoz3nak$ tekintj0k azt az ismrvet, amely a msik ,atsra, att3l f0ggen vltozik
8lda
/l0bbi pldnkban:
& f0ggetlen vltoz35
N C ,eti tan!lsi id
&z eredmnyvltoz35
O C kreditpontszm
A tanulsi id s a pontszm sszef$ggse
A tanulsi id s a pontszm sszef$ggse
A matematikai regresszi,f$ggvny
& korrelci3s kapcsolat jellegnek (f0ggvnyt%p!snak$ ismeretben a regresszi3s f0ggvny matematikai formja is fel%r,at35
/ineris regresszi,f$ggvny
Eineris kapcsolat esetn a regresszi3f0ggvny5

jelzi, ,ogy csak tendencia#szer* kapcsolatr3l van sz3
b0 azt m!tatja, ,ogy mennyi lenne a f0gg vltoz3 rtke, ,a a f0ggetlen vltoz3 0
b" megm!tatja, ,ogy a f0ggetlen vltoz3 egysgnyi vltozsa mennyivel n(veli vagy cs(kkenti a f0gg vltoz3 rtkt
A legkise"" ngyzetek mdszere
& f0ggvny illesztst a legkisebb ngyzetek m3dszervel vgezz0k el. 7nnek lnyege5
'egkeress0k azt a f0ggvnyt, amelynek esetben a f0gg vltoz3 szm%tott s tnyleges rtkei k(z(tti eltrsek ngyzet(sszege a
le,et legkisebb.
A "D s "= paramter kiszmtsa !5
/ormlegyenletek seg%tsgvel5
V
( ) # " y = W
# b b y + =
" 0
W
$ ( W !a(, vl%(l%n v v y y = + =


= = =
= =
+ =
+ =
n
i
n
i
i i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
# b # b # y
# b b n y
" "
2
" 0
"
"
" 0
"
A "D s "= paramter kiszmtsa !!5
-pletek seg%tsgvel5
A 1earson,fle korrel%is egy$tt7at
& 1earson,fle korrel%is egy$tt7at, a kap%solat szorossgnak m!tat3ja.
2rtke5
4" s T " k(z es,et.
@a az rtk a 0#,oz van k(zel, a kapcsolat nagyon gyengnek szm%t, s minl k(zelebb esik "#,ez, annl ersebb.
4 eljel esetn negat%v,
T eljel esetn pozit%v korrelci3r3l beszl0nk.
A 1earson,egy$tt7at kiszmtsi md+ai

A determin%is egy$tt7at
& 8earson#fle korrelci3s egy0tt,at3 ngyzete.
& determinci3s egy0tt,at3 megm!tatja, ,ogy
a f$ggetlen vltoz (0)
mekkora ,nyadt (,ny :#t$
magyarzza meg
a f$gg vltoz (y)
alak!lsnak.
Az idsorelemzs %l+a
&z idsorelemzs clja az idbeli ismrvek szerint rendezett statisztikai sorokban rvnye#s0l trvnyszer?sgek vizsglata5
7 t(rvnyszer*sgek esetben m3d ny%l,at a j(vben bek(vetkez vltozsok elre+elzsre, prognosztizlsra is.
Az idsorok"an rvnyes$l 7atsok
&z idsorokba rendezett adatok vltozsaiban ,rom k0l(nb(z ,ats rvnyes0l,et5
". & trend, a vltozs ,osszabb tv. alapirnyzata, tendencija
2. & trend k(r0li ingadozs5
<
# b y b
y # y #
b
va'y
d
d d
b
#
n
i
#i
n
i
yi #i
=

=

=
=
" 0
2 "
"
2
"
"

y
#
i i
i i
y #
i i
y #
i i
b
*
va'y
y y # #
y y # #
*
va'y
y # y #
n
y y # #
n
*

=


=


"
2 2
$ ( $ (
$ ( $ (
"
$ ( $ (
"
# r(vid tvon5 szezon7ats
# ,ossz. tvon5 kon+unkt@ra
;. & vletlen tnyezkkel (sszef0gg ingadozs
Az alapirnyzat, a trend meg7atrozsa
&z analitik!s trendszm%ts lnyegben a regresszi3#szm%ts specilis esete, amikor a magyarz3 vltoz3 szerept egyenlet0nkben az
id jtssza. Eineris esetben5
t 4 az idszak vltoz3ja. & tnyleges vszmokat f!t3 sorszmokkal ,elyettes%tj0k (pld!l ", 2, ; stb.$
A paramterek rtelmezse
azt jelzi, ,ogy milyen rtkeket venne fel a vltoz3, ,a csak az idbeli vltozs alaptendencija rvnyes0lne
b0 (a#val is jel(lik$ azt m!tatja, ,ogy mennyi a vltoz3 rtke a 0#val jel(lt idszakban
b" megm!tatja, ,ogy ,a se szezon,ats, se vletlen ingadozs nem lenne, akkor egysgnyi idtartam alatt mennyivel nne vagy
cs(kkenne a vizsglt vltoz3 rtke
A trendvonal illesztse
& trendvonal illesztst !gyan.gy a legkisebb ngyzetek m3dszervel vgezz0k el, mint a regresszi3s f0ggvnyt.
'egkeress0k azt a f0ggvnyt, amelynek esetben a f0gg vltoz3 szm%tott s tnyleges rtkei k(z(tti eltrsek ngyzet(sszege a
le,et legkisebb.
1aramterszmts
/ormlegyenletek seg%tsgvel5
Az idsor komponenseinek kap%soldsi md+a
- Additv kap%solds5 &z idsorban a trend, a szezon,ats s a vletlen ,atsok (sszead3dnak.
- Multiplikatv kap%solds5 &z idsorban a trend, a szezon#,ats s a vletlen ,atsok szorzatszer*en kapcsol3dnak.
Szezonlis eltrsek
@a az idsor komponensei addit%v m3don kapcsol3dnak (ssze, a szezon,atst a szezonlis eltrsek (sj$ seg%tsgvel m!tatj!k ki.
& szezonlis eltrs azt m!tatja meg, ,ogy a j#edik szezon adata tlagosan mennyivel tr el a trendrtkl az adott idsorban
rvnyes0l szablyos ingadozsok k(vetkeztben.
A szezonlis eltrs kiszmtsa
". & trend,ats kisz*rse kivonssal
"0
( b b y + =
" 0
W
yW


= = =
= =
+ =
+ =
n
(
n
(
n
(
(
n
(
n
(
(
( b ( b y (
( b b n y
" "
2
" 0
"
"
" 0
"
i+ + i+ i+
v , y y + + = W
i+ + i+ i+
v , y y = W
2. & vletlen ,ats kisz*rse tlagolssal
;. -orrekci3 (,a a szezonlis eltrsek (sszege nem 0$
""
i+ + i+ i+
v , y y + = W
T
y y
,
T
i
i+ i+
+

=
"
$ W (
, , ,
+ +
=
X