Anda di halaman 1dari 1

Pegawai ini merupakan seorang guru yang berdisiplin, komited dan

bertanggungjawab terhadap setiap tugasan yang diberikan. Pegawai ini sentiasa


patuh kepada arahan yang diberikan oleh pihak pentadbir sekolah. Pegawai ini
sangat berdedikasi di mana pegawai ini merupakan seorang Guru Pemulihan Linus
NKRA yang sentiasa berusaha meningkatkan prestasi murid pemulihan di sekolah ini
selain merupakan seorang Bendahari PBG.
!ari segi bidang ko"kurikulum pula, pegawai ini tidak berkira dalam melaksanakan
tugas yang telah diberikan. Antaranya sebagai Ketua Penasihat #unas Kadet Remaja
$ekolah %#KR$&, 'urulatih Perkhemahan #KR$ di peringkat Negeri $embilan dan
'urulatih Pasukan (lit )oki $ekolah.
!alam aspek peranan dan sumbangan kepada luar masyarakat, pegawai ini
merupakan seorang )akim Kawat Kaki di peringkat Negeri $embilan, Ketua 'urulatih
$ekretariat #KR$ !aerah #ampin di samping Penolong $etiausaha $urau #aman
!esa Permai, Repah.
*aka pegawai ini diberi markah +emerlang seperti yang tertera di atas.