Anda di halaman 1dari 14

PEMILIHAN HASIL PEMBELAJARAN DAN RANCANGAN AKTIVITI

Pada 15 April 2013 sehingga 20 September 2013, saya, Siti Zakiah Hanim Binti
Rabaei bersama Nor Adilah Binti Norazlimi telah menjalani latihan Praktikum di SK Yamtuan
Lenggang dan sepanjang berada di sekolah tersebut, kami telah mengumpul bahan untuk
menyiapkan tugasan pentaksiran ini. Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni
Visual dan Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahun 3, saya telah memilih tajuk
aktiviti menggambar sebagai tajuk untuk rancangan aktiviti saya.
Terdapat 4 bidang dalam Sukatan Pelajaran PSV dan saya memilih untuk
merancang dan mengajar bidang menggambar dalam tajuk kolaj. Saya memilih tajuk ini
kerana ingin menguji keupayaan dan kemampuan murid melaksanakan aktiviti ini. Saya
telah memilih untuk melaksanakan aktiviti kolaj kumbang lady bird .Untuk menghasilkan
kolaj kumbang lady bird, tempoh masa selama 2 minggu diperuntukkan dalam Rancangan
Pengajaran Tahunan yang telah ditetapkan dalam garis panduan sekolah ( 2 jam ). Dalam
menghasilkan kolaj ini, keupayaan murid murid bukan sahaja diuji daripada aspek
menampal, malah murid perlu melakukan gerakerja asas seperti melukis, mewarna, dan
melilit dan menampal tali di beberapa bahagian. Kesemua perlakuan ini menekankan aspek
kemahiran psikomotor halus murid dan ia dapat melatih sifat sabar, teliti dan tekun dalam
diri murid. Antara media alat dan bahan yang digunakan dalam aktiviti ini termasuklah
krayon , tali dan gam.Nama : Aina Bashirah Binti Mohd Suffian
Tahun : 3
Bidang : Menggambar
Tajuk : Kolaj Kumbang Ladybird
Nama : Muhammad Adib Bin Zainordin
Tahun : 3
Bidang : Menggambar
Tajuk : Kolaj Kumbang Ladybird


Nama : Nor Ain Binti Mohd Jauhari
Tahun : 3
Bidang : Menggambar
Tajuk : Kolaj Kumbang Ladybird


Nama : Mohamad Harith Bin Abd Halim
Tahun : 3
Bidang : Menggambar
Tajuk : Kolaj Kumbang Ladybird


Nama : Nurul Athirah Bt Mohd Shah
Tahun : 3
Bidang : Menggambar
Tajuk : Kolaj Kumbang Ladybird
Nama : Khairunnisa Binti Harizan
Tahun : 3
Bidang : Menggambar
Tajuk : Kolaj Kumbang Ladybird


Nama : Muhd Zaki Bin Mukhtar
Tahun : 3
Bidang : Menggambar
Tajuk : Kolaj Kumbang Ladybird
Nama : Siti Aishah Binti Rujhan
Tahun : 3
Bidang : Menggambar
Tajuk : Kolaj Kumbang Ladybird


Nama : Muhd Najmie Bin Mohd Radhi
Tahun : 3
Bidang : Menggambar
Tajuk : Kolaj Kumbang Ladybird
JADUAL SENARAI SEMAK MURID AKTIVITI KOLAJ
( SEKOLAH KEBANGSAAN YAMTUAN LENGGANG, TANJUNG IPOH )


Nama :
Tahun :
Bil Aktiviti Ya Tidak

PSIKOMOTOR


1 Murid dapat melakar rupa kumbang ladybird
2 Murid membawa media dan bahan yang diarahkan guru
3 Murid dapat mewarna kumbang lady bird menggunakan krayon
dengan kemas

4 Murid mengambil masa yang lama untuk melilit tali
5 Murid menggunakan warna yang pelbagai dalam menghasilkan kolaj
6 Murid dapat menampal tali dengan kemas dan kukuh
7 Murid dapat menyapu warna menggunakan warna air pada bahagian
kaki kumbang dengan kemas

