Anda di halaman 1dari 58

1 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

1.0 PENGENALAN


Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah
Malaysia ( SEGAK ) ini telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan
Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah.

Gaya hidup masyarakat Malaysia kini bertambah sedentari. Kecergasan yang
optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian tanpa berasa
letih dan lesu. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu
dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan bagi setiap item
ujian dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Dengan ini, satu penilaian
yang standard dapat diukur.

SEGAK mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005.
Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya ke sekolah mulai sesi
persekolahan tahun 2008. Pelaporan hasil ujian ini akan mendapat pengiktirafan sijil
secara peperiksaan berpusat.

Rekod penilaian kecergasan memberi maklumat tentang tahap kecergasan murid.
Ujian yang dijalankan secara sistematik perlu diadakan dua kali setahun dan diharap
dapat memotivasikan murid mengamal gaya hidup sihat. Murid akan lebih
bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara selaras dengan hasrat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020.

2 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N


2.0 UJIAN SEGAK

Segak adalah satu set ujian standard kecergasan fizikal untuk mengukur tahap
kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan. Komponen kecergasan yang yang
diukur dalam SEGAK terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani
sekolah rendah dan menengah. Terdapat 5 set ujian SEGAK iaitu :

Pengiraan Indeks Jisim Badan - Menilai komposisi badan
Ujian Naik Turun Bangku selama 3 minit - Menilai daya tahan kardiovaskular
Ujian Tekan Tubi - Menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan
serta otot bahu
Ujian Ringkuk Tubi Separa - Menilai daya tahan dan kekuatan otot abdomen
Ujian Jangkauan Melunjur - Mengukur fleksibiliti bahagian belakang badan,
paha dan sendi pinggul (lower back and posterior thighs)

2.1 Matlamat
Murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk
meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum.
2.2 Objektif
Murid dapat :
1. mengetahui kepentingan kecergasan fizikal;
2. melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pentadbir sekolah;
3. menganalisis, mengintepretasi dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu;
4. melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal individu
melalui perancangan aktiviti kecergasan secara sistematik; dan
5. pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa


3 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

2.3 Prosedur
Semua murid perlu menjalani ujian-ujian kecergasan fizikal yang dicadangkan dalam
buku panduan ini. Prosedur dan teknik ujian hendaklah mengikut peringkat umur,
keupayaan murid dan mengambilkira peralatan serta tempat ujian dijalankan. Umur
murid dikira pada 1 hb. Januari untuk rujukan norma.

Ujian ini boleh dijalankan semasa atau di luar waktu pengajaran Pendidikan
Jasmani. Ujian ini juga mesti dilengkapkan pada hari yang sama. Guru melatih
murid terlebih dahulu dan murid digalakkan membuat ujian secara individu,
bersama rakan atau keluarga mereka.

Ukuran antropometrik untuk mendapatkan Indeks Jisim Badan perlu dibuat sebelum
melakukan ujian ini.Ujian yang dicadangkan ini boleh digunakan sebagai aktiviti
latihan kecergasan. Ujian ini perlu dilaksanakan dua kali setahun pada bulan Mac
dan Ogos.Bagi murid yang tidak sihat, guru boleh menjalankan ujian pada hari yang
lain pada bulan yang sama.

2.4 Persediaan
1. Murid telah berlatih secukupnya sebelum menjalani ujian, khasnya dalam latihan
aerobik.
2. Murid mesti melakukan aktiviti memanaskan badan secukupnya sebelum
menjalani ujian.

2.5 Keselamatan
1. Murid dikecualikan daripada mengambil ujian ini jika :
(a) disahkan oleh Pegawai Perubatan tidak layak mengambil ujian kecergasan
fizikal;
(b) mengidap penyakit kronik; dan
(c) tidak sihat pada waktu ujian.
2. Alatan ujian yang digunakan mesti lengkap, selamat dan berfungsi dengan baik.

4 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

3. Kawasan ujian mesti selamat dan sesuai dengan jenis ujian yang hendak
dijalankan.
4. Murid memakai pakaian Pendidikan Jasmani.
5. Pengawasan guru diutamakan semasa ujian dilaksanakan.
6. Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas ujian dilaksanakan.


2.6 Prinsip Latihan
Untuk mengelakkan kecederaan dan meningkatkan prestasi, murid perlu mematuhi
prinsip-prinsip latihan kecergasan seperti berikut:

1. Prinsip tambah bebanan
Ketika menjalani latihan, penambahan beban perlu dibuat secara beransur-
ansur berdasarkan kemampuan agar tidak mendatangkan kecederaan.
Keadaan ini melatih otot bekerja lebih kuat seterusnya meningkatkan
kecergasan.

2. Prinsip perbezaan individu
Kemampuan dan keupayaan individu adalah berbeza. Guru harus
menyesuaikan aktiviti latihan mengikut keupayaan individu.

3. Prinsip kekhususan
Latihan fizikal yang dijalankan perlulah diberikan berdasarkan keperluan
kecergasan individu dan jenis sukan yang diceburi.

4. Prinsip kebolehbalikan
Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal. Sekiranya latihan tidak
dilakukan secara berterusan, penurunan dalam prestasi akan berlaku.5 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

5. Prinsip kepelbagaian latihan
Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat individu dalam
sesuatu aktiviti bagi mengelakkan kebosanan.


2.7 Aktiviti Memanaskan Badan
Murid mesti melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum memulakan ujian
kecergasan ini seperti;
1. Regangan otot bahu, tangan, pinggang dan kaki.

2. Lari setempat, lompat, skip atau turun naik bangku.

2.8 Aktiviti Menyejukkan Badan
Murid mesti melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas melakukan ujian
kecergasan seperti;
1. Berjalan perlahan-lahan selama 3 minit.

2. Regang otot bahu, tangan, pinggang dan kaki perlahan-lahan.

2.9 Pelaporan
1. Murid perlu merekod hasil ujian mereka.
2. Guru mengesahkan ujian yang telah dilakukan oleh murid.
3. Guru melaporkan hasil ujian dalam laporan Penilaian Kendalian Sekolah.


6 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

3.0 PROSEDUR UJIAN SEGAK

3.1 Indeks J isim Badan (BMI-for-age)

Tujuan:
Menilai komposisi badan

Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina:
Lelaki dan Perempuan

Alatan dan kemudahan:
1. Pengukur tinggi
2. Penimbang berat
3. Borang skor

Pengurusan dan organisasi:
Pengukuran ini hendaklah dilaksanakan sebelum ujian kecergasan bermula.

Prosedur:

1. Murid dikehendaki menimbang berat badan dalam ukuran kilogram dan
mengukur ketinggian dalam meter.

2. Kira indeks jisim badan berdasarkan formula berikut:

Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg)
Tinggi (m) x

Tinggi (m)

7 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

1. Rujuk jadual di bawah untuk mengenal pasti komposisi berat badan.


Lelaki

Umur
(Tahun) Kurang berat Normal
Berisiko Berat
Berlebihan
Berat
berlebihan
9 <14.0 14.0 - 18.6 >18.6 - 21.0 >21.0
10 <14.2 14.2 - 19.4 >19.4 - 22.2 >22.2
11 <14.6 14.6 - 20.2 >20.2 - 23.2 >23.2
12 <15.0 15.0 - 21.0 >21.0 - 24.2 >24.2
13 <15.4 15.4 - 21.8 >21.8 - 25.2 >25.2
14 <16.0 16.0 - 22.6 >22.6 - 26.0 >26.0
15 <16.6 16.6 - 23.4 >23.4 - 26.8 >26.8
16 <17.2 17.2 - 24.2 >24.2 - 27.6 >27.6
17 <17.8 17.8 - 24.8 >24.8 - 28.2 >28.2


Perempuan

Umur
(Tahun) Kurang berat Normal
Berisiko Berat
Berlebihan
Berat
berlebihan
9 <14.8 14.8 - 19.2 >19.2 - 21.8 >21.8
10 <14.0 14.0 - 19.9 >19.9 - 22.9 >22.9
11 <14.4 14.4 - 20.8 >20.8 - 24.0 >24.0
12 <14.8 14.8 - 21.6 >21.6 - 25.2 >25.2
13 <15.3 15.3 - 22.5 >22.5 - 26.2 >26.2
14 <15.8 15.8 - 23.2 >23.2 - 27.2 >27.2
15 <16.3 16.3 - 24.0 >24.0 - 28.0 >28.0
16 <16.8 16.8 - 24.5 >24.5 - 28.8 >28.8
17 <17.3 17.3 - 25.2 >25.2 - 29.6 >29.6

(Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion
2000)

8 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

3.2 Naik Turun Bangku 3 minit

Tujuan:
Menilai Daya Tahan Kardiovaskular

Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina:
Lelaki dan Perempuan

Alatan dan kemudahan:
1. Bangku - Ketinggian 30.5 cm
2. Jam Randik
3. Borang Skor
4. Rakaman atau Metronome

Pengurusan dan organisasi:
1. Aktiviti dijalankan berpasangan.
2. Letakan bangku di atas lantai yang rata dan selamat.(Pastikan bangku tidak
bergerak semasa ujian dijalankan.)
3. Sediakan rakaman atau metronome rentak 96 detik seminit.

