Anda di halaman 1dari 1

ARAHAN KAWAD KAKI

PERTANDINGAN KAWAD KAKI PERINGKAT SK PAKA


19 APRIL 2011

1. KAWAD ASAS - MASUK PADANG
BIL PERGERAKAN ARAHAN KAWAD
1 Pergerakan Masuk Padang dari kanan...cepat jalan
2 Berhenti skuad.....henti
3 Menghadap Ke Hadapan menghadap ke hadapan, kanan....pusing.
4 Buka Barisan buka, barisan......gerak.
5 Ke Kanan Lurus dan Pandang Depan ke kanan....lurus. Pandang......depan
6 MELAPOR
ASSALAMUALAIKUM TUAN, PASUKAN_______ SEDIA UNTUK
DIUJI TUAN......TERIMA KASIH TUAN

2. KAWAD STATIK
BIL PERGERAKAN ARAHAN KAWAD
1 Bergerak Ke Kiri, Ke Kiri Pusing bergerak ke kiri, kiri.....pusing
2 Bergerak Ke Kanan, Ke Belakang Pusing bergerak ke kanan.....belakang pusing
3 Menghadap Ke Belakang, Ke Kanan Pusing menghadap ke belakang, kanan....pusing.
4 Menghadap Ke Hadapan, Ke Belakang Pusing menghadap ke hadapan, belakang....pusing.
5 Tutup Barisan tutup barisan......gerak
6 Ke Kanan Lurus dan Pandang Depan ke kanan....lurus. pandang......depan

3. KAWAD DINAMIK
BIL PERGERAKAN ARAHAN KAWAD
1 Bergerak Ke Kanan bergerak ke kanan......kanan pusing
2 Cepat Jalan dari kanan...cepat jalan
3 Hormat Ke Hadapan, Hormat hormat,hormat kehadapan....hormat
4 Tukar Langkah Semasa Berjalan tukar langkah semasa berjalan....tukar langkah 3X
5 Hormat Selaku terima Sijil hormat selaku terima sijil ..hormat kehadapan....hormat
6 Berhenti skuad.....henti
7 Menghadap Ke Hadapan, Ke Kiri Pusing menghadap ke hadapan, kiri....pusing.
8 Mara Menghadap skuad akan mara mengadap...dari tengah.....cepat jalan
9
MELAPOR
ASSALAMUALAIKUM TUAN, PASUKAN_______ SIAP
DIUJI TUAN......TERIMA KASIH TUAN

4. KELUAR PADANG
BIL PERGERAKAN ARAHAN KAWAD
1 Bergerak Ke Kiri, Kiri Pusing bergerak ke kiri, kiri.....pusing
2 Pergerakan Keluar Padang dari kanan...cepat jalan
3 Berhenti skuad.....henti
4 Menghadap Ke Hadapan menghadap ke hadapan, kanan....pusing.
5 Keluar Baris keluar ....baris