Anda di halaman 1dari 9

LATIHAN PASUKAN BOLA BALING

TARIKH / MASA
- 16 Mac 2012 , 9.00 pagi- 10.00pagi
KEMAHIRAN
- Menjaga gol
OBJEKTIF
- Pemain berjaya menyelamatkan sekurang-kurangnya tiga biji bola daripada memasuki gol dengan menggunakan kemahiran yang betul.
PERALATAN -
Alatan asas Kuantiti Alat bantu mengaa!"ABM# Kuantiti
1! "ola baling 6 biji 1! #ertas perlbagai $arna 1 do%en
2! &kitel ' 2! (adio )mu%ik! 1
*! Pundi kacang 10
BAHAGIAN BUTIRAN LATIHAN $ATATAN
Memanaskan badan
)1+ minit!
1. Memanaskan badan secara berpasangan.
- Mengejar dan merebut pundi kacang.
- "erlari mengikut rentak mu%ik perlahan,
sederhana atau laju.
2. Regangan umum untuk semua otot. ,aripada
kepala ke ba$ah dengan kiraan '. -urulatih
membuat demostrasi.
- dalam bentuk . / ..
%& Regangan s'esi(i) &
i. Melompat dan mencapai kertas yang di
gantung di tiang gol.
- melibatkan otot hamstring,
0"M
1. pundi kacang
2. mu%ik pelbagai rentak)radio!
*. tali
1. kertas pelbagai $arna
Regangan statik bermula dari kepala
hingga kaki
gastroknomeus, triceps, biceps, deltoid.
ii. ,alam keadaan membelakangi rakan,
atlet memberi dan menerima bola
daripada rakan.
- melibatkan otot lutimus dorsi, trape%ius Petunjuk
1. kertas pelbagai $arna
2.
0rah
lompatan
Kawasan Tiang gol
0kti2iti /tama
) 2+ minit!
Ansu! mau * "+m#
1. Menguasai ka$asan gol )berpasangan dan
bergilir-gilir!.
- "erlari ke kiri dan ke kanan dan kembali ke
tempat asal.
- "erlari ke kiri dan melompat menyentuh
kertas yang digantung dan kembali ke tempat
asal.
- "erlari ke kanan dan melompat menyentuh
kertas dan kembali ke tempat asal.
Petunjuk
1. 3itik kedudukan asal
2. Pergerakan lompatan
Menerima bolah dari
arah belakang.
Kawasan tiang
gol
Ansu! mau , "*-m#
1. ,alam keadaan duduk ,4di2ing5 ke kiri atau
kanan mengikut isyarat $isel.
- 1 tiupan 6 kanan
- 2 tiupan 6 kiri.
2. ,alam keadaan duduk dan 4di2ing5 halang bola
yang dihalakan ke arah gol.
Ansu! mau % "*-m#
1. ,alam kumpulan 6 orang .
- &eorang menjaga gol dan + orang lagi akan
menjaringkan gol.
*. Pergerakan ke kiri dan ke kanan
1. #ertas
yang
digantung di tiang gol.
Petunjuk :
kawasan gol
Arah pergerakan bola
ahli kumpulan penjaga gol
- Penjaga gol akan cuba menghalang bola
daripada memasuki ka$asan gol.
- &elepas + orang telah habis menjaring,
penjaga gol akan ditukar dalam kalangan ahli
kumpulan.
- -umlah bola yang berjaya diselamatkan oleh
setiap indi2idu akan dicatatkan.
Permainan kecil
4mini bola baling5
)1+ minit!
Pe!atu!an 'e!mainan
1. * orang ahli bagi setiap kumpulan.
2. &eorang daripada setiap kumpulan akan menjaga
penjaga gol.
*. 2 pemain perlu bermain dengan membalingkan
bola kearah skitel pelbagai $arna di ka$asan gol.
&etiap $arna skitel mempunyai mata yang
berbe%a.
Diving ke kiri dan ke
kanan
Menjaring gol
- Merah 1 mata
- 7ijau 2 mata
- "iru * mata
- #uning 1 mata
1. Penjaga gol perlu menghalang bola dengan
menggunakkan kemahiran yang telah dipelajari.
+. #umpulan yang mengumpul banyak mata akan
dikira sebagai pemenang.
Petunjuk
1. &kitel
2. Penyerang pertahanan
*. 0rah menyerang
Penutu'
)+ minit!
1! 8ooling do$n 4yoga5
1. melakukan pergerakan secara perlahan-lahan
bagi setiap anggota.
2. dikhususkan pada bahagian otot yang telah
digunakan.
*. tarik na9as beberapa kali untuk menstabilkan
perna9asan.
- Membuat kesimpulan kepada pencapaian
Regangan ringan bahagian otot-otot ang
digunakan

2! Penilaian:maklumbalas
*! Moti2asi
atlet, menekankan aspek kelebihan dan
kekurangan dan aspek yang perlu
penambahbaikkan.
Moti2asi e;strinsik <
1. Memberi dorongan seperti kata-kata pujian
untuk menaikkan semangat atlet.
2. Perancangan tukar tempat latihan yang lebih
sesuai.
Moti2asi intrinsik-
1. Membantu atlet yang bermasalah mencari
kembali matlamat untuk dicapai dengan
kaedah perbincangan secara persendirian.
- Mengulang kembali butiran yang penting
1! penerangan
yang perlu diingat oleh atlet.
- Memberi cadangan atau nasihat untuk
meningkatkan lagi prestasi atlet.