Prosedur:
1. Ujian dijalankan dengan murid memakai kasut sukan yang sesuai.
2. Murid berdiri tegak dengan kaki kanan atau kiri (yang mana sesuai) diletakkan
di atas bangku.
3. Penguji akan memberikan isyarat mula.
4. Murid melakukan pergerakan naik dan turun (kaki kiri naik, kaki kanan turun
diikuti kaki kiri turun, kemudian kaki kanan naik atau sebaliknya).
5. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome
dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit.Permulaan Naik Turun Bangku
9 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

6. Selepas tamat murid dikehendaki duduk serta merta.
7. Kira kadar nadi selepas 5 saat tamat perlakuan dengan kiraan dilakukan oleh
guru atau menggunakan Polar Heart Rate Monitor.
8. Kadar nadi diambil dalam jangkamasa 1 minit.
9. Jika murid tidak menamatkan lakuan selama 3 minit, skor murid ini dibatalkan.3.3 Ujian Tekan Tubi

Tujuan:
Menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu

Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina:
Lelaki

Alatan dan kemudahan:
1. Kawasan lapang dan rata.
2. Span ( 5 cm tinggi x 15 cm panjang x 10 cm lebar).
3. Jam Randik.

Pengurusan dan organisasi:
1. Ujian dilaksanakan secara berpasangan.
2. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat.

Prosedur:
1. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh
tangan yang lurus dan jari-jari kaki. Badan diluruskan.
10 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

2. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh
span.
3. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia.
4. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit atau murid tidak berupaya
meneruskannya.
5. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna
mengikut arahan 1 hingga 3.
6. Murid B mengira dan merekod bilangan lakuan Murid A.

Bersedia


Lakuan Bengkok Siku


Lakuan Lurus Tangan


Kiraan Satu Ulangan Lakuan
11 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

3.4 Ujian Tekan Tubi Suaian

Tujuan:
Menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu

Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina:
Perempuan

Alatan dan kemudahan:
1. Kawasan lapang dan rata.
2. Span ( 5 cm tinggi x 15 cm panjang x 10 cm lebar ).
3. Jam randik.

Pengurusan dan organisasi:
1. Ujian dilaksanakan secara berpasangan.
2. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat.

Prosedur:
1. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh
tangan yang lurus dan lutut yang bengkok. Kaki bersilang. Badan diluruskan.
2. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh
span.
3. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia.
4. Tekan tubi diteruskan sehingga murid tidak berupaya meneruskannya.
5. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna
mengikut arahan 1 hingga 3.
6. Murid B mengira dan merekod bilangan lakuan Murid A.

12 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

BersediaLakuan Bengkok Siku


Lakuan Lurus Tangan

Kiraan Satu Ulangan Lakuan3.5 Ringkuk Tubi Separa ( partial curl-up) 1 minit

Tujuan :
Menguji daya tahan dan kekuatan otot abdomen

Tahap :
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina :
Lelaki dan perempuan

Alatan dan kemudahan :

1. Pita lekat bersaiz 2.5 cm
2. Pita ukur
3. Jam randik

Pengurusan dan organisasi:
1. Lekatkan pita pelekat secara selari pada lantai di kiri dan kanan. Jarak antara
pita adalah 10 cm.13 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N


Prosedur :

1. Ujian ini dijalankan dengan murid memakai kasut yang sesuai.
2. Murid A baring dengan lutut bengkok 90 darjah dan tumit kaki sentiasa
menyentuh lantai.
3. Buka kaki seluas bahu.
4. Kedua-dua belah tangan lurus di sisi dan hujung jari menyentuh bahagian luar
pelekat pertama.
5. Pada setiap lakuan ringkuk, bahu perlu diangkat supaya jari tengah kedua-dua
tangan menyentuh bahagian luar pelekat kedua.
6. Bahagian bawah/belakang badan hendaklah rata dan jari tengah pada
kedudukan asal (ulang prosedur 4) sebelum melakukan ulangan yang
seterusnya.
7. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan
kadar 50 detik seminit selama 1 minit.
8. Murid B mengira ulangan perlakuan.
9. Ujian akan ditamatkan sekiranya murid A :-
Berasa tidak selesa.
Jari tidak menyentuh bahagian luar garisan penanda kedua.
Tumit diangkat.

Panduan guru

Lakuan ringkuk yang tidak sempurna:
1. Bahagian bawah/belakang badan tidak menyentuh lantai.
2. Tumit diangkat.
3. Badan/ bahu senget.
4. Punggung terangkat.
5. Lutut tidak bersudut 90 darjah (tegak)
14 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Arahan /Teguran untuk perlakuan ringkuk yang tidak betul.

1. Rapatkan belakang ke lantai.
2. Bahu sentuh lantai.
3. Rapatkan tumit ke lantai.
4. Seimbangkan bahu/badan.
5. Buka kaki.
6. Bengkokkan lutut.
Sedia

Ringkuk

Kedudukan Asal

Kiraan Satu Ulangan Lakuan
15 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

3.6 J angkauan Melunjur

Tujuan:
Mengukur fleksibiliti

Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina:
Lelaki dan perempuan

Alatan dan kemudahan:
1. Alat pengukur jangkauan
2. Borang skor.

Pengurusan dan organisasi:
1. Gunakan alat pengukur jangkauan yang disediakan.

Prosedur:
1. Murid duduk melunjur tanpa kasut. Tumit kaki di letak di belakang penanda 23
sentimeter.
2. Kedua-dua kaki lurus sepanjang masa ujian. Rakan memegang lutut.
3. Tapak tangan kanan ditindih di atas belakang tapak tangan kiri dalam keadaan
hujung jari tengah hendaklah sama.
4. Dagu rapat ke dada. Jangkaukan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin
atas pita pengukur.
4. Jangkauan hendaklah dikekalkan selama 3 saat tanpa menyentap.
5. Murid diberi tiga percubaan berturut-turut. Percubahan terbaik diambil kira
sebagai skor. Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir. Tidak perlu
merekod dalam titik perpuluhan.
6. Murid yang membantu memegang lutut pelaku tidak menganggu pelaku.


