Anda di halaman 1dari 47

Lim Shiang Chyi

Wong Kai Xin


5 PISMP RBT 1
Mempunyai kebolehan dan pengaruh yang besar
terhadap perilaku ahli-ahli persatuan sukan.
Mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan tugas
mereka, supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke
arah pencapaian matlamat organisasi.
Ciri-ciri
pemimpin
berkesan
Bertanggungjawab
Komited
Bermotivasi
Berkemahiran dan
berpengetahuan
Memastikan segala perancangan seluruh aktiviti berjalan lancar.
Menjadi pembimbing dan penggalak bagi meningkatkan kecekapan dan
melaksanakan gerak kerja sukan.
Bertindak sebagai perantara persatuan dengan kumpulan, agensi dan
individu luar.

Definisi sumber dalam bidang sukan ialah alat, kelengkapan,
kemudahan, bantuan dan sokongan untuk mencapai sesuatu
matlamat sukan itu.
Mengenalpasti
dan
penggunaan
sumber
Sumber tenaga
manusia
Kemudahan
Penyelenggaraan Pengaturan
Mencukupi dan
sesuai
Pengurusan objektif organisasi melalui aktiviti
perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan
pengawalan semua sumber di dalam organisasi.
Sumber manusia
Merupakan aset yang bernilai bagi sesebuah organisasi.
Untuk menguruskan aset yang istimewa untuk mencapai
matlamat organisasi.


Membantu menjaga keselamatan sesebuah organisasi.
Membantu menguruskan organisasi tersebut.
Menguruskan pendaftaran keluar masuk pelanggan.

Sebab
menjadi
sukarelawan
Berkhidmat untuk
masyarakat
Penglibatan
keluarga
Keperluan
bergaul
Kepentingan
peribadi
Individu yang pernah mengikuti program sukan pada masa lalu.
Bekas atlit/Ahli sukan/Jurulatih
Ahli-ahli profesional pendidikan jasmani
Guru /Pentadbir sekolah dalam bidang sukan dan permainan
Pelajar universiti
Ibu-bapa, saudara mara dan rakan-rakan yang ingin membantu menjayakn program
sukan.
Pesara kerajaan atau swasta yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan sukan tanah
air.
Suri rumah yang mempunyai masa terluang yang ingin bergiat cergas dalam aktiviti
sukan.
Askar, polis, pegawai atau kakitangan kerajaan dan swasta yang ingin melibatkan diri
secara aktif dalam bidang sukan.
Warganegara yang mempunyai minat yang mendalam dalam perkembangan dan
pembangunan sukan.
Kriteria
pemilihan
sukarelawan
Keperluan
kerja
Jangka masa Sikap kerja
Cara bekerja dengan sukarelawan
Buat satu rangka kerja sebagai tugas dan
tanggungjawab sukarelawan dalam bidang sukan
(menyediakan senarai tugas).
Memberitahu objektif program sukan kepada mereka.
Menerangkan tentang tugas dan prosedur yang harus
dilakukan oleh mereka.
Memberi latihan berkaitan tugas mereka sebelum
melakukan tugas yang sebenarnya.
Beri peluang kepada mereka untuk memberikan serta
mengembangkan idea-idea baru.
Beri ganjaran , galakan dan rangsangan kepada mereka
sebagai pengikhtirafan (sijil penghargaan)
SUMBER KEWANGAN
Yuran ahli persatuan sendiri
Yuran Pendaftaran
Pungutan yuran bulanan/ tahunan
Peruntukan daripada kerajaan
Tajaan daripada syarikat swasta
Sumbangan daripada warganegara yang minat sukan
Mengadakan hari bendera
PERANCANGAN
Satu aktiviti penetapan matlamat dan
objektif yang dirangka secara tersusun
dan sistematik

Perancangan yang baik dan berkesan
adalah yang tidak bermasalah dan
mudah untuk dilaksanakan.
Definisi
FAEDAH
PERANCANGAN
Membantu
memberi hala tuju
Bantu organisasi
tentukan masa
hadapannya
Bantu organisasi dalam
pemantauan
Bantu menjadikan
organisasi berjaya
dalam aspek
pengurusannya
PENYELESAIAN MASALAH
Pendekatan rasional menyelesaikan masalah:
1. Membentuk, mengakui & mentafsirkan masalah dengan jelas, padat dan
ringkas.
2. Mengenal pasti, menganalisis & menerangkan faktor-faktor yang berkaitan
dengan masalah yang dihadapi.
3. Mengumpul maklumat & pengetahuan tentang masalah yang berlaku.
4. Memikirkan segala penyelesaian yang mungkin tentang masalah.
5. Memilih penyelesaian alternatif
6. Menguji penyelesaian yang dicadangkan itu dengan tepat & menilai
keputussn ujian yang telah dikaji dan diuji itu.

