Anda di halaman 1dari 10

DOMAIN KRATHWOHL

DOMAIN KRATWOHL

KONSEP
PERINGKAT
RELEVAN
KONSEP
Objektif pembelajaran yang menekankan aspek perasaan, emosi dan
tahap penerimaan individu.
Dapat dinilai dalam diri seorang individu melalui watak dan perwatakan.
(Luaran & dalaman).
Aspek yang terkandung dalam domain afektif:
1. Minat
2. Tingkahlaku
3. Penghargaan
4. Nilai.
5. Emosi

PERINGKAT
PENERIMAAN
BERTINDAK BALAS
PENILAIAN ORGANISASI
PERWATAKAN
PENERIMAAN
Keinginan dan kesanggunpan untuk memberi idea atau bahan serta
boleh bertoleransi berdasarkan situasi.
Objektif am:
1. Mendengar dengan teliti.
2. Menunjukkan sensitiviti.
3. Menerima perbezaan khusus.
Hasil pembelajaran:
a) Menyoal, memilih, menghuraikan.
b) Mengikut, mengenalpasti, menamakan.

BERTINDAK BALAS
Kesanggupan untuk bertindak balas terhadap ransangan.
Boleh mengambil bahagian secara aktif.
Objektif am: Melengkapkan tugasan.
Objektif khusus: Boleh menulis ttg isi pelajaran.
3 kategori:
1. Persetujuan membalas.
2. Kesediaan membalas.
3. Kepuasan membalas.


MENILAI
Kesanggupan untuk dinilai oleh orang lain berdasarkan idea, bahan atau
situasi.
Kebolehan membuat penilaian & memberi penghargaan.
Menilai berdasarkan penghayatan 1 set nilai spesifik.
3 kategori: Penerimaan, pilihan & penglibatan.
Objektif am: Menghargai orang lain
Objektif khusus: Boleh melaporkan

ORGANISASI
Kesanggupan menghubungkait sesuatu perkara dengan nilai yang
dipegang.
Pelajar boleh membezakan nilai & situasi yg berbeza.
Kategori: Penanggapan & organisasi.
Objektif am: Pelajar boleh mereka cipta.
Objektif khusus: Pelajar mampu membina ayat/fakta.

PERWATAKAN
Kesanggupan bertindak dengan konsisten selari dengan nilai yang
dipegang.
Perubahan tingkahlaku slps sesi P&P.
Objektif am: Mengekalkan nilai-nilai dalam P&P.
Objektif khusus: Disiplin dalam mengekalkan nilai.

RELEVAN
Tidak membiarkan murid untuk menerima ilmu sekadar dari segi luaran yang tidak mempunyai
nilai.
Menginginkan murid untuk bertindak balas terhadap pembelajaran dengan menilai,
merancang dan membuka minda murid mereka cenderung dalam sesuatu bidang.
Mencari cara pengajaran yang meransang minat pembelajaran murid.
Pengajaran yang tidak hanya tertumpu pada sesuatu topik yang tidak berkait dengan minat
murid.
Topik yang terkandung dalam literasi pendidikan seperti:
1. Tingkahlaku.
2. Motivasi.
3. Komunikasi.
4. Cara pengurusan bilik darjah.
5. Cara Pembelajaran.
6. Penggunaan teknologi.