16 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Sedia


Jangkau


Rehat

17 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N


4.0 NORMA UJIAN KECERGASAN FIZIKAL MURID (SEGAK)
LELAKI 10 TAHUN

Skor 5 4 3 2 1
Naik Turun Bangku 70 ke bawah 71 - 92 93 - 117 118 - 142 143 ke atas
Tekan Tubi 23 ke atas 7 - 22 5 - 6 1 - 4 0
Ringkuk Tubi Separa 27 ke atas 18 - 26 8 - 17 1 - 7 0
Jangkauan Melunjur 37 ke atas 32 - 36 25 - 31 19 - 24 18 ke bawahPEREMPUAN 10 TAHUN
Skor 5 4 3 2 1
Naik Turun Bangku 75 ke bawah 74 - 95 96 - 123 124 - 150 151 ke atas
Tekan Tubi 31 ke atas 21 30 9 - 20 1 - 8 0
Ringkuk Tubi Separa 29 ke atas 19 - 28 7 -18 1 - 6 0
Jangkauan Melunjur 37 ke atas 31 - 36 24 - 30 18 -33 17 ke bawah


LELAKI 11 TAHUN
Skor 5 4 3 2 1
Naik Turun Bangku 75 ke bawah 76 - 99 100 - 124 125 - 148 149 ke atas
Tekan Tubi 25 ke atas 16 - 24 6 - 15 1 - 5 0
Ringkuk Tubi Separa 29 ke atas 19 - 28 8 - 18 1 -7 0
Jangkauan Melunjur 38 ke atas 32 - 37 25 -31 17 - 24 16 ke bawah


PEREMPUAN 11 TAHUN
Skor 5 4 3 2 1
Naik Turun Bangku 82 ke bawah 83 - 99 100 - 129 130 - 153 154
Tekan Tubi 30 ke atas 20 - 29 9 19 1 - 8 0
Ringkuk Tubi Separa 29 ke atas 20 - 28 6 - 19 1 - 6 0
Jangkauan Melunjur 38 ke atas 32 - 37 24 - 31 17 -23 16 ke bawah

18 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Setelah melakukan 4 ujian, sila rujuk kepada skala markah keseluruhan untuk
menentukan tahap kecergasan bagi tujuan pemarkahan.BIL.


JUMLAH SKOR KESELURUHAN

GRED

PERNYATAAN

1.


18 HINGGA 20 MARKAH

A

CEMERLANG

2.


15 HINGGA 17 MARKAH

B

SANGAT BAIK

3.


10 HINGGA 14 MARKAH

C

BAIK

4.


7 HINGGA 9 MARKAH

D

SEDERHANA

5.


4 HINGGA 6

E

PERLU USAHA LAGI19 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

5.0 PEMILIHAN SAMPEL


Pada semester ini saya telah menjalankan praktikum fasa dua di Sekolah
Kebangsaan Saujana Impian 2, Kajang. Semasa menjalankan praktikum, saya perlu
menjalankan satu projek yang berkaitan dengan subjek semester ini iaitu
pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani. Projek yang hendak
dilaksanakan ialah mengendalikan Ujian Segak di sekolah tempat saya praktikum.
Untuk projek Ujian Segak ini, saya telah memilih murid tahun 5. Mereka terdiri dari
dua kelas iaitu 5 Neptune dan 5 Marikh. Bilangan subjek ialah seramai 60 orang iaitu
lelaki seramai 30 murid lelaki dan 30 murid perempuan.

Ujian segak ini telah saya jalankan di kawasan foyer di sekolah saya dimana telah
dibantu oleh tiga lagi rakan praktikum saya dan dipantau oleh guru pendidikan
jasmani seramai dua orang. Segala boring skor dan juga boring-borang yang
berkaitan, saya dan rakan praktikum telah sediakan. Namun, aplikasi Microsoft excel
memasukkan data segak telah diberi oleh guru pendidikan jasmani sekolah saya
iaitu Cikgu Suria dimana aplikasi tersebut merupakan satu aplikasi yang
diselaraskan oleh Pejabat Pelajaran Selangor untuk mengisi data ujian segak.
Kesemua 60 orang pelajar tahun 5 yang melakukan ujian segak ini berada dalam
keadaan yang sihat dan tahap kesihatan mereka juga berada di tahap yang
memuaskan pada hari ujian.20 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

6.0 ANALISIS UJIAN SEGAK MURID TAHUN 5 SEKOLAH KEBANGSAAN
SAUJANA IMPIAN 2


Setelah saya dan rakan praktikum saya Berjaya menjalankan ujian segak di sekolah
praktikum kami, kami telah Berjaya mendapattkan satu data yang lengkap mengenai
ujian segak terhadap murid tahun lima di sekolah Kebangsaan Saujana Impian 2.
Data yang diperolehi telah saya analisis menggunakan perisian IBM SPSS Statistics
bagi mengukur tahap pencapaian murid dengan lebih terperinci. Segala hasil
analisis telah saya lampirkan di dalam bentuk jadual dan huraian seperti di bawah.

6.1 Statistik Keseluruhan Ujian Segak
Merujuk kepada jadual 1 diatas iaitu statistic diskriptif kekerapan ujian segak bagi
keseluruhan murid tahun lima Sekolah kebangsaan Saujana Impian 2, dapat dilihat
min bagi ujian naik turun bangku ialah 116.48 skor denyutan nadi yang diperoleh
pelajar dengan jumlah minimum skor ialah 59 manakala jumlah maksimum skor
ialah 203. Bagi mod pula, jumlah mod yang dicatatkan oleh ujian naik turun bangku
ialah 90 kadar denyutan nadi. Manakala bagi skor median pula ialah sebanyak
111.50 kadar denyutan nadi.

NAIK TURUN
BANGKU
TEKAN TUBI RINGKUK
SECARA
SEPARA
JANGKAUAN
MELUNJUR
(centimeter)
N
Valid 60 60 60 60
Missing 0 0 0 0
Mean 116.48 24.13 23.12 25.58
Median 111.50 23.50 23.50 27.00
Mode 90
a
14
a
24
a
29
Std. Deviation 35.131 9.218 5.929 6.847
Minimum 59 11 1 2
Maximum 203 45 36 37
Percentiles
25 90.00 16.25 20.00 22.25
50 111.50 23.50 23.50 27.00
75 135.00 30.75 26.00 29.75

Jadual 1 : Statistik Diskriptif Kekerapan Ujian Segak SKSI 2
21 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N


Bagi ujian tekan tubi, min yang dicatatkan ialah 24.13 dengan jumlah maksimum
skor iaitu 45 dan jumlah minimum skor pula ialah 11. Mod bagi ujian tekan tubi pula
ialah 14. Manakala median bagi ujian tekan tubi pula ialah 23.50.

Ujian ringkuk tubuh separa pula mencatat min sebanyak 23.12 dan jumlah
maksimum skor ialah 36 manakala jumlah minimum skor pula ialah 1. Mod untuk
ujian ringkuk tubuh separa pula ialah 24. Manakala median bagi ujian ringkuk tubuh
separa ialah 23.50.

Bagi ujian jangkauan melunjur pula, min yang telah dicatat ialah 25.58 manakala
skor maksimum bagi ujian jangkauan melunjur ini ialah 37 dan skor minimum pula
ialah 2. Bagi mod pula, ujian jangkauan melunjur telah mencatat mod 29. Manakala
median bagi ujian jangkauan melunjur ini ialah 27.00.

22 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

6.2 Analisis Paired T-test Ujian Naik Turun Bangku Murid Lelaki dan PerempuanMean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
NAIK TURUN BANGKU (L) 117.73 30 36.190 6.607
NAIK TURUN BANGKU (P) 115.23 30 34.613 6.319

Jadual 2 : Statisik Asas Ujian Naik Turun Bangku

N Correlation Sig.
Pair 1
NAIK TURUN BANGKU (L) &
NAIK TURUN BANGKU (P)
30 .423 .020
Jadual 3 : Statistik Kolerasi Ujian Naik Turun Bangku
Jadual 4 : Statistik Ujian T Naik Turun Bangku


Paired Differences
t

df
Sig. (2-
tailed)
Mean


Std.
Deviation


Std. Error
Mean
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower Upper
Pair 1
NAIK TURUN
BANGKU (L)
NAIK TURUN
BANGKU (P)
2.500 38.042 6.946 -11.705 16.705 .360 29 .721
23 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N


