Anda di halaman 1dari 4

TUGAS

MAKALAH
BASA JAWI
Ary Yulianto

X-1
SMAN 4 PEKALONGAN

31 Mei 2013

BABAGAN BIOGRAFI R.A


KARTINI

ATUR SAPALA
Puji syukur dumatheng Gusti Ingkang Maha Asih kagem sedaya nikmat lan
rahmatipun saengga kula saged ngrampungakenmakalah punika, lan sedaya tiyang
ingkang sampun mbiyantu ngawujudaken tulisan punika.
Wonten makalah punika kula nyariosaken babagan Raden Adjeng Kartini,
ingkang wonten penggalih kula wonten mriku wonten pitedah-pitedah babagan urip
lan budi pekerti.
Mugi-mugi tulisan punika saged kagem renungan kula panjenengan sedaya.
Bener punika saking Allah, ananging menawi lepat punika saking kula, kula
nyuwun pangapunten ingkang sak katahipun. Matur nuwun.

PRATELAN ISI
Atur
Sapala ...................................................................................................................

Pratelan
Isi ....................................................................................................................

ii

BAB 1 PAMBUKA
Latar
Belakang ......................................................................................................
1
B!br0ken!!
Rumusan
Masalah ................................................................................................. 2
C!br0ken!!
Ancas .......
..............................................................................................................
4
D!br0ken!!
Motto ........
.............................................................................................................
4
BAB II ISI
A!br0ken!!
Biografi
R.A Kartini ..............................................................................................
5
B!br0ken!!
Riwayat
R.A Kartini ..............................................................................................
6
C!br0ken!!
Semboyan
Habis Gelap Terbitlah Terang .........................................................8
D!br0ken!!
Emansipasi
wanita dening R.A Kartini ................................................................. 11
A!br0ken!!

BAB III PANUTUP


Dudutan ....
.............................................................................................................
14
B!br0ken!!
Saran ........
..............................................................................................................
14
A!br0ken!!

Daftar
Kapustakan ........................................................................................................

16