Anda di halaman 1dari 3

Bahagian A

Lengkapkan petikan di bawah dengan jawapan yang betul.

Encik Karim ______________ Puan Anita baru berpindah di Taman Melur.


Rumah mereka ___________________ bersebelahan dengan rumah Encik
Muthu.
Encik Muthu yang baik hati telah ______________________ mereka
mengangkat barang. Puan Selva, isteri Encik Muthu pula telah menyediakan
___________________ tengah hari untuk mereka.
Encik Karim _________________________ sebagai seorang polis. Puan
Anita

pula

merupakan

_______________________

suri

rumah.

Mereka

mempunyai empat orang _____________________________ .


___________________ lima bulan berpindah, Encik Karim telah dilantik
sebagai Ketua Rukun Tetangga. Beliau mengetuai __________________ yang
dibuat pada waktu malam.
Pada suatu hari, _____________________ rumah di Taman Melur telah
dimasuki

pencuri.

Encik

_________________________
berbangga

dengan

Karim

dan

menangkap

penduduk

pencuri.

______________________

Encik

taman

Semua
Karim

penduduk
yang

menyelesaikan masalah dengan segera.

terletak

dan

seorang

hidangan

bertugas

anak

membantu

Setelah

rondaan

berjaya

sebuah

kecekapan

telah

dapat

Bahagian B
Susun ayat berikut menjadi satu perenggan.
Itulah keunikan perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia.

Bagi masyarakat Melayu yang beragama Islam akan menyambut Hari Raya
Puasa.

Di Malaysia, rakyatnya terdiri daripada tiga kaum utama iaitu masyarakat


Melayu, Cina, dan India.

Masyarakat Cina pula menyambut Tahun Baru Cina manakala masyarakat India
menyambut Hari Deepavali.

Namun, ada juga masyarakat Cina dan India yang menyambut Hari Krismas.

Setiap kaum utama ini menyambut perayaan masing-masing pada setiap tahun.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2

Bahagian C
Lengkapkan petikan berikut dengan jawapan yang sesuai berdasarkan
gambar.

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

__________________

__________________

__________________

(Mohd Ridhwan bin Abd Rashid)


Guru BM Tahun 2 dan 3
SK Larkin Satu

(Puan Norjulishahidea binti Jusoh) (Puan Hajah Joriah binti Haji Shalihin)
Ketua Panitia BM
Guru Besar
SK Larkin Satu
SK Larkin Satu

Anda mungkin juga menyukai