Bedasarkan jadual 2 iaitu statistik asas menunjukkan min pencapaian ujian naik
turun bangku bagi murid lelaki ialah 117.73 manakala min murid perempuan ialah
115.23. Perbezaan min antara murid lelaki dan perempuan pula ialah sebanyak 2.5.
Merujuk kepada jadual 2 juga, sisihan piawai bagi murid lelaki ialah 36.190
manakala sisihan piawai bagi murid perempuan pula ialah 34.613
Manakala statistic korelasi bagi ujian naik turun bangku lelaki dan perempuan pula
ialah 0.423 dan statistic korelasi adalah tidak signifikan kerana ia melebihi tahap
kesignifikan iaitu >0.05 iaitu 0.20. Berdasarkan jadual 4 iaitu statistik ujian t ,
keputusan yang diperolehi adalah tidak signifikan iaitu (t=0.360; df=29 ; sig >0.05)NAIK TURUN BANGKU (L) NAIK TURUN BANGKU (P)

N
Valid 30 30
Missing 0 0
Mean 117.73 115.23
Median 120.50 110.00
Mode 70
a
90
a

Std. Deviation 36.190 34.613
Minimum 66 59
Maximum 200 203
Percentiles
25 86.00 90.00
50 120.50 110.00
75 140.50 127.25


Jadual 5 : Statistik Perihalan Ujian Naik Turun Bangku
24 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

NAIK TURUN BANGKU LELAKI
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
66 1 3.3 3.3 3.3
70 2 6.7 6.7 10.0
81 2 6.7 6.7 16.7
82 1 3.3 3.3 20.0
83 1 3.3 3.3 23.3
87 1 3.3 3.3 26.7
88 1 3.3 3.3 30.0
90 1 3.3 3.3 33.3
94 2 6.7 6.7 40.0
103 1 3.3 3.3 43.3
109 1 3.3 3.3 46.7
120 1 3.3 3.3 50.0
121 1 3.3 3.3 53.3
124 1 3.3 3.3 56.7
126 2 6.7 6.7 63.3
131 1 3.3 3.3 66.7
135 2 6.7 6.7 73.3
140 1 3.3 3.3 76.7
142 1 3.3 3.3 80.0
152 1 3.3 3.3 83.3
156 1 3.3 3.3 86.7
170 1 3.3 3.3 90.0
171 1 3.3 3.3 93.3
185 1 3.3 3.3 96.7
200 1 3.3 3.3 100.0
Total 30 100.0 100.0


Jadual 6 : Kekerapan Ujian Naik Turun Bangku Lelaki


25 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N
NAIK TURUN BANGKU PEREMPUAN
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
59 1 3.3 3.3 3.3
75 1 3.3 3.3 6.7
83 2 6.7 6.7 13.3
84 1 3.3 3.3 16.7
90 3 10.0 10.0 26.7
92 1 3.3 3.3 30.0
93 1 3.3 3.3 33.3
95 2 6.7 6.7 40.0
102 1 3.3 3.3 43.3
105 1 3.3 3.3 46.7
110 2 6.7 6.7 53.3
113 1 3.3 3.3 56.7
120 3 10.0 10.0 66.7
121 1 3.3 3.3 70.0
122 1 3.3 3.3 73.3
126 1 3.3 3.3 76.7
131 1 3.3 3.3 80.0
138 1 3.3 3.3 83.3
150 1 3.3 3.3 86.7
167 1 3.3 3.3 90.0
170 1 3.3 3.3 93.3
200 1 3.3 3.3 96.7
203 1 3.3 3.3 100.0
Total 30 100.0 100.0
Jadual 7 : Kekerapan Ujian Naik Turun Bangku Perempuan26 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A NRajah 1 : Graf Bar Naik Turun Bangku Lelaki


Rajah 2 : Graf Bar Naik Turun Bangku Perempuan
27 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Jadual 5 menunjukkan hasil statistik perihal ujian naik turun bangku. Merujuk kepada
jadual, min bagi murid lelaki dalam ujian ini ialah 117.73, manakala min bagi murid
perempuan pula ialah 115.23. Mod ujian naik turun bangku bagi pelajar lelaki ialah
70 dan bagi pelajar perempuan ialah 90. Manakala bagi median ujian naik turun
bangku ini pula ialah, pelajar lelaki memperoleh 120.50 dan pelajar perempuan pula
ialah 110.00. Selain itu, merujuk kepada jadual 5 juga, dapat dilihat pelajar lelaki
mendapat keputusan maksimum naik turun bangku sebanyak 200 dan bagi pelajar
perempuan pula sebanyak 203. Disini dapat dilihat dimana pelajar perempuan
mendapat skor maksimum yang lebih tinggi dari pelajar lelaki. Bagi rekod minimum
pula, pelajar lelaki mendapat skor sebanyak 66 dan pelajar perempuan pula
mendapat skor 59.

Jadual 6 dan jadual 7 pula menunjukkan kekerapan ujian naik turun bangku bagi
pelajar lelaki (Jadual 6) dan pelajar perempuan (Jadual 7). Bedasarkan rajah 1 dan 2
pula menunjukkan graf bar hasil ujian naik turun bangku bagi pelajar lelaki (Rajah 1)
dan pelajar perempuan (Rajah 2). Rajah graf bar ini juga menunjukkan perbezaan
pencapaian ujian naik urun bangku bagi pelajar lelaki dan perempuan dalam bentuk
grafik yang mudah ditafsir.


28 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

6.3 Analisis Paired T-test Ujian Ringkuk Tubuh Separa Murid Lelaki dan
Perempuan
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
RINGKUK TUBUH SEPARA (L) 23.40 30 6.473 1.182
RINGKUK TUBUH SEPARA (P) 22.83 30 5.427 .991

Jadual 8 : Statistik Asas Ujian Ringkuk Tubuh Separa

N Correlation Sig.
Pair 1
RINGKUK TUBUH SEPARA (L) &
RINGKUK TUBUH SEPARA (P)
30 .035 .853

Jadual 9 : Statistik Kolerasi Ujian Ringkuk Tubuh SeparaJadual 10 : Statistik ujian T Ringkuk Tubuh SeparaPaired Differences

t


df

Sig. (2-
tailed)

MeanStd.
DeviationStd. Error
Mean
95% Confidence
Interval of the
Difference

Lower

Upper
Pair
1
RINGKUK TUBUH
SEPARA (L)
RINGKUK TUBUH
SEPARA (P)
.567 8.299 1.515 -2.532 3.666 .374 29 .711
29 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Bedasarkan jadual 8 iaitu statistik asas menunjukkan min pencapaian ujian ringkuk
tubuh separa bagi murid lelaki ialah 23.40 manakala min murid perempuan ialah
22.83. Perbezaan min antara murid lelaki dan perempuan pula ialah sebanyak 0.57.
Merujuk kepada jadual 8 juga, sisihan piawai bagi murid lelaki ialah 6.473 manakala
sisihan piawai bagi murid perempuan pula ialah 5.427.
Manakala statistik korelasi (Jadual 9) ujian ringkuk tubuh separa bagi pelajar lelaki
dan perempuan pula ialah 0.035 dan statistic korelasi adalah tidak signifikan kerana
ia melebihi tahap kesignifikan >0.05 iaitu 0.853. Berdasarkan jadual 10 iaitu statistik
ujian t , keputusan yang diperolehi adalah tidak signifikan iaitu (t=0.347; df=29 ; sig
>0.05)

RINGKUK TUBUH
SEPARA (L)
RINGKUK TUBUH
SEPARA (P)
N
Valid 30 30
Missing 0 0
Mean 23.40 22.83
Median 24.00 21.50
Mode 24
a
21
Std. Deviation 6.473 5.427
Minimum 1 13
Maximum 36 36
Percentiles
25 20.00 19.00
50 24.00 21.50
75 26.00 26.00


Jadual 11 : Statistik Perihalan Ujian Ringkut Tubuh Separa


30 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

RINGKUK TUBUH SEPARA LELAKI
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
1 1 3.3 3.3 3.3
12 1 3.3 3.3 6.7
17 1 3.3 3.3 10.0
18 2 6.7 6.7 16.7
19 1 3.3 3.3 20.0
20 2 6.7 6.7 26.7
22 2 6.7 6.7 33.3
23 1 3.3 3.3 36.7
24 5 16.7 16.7 53.3
25 3 10.0 10.0 63.3
26 5 16.7 16.7 80.0
27 2 6.7 6.7 86.7
30 1 3.3 3.3 90.0
32 1 3.3 3.3 93.3
33 1 3.3 3.3 96.7
36 1 3.3 3.3 100.0
Total 30 100.0 100.0