8 Murid dapat melilit tali tanpa bantuan guru
9 Murid dapat menyiapkan kesemua lilitan tali pada badan kumbang
10 Kemasan hasil karya yang baik

KOGNITIF


11 Murid memahami arahan yang diberikan guru
12 Murid dapat menyatakan konsep kolaj
13 Murid mendengar arahan guru
14 Murid menyimpan semula alat dan bahan yang telah digunakan
15 Murid tekun menghasilkan aktiviti kolaj
16 Murid menyiapkan aktiviti kolaj dalam tempoh masa yang ditetapkan
17 Murid bertolak ansur antara rakan
18 Teliti dan sabar ketika menghasilkan kolaj kumbang ladybird
19 Menjaga kebersihan ketika aktiviti dijalankan
20 Murid menggunakan kreativiti semasa menghasilkan kolaj

SOSIAL


20 Murid bekerjasama antara rakan dalam kelas
21 Murid berinteraksi sesame sendiri secara berhemah
22 Murid saling tolong menolong membantu rakan yang masih belum
menyiapkan lilitan tali

23 Murid menghormati guru yang sedang mengajar
24 Murid bertanggungjawab menjaga alat dan bahan sendiri

REKOD ANEKDOT KOLAJ KUMBANG LADY BIRD
( SEKOLAH KEBANGSAAN YAMTUAN LENGGANG, TANJUNG IPOH )


NAMA MURID :
KELAS :
KRITERIA ULASAN KADAR

Mendengar arahan guru

1 2 3 4 5


Murid faham dengan arahan
yang diberikan

1 2 3 4 5Murid dapat memahami
konsep kolaj dengan betul

1 2 3 4 5


Murid melihat demostrasi
yang dilakukan oleh guru1 2 3 4 5
Murid membawa alat dan
bahan yang telah dipesan
oleh guru untuk digunakan
dalam kelas


1 2 3 4 5

Murid dapat melakar rupa
kumbang lady bird dengan
baik


1 2 3 4 5

Murid dapat menggunakan
pelbagai warna dengan
kreatif1 2 3 4 5

Murid dapat melilit tali
dengan kemas dan kukuh


1 2 3 4 5
Murid dapat melilit kesemua
tali pada bahagian badan
kumbang lady bird


1 2 3 4 5
Murid dapat mennyapu
warna air dengan kemas
pada bahagian kaki
kumbang


1 2 3 4 5
Murid dapat
mengaplikasikan kemahiran
melilit dengan teknik yang
betul

1 2 3 4 5
Murid dapat menghasilkan
kolaj kumbang lady bird
dengan menarik (
penggunaan warna dan
kekemasan )1 2 3 4 5
Murid teliti dan sabar
menghasilkan lilitan tali
pada badan kumbang lady
bird


1 2 3 4 5

Sahsiah dan akhlak yang
baik


1 2 3 4 5
RUMUSAN
Borang senarai semak boleh dijadikan sebagai instrumen untuk menilai pelajar
dalam ketiga-tiga aspek domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Guru membuat senarai
semak untuk melihat keberkesanan pembelajaran. Berdasarkan senarai semak juga guru
boleh menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu tajuk di samping mendapatkan
maklumat daripada pelajar tentang respon mereka terhadap P&P Pendidikan Seni.
Daripada maklumat atau data yang diperolehi guru dapat mengambil tindakan
susulan sama ada meneruskan kaedah yang sama dalam P&P atau membuat
pengubahsuaian ke arah pembelajaran yang lebih sistematik. Begitu juga dengan maklumat
yang dikumpul, guru boleh merancang aktiviti seterusnya sama ada membuat aktiviti
pengayaan, pemulihan atau penambah baikan. Malahan daripada maklumat tersebut
kelemahan pelajar dapat dikesan tentang penguasaan dan pemahaman setiap tajuk yang
diajar guru. Rumusan daripada soal selidik itu, guru akan tahu keberkesanan proses P&P
mereka. (Abu Bakar Nordin:1986)
Selain daripada itu dapat membina pelajar menjadi pengguna yang bekerjasama dan
yang mementingkan kualiti dan nilai estetika dalam penghasilan karya seperti terkandung
dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual itu sendiri. (Stephen & Rederick:1978)