Anda di halaman 1dari 9

1. Diagram 1.1 menunjukkan bandul yang berayun.

(a) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku apabila bandul bergerak dari P ke Q dan
kemudian ke R.

...

[1 markah]

(b) Pada kedudukan manakah bandul akan mempunyai

(i) Tenaga kinetik maksimum :

(ii) Tenaga keupayaan maksimum :

[2 markah]

(c) Diagram 1.2 menunjukkan sebuah kereta mainan. Spring kereta mainan itu telah dikunci.


(i) Apakah bentuk tenaga yang tersimpan di dalam spring yang dikunci?[1 markah]
P
Q
R
Diagram 1.1
Diagram 1.2

(ii) Apakah yang berlaku kepada kereta mainan tersebut apabila ia dilepaskan di atas
lantai?[1 markah]

(iii) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam situasi (ii).[1 markah]

2. Diagram 2 menunjukkan sumber tenaga berlabel P,Q, R and S.

Berdasarkan pemerhatian anda pada Diagram 2,
(a) Namakan sumber-sumber tenaga P,Q,R dan S.

P:

Q: ..

R: ..

S: ..

[4 markah]

(b) Kelaskan P, Q, R and S dalam Diagram 2 kepada dua kumpulan berdasarkan ciri -ciri
sepunya mereka.
Namakan sumber sumber tenaga tersebut dalam kumpulan berkenaan.P Q R S
Diagram 2


[4 markah]

3. Diagram 3.1 menunjukkan peratusan gas gas yang terkandung di dalam udara.(a) Labelkan gas P, Q and R dalam Diagram 3.1.

[3 markah]P, Q, R and S

Ciri ciri
sepunya


Nama sumber
tenaga
78%
0.03% 21%
1%
R:
.
P: .
Q: ..
Diagram 3.1
(b) Berikan satu kepentingan

(i) gas Q :


(ii) gas R :


[2 markah](c) Diagram 3.2 menunjukkan satu ujian ke aatas sejenis gas. Antara gas P, Q or R, yang
manakah akan menujukkan kepetusan seperti yang ditunjukkan dalam Diagram 3.2?[1 markah]

4. Seorang pelajar telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan isipadu udara ke atas
masa nyalaan lilin.


Kayu uji
berbara
Gas
Gas
Diagram 3.2
Bikar P (250 m)
Awal
Akhir
r


(i) Berdasarkan Diagram 4.1rekod masa nyalaan lilin dalam jadua di bawah.

Bikar Masa nyalaan lilin (s)
P
Q
R[3 markah]


Bikar Q (500 m)
Awal
Akhi
rrr
Bikar R (1000 m)
Awal Akhi
rr
Diagram 4.1
(ii) Berdasarkan bacaan di dalam jadual di atas, lukis satu graf bar bagi menunjukkkan
masa nyalaan lilin dalam bekas yang berlainan.

[3 markah]
(c) Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen ini.Pembolehubah
dimanipulasikanPembolehubah bergerak
balasPembolehubah
dimalarkan


[3 markah]

(d) Nyatakan hubungan di antara isipadu udara dengan masa nyalaan lilin.

Masa nyalaan lilin (s)
Bikar
0
P Q R[1 markah]

5. Diagram 5.1 .menujukkan perubahan fizikal bagi cecair.

(a) Namakan proses X and Y dalam Diagram 5.1 menggunakan perkataan berikut.[2 markah]
(b) Diagram 5.2 menunjukkan kain yang dijemur di bawah cahaya matahari.


Peleburan Pendidihan Kondensasi
Diagram 5.2
Proses Y
Ais
Wap air
Proses Z
Proses X :
....
Diagram 5.1

(i) Namakan proses fizikal yang berlaku dalam Diagram 5.2.


[1 markah]
(ii) Lukis perubahan susunan zarah-zarah dalam proses ini.[2 markah]

(iii) Nyatakan samada haba diserap atau dibebaskan dalam proses ini.

.
[1 markah]
6.
(a) Diagram 6.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji penyerapan haba oleh permukaan
yang berbeza.Kelalang-kelalang itu dipanaskan selama 5 minit dan bacaan termometer
selang setiap minit dicatatkan dalam jadual di bawah. Bacaan akhir ditunjukkan dalam
Diagram di bawah.

Diagram 6.1
40
35

Tempoh
pemanasan, T (*C)
Bacaan termometer X
T, (C)
Bacaan termometer Y
T, (C)
0 35 35
1 36 35
2 38 36
3 40 36
4 42 37
5

Jadual 6.1

(i) Nyatakn pembolehubah pembolehubah dalam eksperimen ini.


Pembolehubah dimanipulasikan :

Pembolehubah bergerak balas :..

[2 markah]
(ii) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.

.......................................................................................................................

....

[1 markah]

(iii) Rekod bacaan akhir ( 5 minit ) dalam jadual 6.1.
[1 markah]

Anda mungkin juga menyukai