Jadual 12 : Kekerapan Ujian Ringkuk Tubuh Separa Lelaki
31 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A NRINGKUK TUBUH SEPARA PEREMPUAN
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
13 1 3.3 3.3 3.3
16 1 3.3 3.3 6.7
17 2 6.7 6.7 13.3
18 2 6.7 6.7 20.0
19 2 6.7 6.7 26.7
20 3 10.0 10.0 36.7
21 4 13.3 13.3 50.0
22 2 6.7 6.7 56.7
23 2 6.7 6.7 63.3
24 2 6.7 6.7 70.0
25 1 3.3 3.3 73.3
26 2 6.7 6.7 80.0
27 1 3.3 3.3 83.3
30 2 6.7 6.7 90.0
33 2 6.7 6.7 96.7
36 1 3.3 3.3 100.0
Total 30 100.0 100.0


Jadual 13 : Kekerapan Ujian Ringkuk Tubuh Separa Perempuan32 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N


Rajah 3 : Graf Bar Ujian Ringkuk Tubuh Separa Lelaki
Rajah 4 : Graf Bar Ujian Ringkuk Tubuh Separa Perempuan

33 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Jadual 11 menunjukkan hasil statistik perihal ujian ringkuk tubuh separa. Merujuk
kepada jadual, min bagi murid lelaki dalam ujian ini ialah 23.40, manakala min bagi
murid perempuan pula ialah 22.83. Mod ujian ringkuk tubuh separa bagi pelajar
lelaki ialah 24 dan bagi pelajar perempuan ialah 21. Manakala bagi median ujian
ringkuk tubuh separa ini pula ialah, pelajar lelaki memperoleh 24.00 dan pelajar
perempuan pula ialah 21.50. Selain itu, merujuk kepada jadual 11 juga, dapat dilihat
pelajar lelaki mendapat keputusan maksimum ringkuk tubuh separa sebanyak 35
dan bagi pelajar perempuan pula sebanyak 36. Disini dapat dilihat dimana pelajar
perempuan mendapat skor maksimum yang lebih tinggi dari pelajar lelaki. Bagi
rekod minimum pula, pelajar lelaki mendapat skor sebanyak 1 dan pelajar
perempuan pula mendapat skor 13.

Jadual 12 dan jadual 13 pula menunjukkan kekerapan ujian ringkuk tubuh separa
bagi pelajar lelaki (Jadual 12) dan pelajar perempuan (Jadual 13). Bedasarkan rajah
3 dan 4 pula menunjukkan graf bar hasil ujian ringkuk tubuh separa bagi pelajar
lelaki (Rajah 3) dan pelajar perempuan (Rajah 4). Rajah graf bar ini juga
menunjukkan perbezaan pencapaian ujian ringkuk tubuh separa bagi pelajar lelaki
dan perempuan dalam bentuk grafik.34 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

6.4 Analisis Paired T-test Ujian Tekan Tubi Murid Lelaki dan PerempuanMean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
TEKAN TUBI (L) 22.00 30 7.737 1.413
TEKAN TUBI (P) 26.27 30 10.178 1.858

Jadual 14 : Statistik Asas Ujian Tekan Tubi
N Correlation Sig.
Pair 1 TEKAN TUBI (L) & TEKAN TUBI (P) 30 .124 .513

Jadual 15 : Statistik Kolerasi Ujian Tekan Tubi

Paired Differences


t


df

Sig. (2-
tailed)

MeanStd.
DeviationStd. Error
Mean
95% Confidence
Interval of the
Difference

Lower

Upper
Pair
1
TEKAN TUBI (L)
&TEKAN TUBI (P)
-4.267 11.994 2.190 -8.745 .212 -1.948 29 .061

Jadual 16 : Statistik Ujian T Tekan Tubi


35 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Bedasarkan jadual 14 iaitu statistik asas menunjukkan min pencapaian ujian tekan
tubi bagi murid lelaki ialah 22.00 manakala min murid perempuan ialah 26.27.
Perbezaan min antara murid lelaki dan perempuan dalam ujian tekan tubi pula ialah
sebanyak 4.27. Merujuk kepada jadual 14 juga, sisihan piawai bagi murid lelaki ialah
7.737 manakala sisihan piawai bagi murid perempuan pula ialah 10.178.
Manakala statistik korelasi (Jadual 15) ujian tekan tubi bagi pelajar lelaki dan
perempuan pula ialah 0.124 dan statistic korelasi adalah tidak signifikan kerana ia
melebihi tahap kesignifikan >0.05 iaitu 0.513. Berdasarkan jadual 16 iaitu statistik
ujian t , keputusan yang diperolehi adalah tidak signifikan iaitu (t= -1.948; df=29 ;
sig >0.05)

TEKAN TUBI (L) TEKAN TUBI (P)

N
Valid 30 30
Missing 0 0
Mean 22.00 26.27
Median 21.00 25.00
Mode 18
a
25
Std. Deviation 7.737 10.178
Minimum 11 11
Maximum 43 45
Percentiles
25 16.00 17.25
50 21.00 25.00
75 26.25 35.00

Jadual 17 : Statistik Perihalan Ujian Tekan Tubi


36 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

TEKAN TUBI LELAKI
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
11 1 3.3 3.3 3.3
13 2 6.7 6.7 10.0
14 2 6.7 6.7 16.7
15 1 3.3 3.3 20.0
16 2 6.7 6.7 26.7
17 2 6.7 6.7 33.3
18 3 10.0 10.0 43.3
20 2 6.7 6.7 50.0
22 3 10.0 10.0 60.0
24 2 6.7 6.7 66.7
25 1 3.3 3.3 70.0
26 2 6.7 6.7 76.7
27 2 6.7 6.7 83.3
29 1 3.3 3.3 86.7
30 1 3.3 3.3 90.0
33 1 3.3 3.3 93.3
40 1 3.3 3.3 96.7
43 1 3.3 3.3 100.0
Total 30 100.0 100.0


Jadual 18 : Kekerapan Ujian Tekan Tubi Lelaki

37 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N


TEKAN TUBI (P)
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
11 2 6.7 6.7 6.7
12 1 3.3 3.3 10.0
13 1 3.3 3.3 13.3
14 2 6.7 6.7 20.0
15 1 3.3 3.3 23.3
18 1 3.3 3.3 26.7
19 1 3.3 3.3 30.0
20 1 3.3 3.3 33.3
21 1 3.3 3.3 36.7
23 1 3.3 3.3 40.0
24 1 3.3 3.3 43.3
25 3 10.0 10.0 53.3
29 1 3.3 3.3 56.7
30 1 3.3 3.3 60.0
31 1 3.3 3.3 63.3
32 1 3.3 3.3 66.7
33 2 6.7 6.7 73.3
35 2 6.7 6.7 80.0
36 1 3.3 3.3 83.3
37 1 3.3 3.3 86.7
38 1 3.3 3.3 90.0
40 1 3.3 3.3 93.3
44 1 3.3 3.3 96.7
45 1 3.3 3.3 100.0
Total 30 100.0 100.0


Jadual 19 : Kekerapan Ujian tekan Tubi Perempuan


38 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N
Rajah 5 : Graf Bar Ujian Tekan Tubi LelakiRajah 6 : Graf Bar Ujian Tekan Tubi Perempuan
39 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Jadual 17 menunjukkan hasil statistik perihal ujian tekan tubi. Merujuk kepada
jadual, min bagi murid lelaki dalam ujian ini ialah 22.00, manakala min bagi murid
perempuan pula ialah 26.27. Mod ujian tekan tubi bagi pelajar lelaki ialah 18 dan
bagi pelajar perempuan ialah 25. Manakala bagi median ujian tekan tubi ini pula
ialah, pelajar lelaki memperoleh 21.00 dan pelajar perempuan pula ialah 25.00.
Selain itu, merujuk kepada jadual 17 juga, dapat dilihat pelajar lelaki mendapat
keputusan maksimum tekan tubi sebanyak 43 dan bagi pelajar perempuan pula
sebanyak 45. Disini dapat dilihat dimana pelajar perempuan mendapat skor
maksimum yang lebih tinggi dari pelajar lelaki. Bagi rekod minimum pula, pelajar
lelaki mendapat skor sebanyak 11 dan pelajar perempuan juga mendapat skor 11.

