Anda di halaman 1dari 3

ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PERUNTUKAN PERKAPITA

PRASEKOLAH CAHAYA, SK. SERI AL-ULUM, 2011


Peruntukan seorang murid setahun
Jumlah Peruntukan setahun
BIL
1
2
3
4
5
6
7
13

= RM 100
= RM 100 X 25orang murid
= RM 2500.00

PERKARA
Peruntukan (RM100 X 25 orang)
Buku Pengurusan-IAB
Bahan Bantu Mengajar-S.Y scientific
CD Minus One- K. Kesenian& Muzik
Alat tulis -Yoli
Bola Sofbol-TJ House
Ink Komputer
JUMLAH

PERUNTUKAN (RM)
2500.00

ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)


34.00
1070.00
250.00
1042.50
40.00
60.00
2466.50

BAKI PERKAPITA (RM2500.00-RM2466.50) = RM33.50


Jumlah peruntukan setahun adalah separti berikut:
*Peruntukan makan dan minum
*Peruntukan perkapita
*Peruntukan Kokurikulum
*Jumlah
Disediakan Oleh,

= RM 7500.00
= RM 2500.00
= RM 625.00
= RM10625.00
Disahkan Oleh,

(Pn Roszita bt Tamyiz)


Guru Prasekolah,
Prasekolah Cahaya
SK. Seri Al-Ulum.

ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM

PRASEKOLAH CAHAYA, SK. SERI AL-ULUM, 2011


Peruntukan seorang murid setahun
Jumlah Peruntukan setahun
BIL
1
2
3
4
5
6
7

PERKARA
Peruntukan (RM25 X 25 orang)
Aktiviti Daerah
Lawatan ke Melaka-Sewa bas

JUMLAH

Disediakan Oleh,

= RM 25.00
= RM 25.00 X 25orang murid
= RM 625.00
PERUNTUKAN (RM)
625.00

ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)


250.00
375.00

RM625.00

Disahkan Oleh,

(Pn Roszita bt Tamyiz)


Guru Prasekolah,
Prasekolah Cahaya,
SK. Seri Al-Ulum.

ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PERUNTUKAN MAKAN

PRASEKOLAH CAHAYA SK. SERI AL-ULUM, 2011


Peruntukan seorang murid sehari
Jumlah Peruntukan sehari
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BULAN
Bulan Januari
Bulan Febuari
Bulan Mac
Bulan April
Bulan Mei
Bulan Jun
Bulan Julai
Bulan Ogos
Bulan September
Bulan Oktober
Bulan November
JUMLAH

Jumlah Peruntukan Setahun

Disediakan Oleh,

(Pn Roszita bt Tamyiz)


Guru Prasekolah,
Prasekolah Cahaya,
SK. Seri Al-Ulum.

= RM 1.80
= RM 1.80 X 25orang murid
= RM 45.00
JUMLAH HARI
BERSEKOLAH
21
15
18
21
21
12
21
21
15
21
14
200 hari

ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)


945.00
675.00
810.00
945.00
945.00
540.00
945.00
945.00
675.00
945.00
630.00
RM9000.00

RM1.80 X 25 orang murid X 200 Hari bersekolah = RM 9000.00 (SETAHUN)

Disahkan Oleh,