Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG MAAMOR

31120 SUNGAI SIPUT (U)


PERAK

SAINS TAHUN 2
PKSR 1


Nama: __________________________ Kelas: _____________

Bahagian A
Bulatkan jawapan yang betul.

1. Di antara berikut, yang manakah merupakan benda hidup?

A.

B.

C.


2. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan ___________ untuk bernafas.

A. air
B. makanan
C. udara


3. Buku, kapal terbang dan _________ adalah bukan benda hidup.

A. kucing
B. kerusi
C. harimau

4. Manakah antara berikut boleh melahirkan anak?

A. Buaya
B. Table
C. Fail

5. __________ boleh terbang seperti burung.

A. Ikan
B. Kuda
C. Rama-rama

6. Makanan yang manakah yang membantu kita untuk kekal sihat?

A.

B.

C.

7. Manakah antara makanan berikut yang tidak elok untuk kesihatan kita?

A. Mempelam
B. Keropok
C. Sayur-sayuran8. Berdasarkan pernyataan di bawah, berapakah umur Saiful?

A. 5 bulan
B. 3 tahun
C. 8 tahun

9. Mustaqim semakin ___________ dan bertambah berat apabila dia semakin
dewasa.

A. lebih kecil
B. lebih rendah
C. lebih besar

10. Berapa kali kita harus makan dalam sehari?

A. sekali
B. dua kali
C. tiga kali

11. Manakah di antara haiwan di bawah yang makan haiwan lain sahaja?

A. Lembu
B. Singa
C. Tikus

12. Anak haiwan manakah yang menyerupai ibubapanya?

A. Anak kucing
B. Berudu
C. Ulat beluncas
Saiful can walk, run and jump. Her also can speak but he
cannot read or write.
Saiful boleh berjalan, berlari dan melompat. Dia juga boleh
bertutur tetapi tidak boleh membaca dan menulis.


13. Yang manakah merupakan makanan bagi burung helang?

A.

B.

C.


14. Apakah nama anak bagi haiwan di bawah?A. Anak harimau
B. Anak kambing
C. Anak kucing

15. Gambar di bawah menunjukkan haiwan memerlukan ________ untuk hidup.A. air
B. makanan
C. udara
16. Ular adalah ____________ daripada cicak.

A. lebih panjang
B. lebih pendek
C. lebih ringan

17.


Panjang pen adalah bersamaan dengan _______ klip kertas.

A. 4
B. 5
C. 6

18. Ada tiga orang dalam gambar di bawah. Siapakah yang paling rendah?


Alex Aminah Norman

A. Alex
B. Aminah
C. Norman
19.

Kapur pen pemadam

Kapur lebih panjang daripada pemadam tetapi _________ daripada pen.

A. lebih tinggi
B. lebih panjang
C. lebih pendek

20. Panjang sebuah kotak pensel bersamaan 6 batang mancis. Panjang sebuah
kamus bersamaan dengan 4 batang mancis. Kotak pensel adalah
___________ daripada kamus.

A. lebih pendek
B. lebih panjang
C. lebih ringan

Bahagian B
Jawab semua soalan

A. Gambar di bawah menunjukkan 6 jenis benda. (6m)


a. Namakan 3 jenis benda hidup yang terdapat dalam gambar.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

b. Namakan 3 jenis benda bukan hidup yang terdapat dalam gambar.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
B. Padankan gambar dengan pernyataan yang sesuai. (4m)


Benda hidup bernafasBenda hidup membesar
Benda hidup memerlukan
makanan dan air
Benda hidup melahirkan anak
C. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul (5m)

1. Kita _________ makanan setiap hari.

2. Kita ___________ banyak air.

3. Kita makan dan minum untuk mendapatkan ___________ untuk
bermain.
4. Kita memerlukan _________________ dan ______________ untuk
terus hidup.
drink
minum

energy
tenaga

food
makanan

eat
makan

water
airD. Lihat gambar di bawah. Gariskan jawapan yang betul. (5m)

Cicak makan (serangga, buah) kecil.Buaya makan (sayur-sayuran, daging).Arnab makan (daging, lobak merah).
Harimau makan (haiwan lain,
tumbuhan).Katak makan (biji, serangga) kecil.


E. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang
salah.

1. Tanaman berbunga menghasilkan biji yang dapat tumbuh
menjadi tanaman baru.


2. Tembikai mempunyai satu biji sahaja.


3. Terlalu banyak air akan menyebabkan anak pokok mati.


4. Pokok bunga raya bukan tumbuhan yang berbunga.


5. Buah oren dan buah belimbing besi mempunyai banyak biji.


F. Yang manakah lebih pendek/rendah. Bulatkan jawapan yang betul. (5m)1.


2.


3.

4.5.