Jadual 18 dan jadual 19 pula menunjukkan kekerapan ujian tekan tubi bagi pelajar
lelaki (Jadual 18) dan pelajar perempuan (Jadual 19). Bedasarkan rajah 5 dan 6 pula
menunjukkan graf bar hasil ujian tekan tubi bagi pelajar lelaki (Rajah 5) dan pelajar
perempuan (Rajah 6). Rajah graf bar ini juga menunjukkan perbezaan pencapaian
ujian tekan tubi bagi pelajar lelaki dan perempuan dalam bentuk grafik.40 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

6.5 Analisis Paired T-test Ujian Jangkauan Melunjur Lelaki dan Perempuan
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
JANGKAUAN MELUNJUR (L) 26.23 30 6.821 1.245
JANGKAUAN MELUNKJUR (P) 24.94 30 6.926 1.265

Jadual 20 : Statistik Asas Ujian Jangkauan Melunjur
N Correlation Sig.
Pair 1
JANGKAUAN MELUNJUR (L) &
JANGKAUAN MELUNKJUR (P)
30 -.024 .899

Jadual 21 : Statistik Kolerasi Ujian Jangkauan Melunjur
Paired Differences
t

df
Sig. (2-
tailed)
MeanStd.
Deviation
Std. ErrorMean
95% Confidence
Interval of the
Difference

Lower

Upper
Pair
1
JANGKAUAN
MELUNJUR (L) &
JANGKAUAN
MELUNKJUR (P)
1.297 9.838 1.796 -2.377 4.970 .722 29 .476Jadual 22 : Statistik Ujian T Jangkauan Melunjur41 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Bedasarkan jadual 20 iaitu statistik asas menunjukkan min pencapaian ujian
jangkauan melunjur bagi murid lelaki ialah 26.23 manakala min murid perempuan
ialah 24.94. Perbezaan min antara murid lelaki dan perempuan dalam ujian tekan
tubi pula ialah sebanyak 1.29. Merujuk kepada jadual 20 juga, sisihan piawai bagi
murid lelaki ialah 6.821 manakala sisihan piawai bagi murid perempuan pula ialah
6.926.
Manakala statistik korelasi (Jadual 21) ujian jangkauan melunjur bagi pelajar lelaki
dan perempuan pula ialah -0.024 dan statistik korelasi adalah tidak signifikan kerana
ia melebihi tahap kesignifikan >0.05 iaitu 0.899. Berdasarkan jadual 16 iaitu statistik
ujian t , keputusan yang diperolehi adalah tidak signifikan iaitu (t= 0.722; df=29 ; sig
>0.05)


JANGKAUAN MELUNJUR (L) JANGKAUAN MELUNKJUR (P)
N
Valid 30 30
Missing 0 0
Mean 26.23 24.94
Median 27.00 26.80
Mode 27 29
Std. Deviation 6.821 6.926
Minimum 2 2
Maximum 37 34
Percentiles
25 23.50 21.88
50 27.00 26.80
75 30.00 29.00

Jadual 23 : Statistik Perihalan Ujian Jangkauan Melunjur

42 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A NJANGKAUAN MELUNJUR LELAKI
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2 1 3.3 3.3 3.3
15 1 3.3 3.3 6.7
17 1 3.3 3.3 10.0
19 1 3.3 3.3 13.3
21 1 3.3 3.3 16.7
22 2 6.7 6.7 23.3
24 1 3.3 3.3 26.7
25 2 6.7 6.7 33.3
26 2 6.7 6.7 40.0
27 4 13.3 13.3 53.3
28 2 6.7 6.7 60.0
29 3 10.0 10.0 70.0
30 3 10.0 10.0 80.0
31 1 3.3 3.3 83.3
33 3 10.0 10.0 93.3
35 1 3.3 3.3 96.7
37 1 3.3 3.3 100.0
Total 30 100.0 100.0


Jadual 24 : Kekerapan Ujian Jangkauan Melunjur Lelaki
43 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N
JANGKAUAN MELUNKJUR PEREMPUAN
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2 1 3.3 3.3 3.3
11 1 3.3 3.3 6.7
13 1 3.3 3.3 10.0
19 1 3.3 3.3 13.3
20 2 6.7 6.7 20.0
22 1 3.3 3.3 23.3
22 1 3.3 3.3 26.7
23 1 3.3 3.3 30.0
24 1 3.3 3.3 33.3
24 1 3.3 3.3 36.7
25 1 3.3 3.3 40.0
26 2 6.7 6.7 46.7
27 1 3.3 3.3 50.0
27 3 10.0 10.0 60.0
28 1 3.3 3.3 63.3
29 5 16.7 16.7 80.0
31 3 10.0 10.0 90.0
32 1 3.3 3.3 93.3
33 1 3.3 3.3 96.7
34 1 3.3 3.3 100.0
Total 30 100.0 100.0


Jadual 25 : Kekerapan Ujian Jangkauan Melunjur Perempuan
44 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Rajah 7 : Graf Bar Ujian Jangkauan Melunjur Lelaki
Rajah 8 : Graf Bar Ujian Jangkauan Melunjur Perempuan
45 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Jadual 23 menunjukkan hasil statistik perihal ujian jangkauan melunjur. Merujuk
kepada jadual, min bagi murid lelaki dalam ujian ini ialah 26.23, manakala min bagi
murid perempuan pula ialah 24.94. Mod ujian jangkauan melunjur bagi pelajar
lelaki ialah 27 dan bagi pelajar perempuan ialah 29. Manakala bagi median ujian
jangkauan melunjur ini pula ialah, pelajar lelaki memperoleh 27.00 dan pelajar
perempuan pula ialah 26.80. Selain itu, merujuk kepada jadual 23 juga, dapat dilihat
pelajar lelaki mendapat keputusan maksimum jangkauan melunjur sebanyak 37 dan
bagi pelajar perempuan pula sebanyak 34. Disini dapat dilihat dimana pelajar lelaki
mendapat skor maksimum yang lebih tinggi dari pelajar perempuan. Bagi rekod
minimum pula, pelajar lelaki mendapat skor sebanyak 2 dan pelajar perempuan juga
mendapat skor 2.

Jadual 24 dan jadual 25 pula menunjukkan kekerapan ujian tekan tubi bagi pelajar
lelaki (Jadual 24) dan pelajar perempuan (Jadual 25). Bedasarkan rajah 7 dan 8 pula
menunjukkan graf bar hasil ujian jangkauan melunjur bagi pelajar lelaki (Rajah 7)
dan pelajar perempuan (Rajah 8). Rajah graf bar ini juga menunjukkan perbezaan
pencapaian ujian jangkauan melunjur bagi pelajar lelaki dan perempuan dalam
bentuk grafik.46 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

7.0 ANALISIS UJIAN HIPOTESIS


7.1 Hubungan Antara Kadar Denyutan Nadi dengan Jantina Murid


Hipotesis : Hubungan antara kadar denyutan nadi dengan jantina
Ha : Terdapat hubungan antara kadar denyutan nadi dengan jantina
Ho : Tidak terdapat hubungan kadar denyutan nadi dengan jantinaNAIK TURUN
BANGKU
NAIK TURUN
BANGKU (P)

NAIK TURUN BANGKU
Pearson Correlation 1 .423
*

Sig. (2-tailed)

.020
N 30 30
NAIK TURUN BANGKU (P)
Pearson Correlation .423
*
1
Sig. (2-tailed) .020

N 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Jadual 26 : Ujian Signifikan Hubungan Antara Kadar Denyutan Nadi dengan Jantina


Bedasarkan jadual 26, ujian hipotesis yang telah dijalankan menunjukkan bahawa
terdapat hubungan signifikan antara kadar denyutan nadi dengan jantina murid
dimana aras signifikan ( sig 0.05). Ho tidak diterima pada ujian ini.
47 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N


7.2 Hubungan Antara Daya Tahan Otot dengan Jantina MuridHipotesis : Hubungan antara daya tahan otot dengan jantina
Ha : Terdapat hubungan antara daya tahan otot dengan jantina
Ho : Tidak terdapat hubungan antara daya tahan otot dengan jantina
TEKAN TUBI TEKAN TUBI
(P)

TEKAN TUBI
Pearson Correlation 1 .124
Sig. (2-tailed)

.513
N 30 30
TEKAN TUBI (P)
Pearson Correlation .124 1
Sig. (2-tailed) .513

N 30 30


Jadual 27 : Ujian Signifikan Hubungan Antara Daya Tahan Otot dengan JantinaBedasarkan jadual 27, ujian hipotesis yang telah dijalankan menunjukkan bahawa
tidak terdapat hubungan signifikan antara daya tahan otot dengan jantina murid
dimana aras signifikan ( sig > 0.05). Ho diterima pada ujian ini. Bedasarkan jadual 27
juga kita dapat lihat tahap daya tahan otot murid tidak dipengaruhi oleh jantina. Ini
bermakna, daya tahan otot bergantung kepada individu itu sendiri.

48 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

7.3 Hubungan Antara Tahap Kelenturan dengan Jantina Murid


Hipotesis : Hubungan antara tahap kelenturan dengan jantina
Ha : Terdapat hubungan antara tahap kelenturan dengan jantina
Ho : Tidak terdapat hubungan antara tahap kelenturan dengan jantina
JANGKAUAN
MELUNJUR
JANGKAUAN
MELUNKJUR
(P)

JANGKAUAN MELUNJUR
Pearson Correlation 1 -.024
Sig. (2-tailed)

.899
N 30 30
JANGKAUAN MELUNKJUR
(P)
Pearson Correlation -.024 1
Sig. (2-tailed) .899

N 30 30


Jadual 28 : Ujian Signifikan Hubungan Antara Tahap Kelenturan dengan Jantina


Bedasarkan jadual 28, ujian hipotesis yang telah dijalankan menunjukkan bahawa
tidak terdapat hubungan signifikan antara tahap kelenturan dengan jantina murid
dimana aras signifikan ( sig > 0.05). Ho diterima pada ujian ini. Merujuk jadual 28
juga kita dapat lihat tahap kelenturan murid tidak dipengaruhi oleh jantina. Murid
lelaki dan perempuan tidak mempengaruhi tahap kelenturan bagi ujian yang
dijalankan. Ini mungkin kerana dari factor umur yang mana sekiranya ujian ini
dijalankan bagi murid sekolah menengah mungkin terdapat hubungkait diantara
tahap kelenturan dan jantina.
49 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

7.4 Hubungan Antara Kekuatan Otot dengan Jantina MuridHipotesis : Hubungan antara kekuatan otot dengan jantina
Ha : Terdapat hubungan antara kekuatan otot dengan jantina
Ho : Tidak terdapat hubungan antara kekuatan otot dengan jantina

JANGKAUAN
MELUNJUR
JANGKAUAN
MELUNKJUR
(P)

JANGKAUAN MELUNJUR
Pearson Correlation 1 -.024
Sig. (2-tailed)

.899
N 30 30
JANGKAUAN MELUNKJUR
(P)
Pearson Correlation -.024 1
Sig. (2-tailed) .899

N 30 30Jadual 29 : Ujian Signifikan Hubungan Antara Kekuatan Otot dengan JantinaBedasarkan jadual 29, ujian hipotesis yang telah dijalankan menunjukkan bahawa
tidak terdapat hubungan signifikan antara kekuatan otot dengan jantina murid
dimana aras signifikan ( sig > 0.05). Ho diterima pada ujian ini. Bedasarkan jadual 27
juga kita dapat lihat tahap kekuatan otot murid tidak dipengaruhi oleh jantina. Ini
bermakna, tahap kekuatan otot bergantung kepada individu itu sendiri.50 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

8.0 RUMUSAN UJIAN SEGAK DI SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA
IMPIAN 2


Pada semester ini, kami pelajar semester 6 Program Ijazah Sarjana Muda
Perguruan (PISMP) telah ditugaskan untuk menjalankan satu ujian segak semasa
berpraktikum di sekolah. Saya bersama tiga rakan yang lain telah menjalankan
praktikum di Sekolah Kebangsaan Saujana Impian 2 yang terletak di Kajang. Kami
telah memilih satu hari iaitu pada 4 september 2012 untuk menjalankan ujian segak
di sekolah tersebut. Sekolah tersebut sudahpun menjalankan ujian segak pada
sebelum ini dan kami banyak menanyakan mengenai proses untuk
melaksanakannya. Selain itu, kami juga meminta pandangan dan nasihat yang
berguna dari guru pendidikan jasmani dalam melaksanakan ujian ini supaya
semuanya berjalan dengan lancar.

Saya telah menjalankan ujian segak di foyer kerana ujian segak ini hanya
melibatkan tahun lima yang mana seramai 60 orang murid sahaja. Sebelum
menjalankan ujian, kami seramai empat orang guru praktikum telah membahagi
pelajar mengiku stesen. Satu stesen mewakili satu ujian dan kami juga telah
membahagikan tugas sesame sendiri di stesen masing-masing.Semasa mengumpul
murid, kami memberi taklimat dahulu mengenai ujian yang akan dijalankan dan
semasa pelajar di dalam kumpulan dan berada di stesen, taklimat juga akan diberi
mengenai ujian yang akan dilakukan dan sedikit mengenai prosedur ujian. Tujuan
saya memilih untuk melakukan ujian segak terhadap murid tahun lima sahaja kerana
murid di sekolah ini adalah berjumlah seramai 1564 orang dan ini merupakan satu
jumlah yang besar sekiranya untuk dijalankan kepada semua murid. Disebabkan itu,
kami telah bercadang unuk memilih hanya seramai 60 orang murid tahun lima
selaras dengan kehendak kerja kursus.

51 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Dari segi merekod data, saya dan rakan telah menyediakan boring skor yang
digunakan untuk merekod data ujian segak. Setelah Berjaya mengumpuyl semua,
kami memindahkan data dari kertas skor ke dalam aplikasi Microsoft excel. Secara
keseluruhan dan merujuk data yang telah dikumpulkan, prestasi murid lelaki lebih
baik berbanding murid perempuan di didalam ujian segak yang telah dijalankan.
Namun begitu, terdapat juga beberapa ujian yang mencatakan skor tinggi oleh murid
perempuan berbanding lelaki.

Bagi ujian tekan tubi, hasil dari data yang diperoleh didapati murid perempuan
memdapat skor maksimum lagi tinggi dari murid lelaki iaitu 45 berbanding 43. Bagi
murid lelaki, hanya seorang pelajar sahaja mendapat skor tertinggi iaitu 43 dan
hanya seorang juga yang mendapat skor terendah iaitu 11. Bagi pelajar wanita pula,
skor tertinggi iaitu 45 hanya diperoleh oleh seorang murid sahaja dan skor terendah
iaitu 11 diperoleh oleh dua orang murid. Selain itu, hasil ujian tekan tubi juga
menunjukkan dimana jantina tidak mempengaruhi kekuatan otot murid. Ini kerana,
hasil daripada analisis menunjukkan nilai signifikan melebihi 0.05.

Bagi ujian naik turun bangku pula, skor maksimum yang diperoleh oleh murid lelaki
ialah 200 manakala skor maksimum bagi murid perempuan pula 203. Skor ini
mewakili denyutan nadi murid yang mana diambil semasa melakukan ujian naik
turun bangku ini. Murid perempuan telah mencapai skor maksimum yang tinggi
berbanding murid lelaki dan ini membuktikan murid lelaki lebih baik jantungnya
berbanding wanita kerana denyutan nadi yang kurang berbanding murid perempuan.
Selain itu, untuk ujian naik turun bangku murid lelaki hanya seorang pelajar sahaja
yang mendapat skor tertinggi iaitu 200. Bagi pelajar perempuan pula, hanya seorang
juga pelajar yang mendapat skor tertinggi iaitu 203.


Disamping itu, untuk ujian ringkuk tubuh separa pula murid lelaki mencatat skor
maksimum iaitu 36 manakala murid perempuan juga mencatat jumlah skor
maksimum yang sama iaitu 36. Skor minimum pula yang diperoleh murid lelki ialah 1
dan murid perempuan pula 13. Hasil daripada data yang diperoleh, murid lelaki
paling ramai mencatat skor 24 iaitu seramai 5 orang manakala bagi murid
perempuan pula skor yang paling ramai dicatat murid ialah 21 iaitu seramai 4 orang.
52 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Hasil daripada data ini juga kita dapat lihat dimana kekuatan otot abdomen murid
lelaki dan murid perempuan adalah sama kerana skor yang diperoleh hasil ujian
ialah sama diantara murid lelaki dan perempuan iaitu 36.

Bagi ujian jangkauan melunjur, murid lelaki mencatat keputusan yang lebih baik dari
murid perempuan. Skor maksimum bagi murid lelaki ialah 37cm dan murid
perempuan ialah 34cm. ujian jangkauan melunjur ini telah menilai sejauh mana
murid boleh melenturkan badan dan ia dinilai dalam unit cm. semakin jauh jarak
yang dicatat, semakin baik tahap kelenturan murid.

Hasil daripada data yang diperoleh dan juga hasil analisis yang dibuat, didapati
setiap murid mempunyai tahap keupayaan diri masing-masing. Tahap kecergasan
murid ini boleh dipengaruhi oleh factor persekitaran di sekolah. Ini kerana, situasi di
sekolah seperti penglibatan murid dalam bidang sukan boleh meningkatkan tahap
kecergasan seseorang murid tersebut. Inisiatif boleh dibuat oleh pihak sekolah dan
juga guru dalam meningkatkan tahap kecergasan murid seperti menggalakkan
penglibatan murid dalam setiap aktiviti sukan dimana menerusi sukan ia dapat
membentuk kesihatan diri yang maksimum dan meningkatkan tahap kecergasan diri.

selain itu, guru pendidikan jasmani juga memainkan peranan penting didalam
membentuk murid yang cergas. Guru pendidikan jasmani bertanggungjawab dalam
memastikan murid terlibat aktif didalam bidang sukan. Namun, bukan bidang sukan
sahaja yang boleh membantu murid meningkatkan kecergasan diri malah guru
pendidikan jasmani juga boelh meningkatkan tahap kecergasan murid dalam mata
pelajaran pendidikan kesihatan dimana guru boleh mengajar murid mengenai
amalan pemakanan yang seimbang supaya dapat membentuk diri yang sihat
dancergas. Pendidikan kesihatanini juga amat penting bagi murid, dan sekarang ini
dilihat mata pelajaran ini diambil ringan di sekolah dan ia boleh dijadikan salah satu
factor penyebab murid tidak begitu cergas dalam fizikal mereka. Segala langkah ini
harus dimainkan oleh seluruh warga sekolah agar mendapat perhatian umum seperti
ibu bapa dan juga masyarakat di dalam membentuk murid-murid yang mempunyai
tahap kecergasan yang memuaskan.


53 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

9.0 REFLEKSI KENDIRI

Semasa berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Saujana Impian 2, saya bersama tiga
lagi rakan yang lain telah menjalankan ujian SEGAK terhadap 60 oang pelajar murid
tahun 5. Tujuan kami membuat ujian segak ini adalah untuk memenuhi keperluan
kerja kursus bagi subjek Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani.
Semasa melakukan ujian segak ini, saya telah mendapati terdapt kelemahan dan
juga kekuatan yang ada di dalam pengelolaan ujian ini.

Kekuatan
Antara kekuatan yang saya perolehi ialah saya dapat mempelajari bagaimana cara
mengurus sesuatu ujian atau aktiviti yang melibatkan murid. Sebelum ini saya tidak
pernah melakukan ujian segak, dan peluang ini telah memberi saya banyak
pengajaran dan ilmu dalam mengurus sesuatu ujian yang mana segala ilmu ini akan
saya gunakan apabila begelar guru kelak. Selain itu, antara kekuatan lain ialah saya
dan rakan lain telah membuat rujukan awalsebelum melakukan ujian. Kami telah
berjumpa dengan guru pendidikan jasmani dan meminta nasihat dari segi
pengelolaan dan pengurusan ujian ini. Langkah ini saya lihat amat perlu didalam
menguruskan sesuatu ujuan dimana saya selaku guru pelatih perlu mendapat
khidmat nasihat dari guru yang berpengalaman. Segala nasihat dan ilmu ini bagi
memastikan ujian yang dijalankan berlangsung dengan lancar dan sistematik.

Kelemahan

Selain daripada kekuatan, terdapat juga kelemahan di dalam ujian segak yang saya
jalankan semasa di sekolah tersebut. Antara kelemahan yang terdapat semasa
menjalankan ujian segak ini adalah dari segi pengumpulan murid. Saya telah
menggunakan murid tahun lima sahaja di dalam ujian segak ini. Ini kerana, saya
mengalami kekangan dalam mendapatkan murid. Murid mempunyai kelas yang
padat dan sukar untuk saya dan rakan lain mendapatkan murid dari berlaianan
tahun. Kami terpaksa berbincang dengan guru pendidikan jasmani yang lain bagi
memilih tahun yang mempunyai masa yang sesuai untuk melakuakan ujian ini.
Selain itu, antara kelemahan lain yang ada ialah dari segi kekangan masa. Semasa
ujian ini dijalankan, kami hanya mempunyai masa selama dua jam sahaja dan ini
54 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

menyebabkan kami perlu menjalankan ujian dengan pantas bagi mengejar masa
yang diperuntukkan. Kesuntukan masa ini membuatkan murid terpaksa berkejar
dalam melakukan ujian.

Ancaman
Antara ancaman yang terdapat sewaktu menjalankan projek ini ialah kawasan
melakukan Ujian Segak ini. Kami melakukan di kawasan foyer sekolah. Kawasan
foyer tersebut agak luas namun lantai foyer tersebut licin. Ia agak merisaukan
sewaktu murid melakukan aktiviti Naik Turun Bangku. Selain tiu, alatan yang
digunakan untuk aktiviti tersebut juga diletakkan berhampiran dengan tiang foyer. Ia
agak bahaya sekiranya murid-murid tersungkur dan terkena tiang dimana boleh
menyebabkan kecederaan.
Peluang
Melalui tugasan ini kami berpeluang mempelajari cara untuk memasukkan data
dalam aplikasi SPSS dan kami juga berpeluang melaksanakan ujian segak di
sekolah. Dengan kemahiran yang dipelajari ini, kami akan manfaat segala
pengalaman dan pengetauan ini di masa hadapan.

55 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

10.0 LAMPIRAN
56 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N57 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N11.0 RUJUKAN

Nor Khalid Salimin . (2011) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan :Tujuan Ujian,
Pengukuran, dan Penilaian. http://pendidikan jasmani kesihatan sains sukan.
blogspot.com/2011/02/pendidikan-jasmani-dan-kesihatan-tujuan.html . Dilayari pada
25 Ogos 2012, jam 20:00

Ahmad,(2012).Pengujian dan Penilaian
http://notakuliahpismp.blogspot.com/2012/05/pengujian-dan-penilaian.html .Dilayari
pada 22 Ogos 2012, jam 12:00

Vasudevan T.Arasoo. 1985.Asas Pendidikan Jasmani:Peringkat Menengah
danTinggi .Ipoh : FajarBakti.WeeEng Hoe. 1997.

58 | P E N G U K U R A N & P E N I L A I A N

Mohd Talib dan Norlena Salamuddin. 2007.HBPE1203 Kecergasan Fizikal
.Selangor : Meteor Doc. SdnBhd

Anda mungkin juga menyukai