GAYA
PENYELESAIAN
MASALAH:
1. Autokratik
2. Mempaparkan
maklumat
3. Perundingan 4. Perbincangan
5. Perwakilan
MEMBUAT KEPUTUSAN
MEMBUAT KEPUTUSAN
1. Mentafsir objektif
2. Pengumpulan maklumat
3. Pecambahan fikiran
4. Penilaian & keputusan
Proses Membuat Keputusan
6. Penilaian dan maklum balas.
5. Perlaksanaan alternative
4. Pemilihan alternative
3. Pembentukan alternatif
2. Diagnosis & analisis sebab
1. Kenal pasti keperluan, situasi & masalah
PENILAIAN
Proses untuk mengumpul maklumat, menganalisis,
mentaksir data yang di kumpul
Kaedah ini meliputi ujian dan pengkukuran.
Proses menggunakan maklumat pelajar sebagai
tindakbalas membuat kesimpulan
Penilaian dapat mengesan perkembangan, kebolehan
dan kemajuan murid
Penilaian sebahagian P & P berterusan
Boleh secara pemerhatian,penulisan, dan lisan
Hasil penilaian digunakan untuk meningkatkan
pembelajaran murid dan membaiki pengajaran guru.
Pelaporan penilian memberi maklum balas kepada
murid, guru, ibu bapa.

Bentuk penilaian

Kecergasan( segak),
UKJK,
Penilaian kemahiran untuk uji kemahiran,
Kesukanan(folio),
Bidang sukan (bateri-bateri ujian, blip test (ikut bunyi
blip)
Prestasi dari semasa ke semasa.

Perkara yang perlu dinilai daripada
perspektif pentadbir:

kakitangan
program sukan&kurikulum pj
peralatan&kemudahan sukan
pelajar, atlet, peserta
pentadbir, pengurus,jurulatih pasukan
Garis panduan penilaian:
Mengenal pasti perkara yang nak dinilai (jurulatih, guru, pengurus,
kurikulum)
Pengenalpastian penilai-penilai
Pengenalpastian individu yang akan kira data/ akses data
Tentukan siapa yang akan boleh lihat keputusan penilaian
Tubuhkan sistem sebaran maklumat, kutipan data dan tarikh
proses jangka siap
Pemilihan Instrumen
Penilaian
Bentuk pengiraan & analisis data
Kaji semula keputusan dengan individu berkaitan
Menggunakan keputusan untuk penambahbaikan
Penilaian ke atas staf perlu dirancang dengan teliti
Keputusannya akan digunakan untuk apa naik
pangkat
Penilaian Prestasi (Performance)
Kesesuaian bentuk kerja dengan instrumen& kriteria penilaian
yang digunakan
Penilaian berdasarkan tret & atribut/ sifat
Dimensi penilaian:
o Pengetahuan, kebolehharapan,berkemahiran, hubungan
dengan staf,perancangan, good public relationship
KOMUNIKASI
Gareth(1998):maklumat yang dikongsi
antara dua orang atau lebih bagi
mencapai kefahaman bersama
Komunikasi Dalam Organisasi
*proses untuk mencipta& bertukar-tukar mesej dalam
rangkaian hubungan yang saling bergantung antara
satu sama lain untuk menyelesaikan perkara yang
berlaku dalam persekitaran yang tidak menentu

Komunikasi & Pengurusan
*Padanan tindakan&perkataan
*komunikasi dua hala
*penekanan kepada komunikasi bersemuka
*bertanggungjwb bersama
*komunikasi sebagai proses yang berterusan
*mesej yang sesuai untuk audien
*pengurusan berita yang berkesan
Kepentingan Komunikasi
Satu sistem untuk mengumpul, menilai dan
menyebarkan maklumat
Penyumbang utama dalam arena sukan
Nadi dalam sesebuah pertubuhan sukan
Proses untuk menyebarkan pelbagai aktiviti lain
Tujuan Komunikasi
Kaedah untuk mengubah perilaku
Menjalin perhubungan dan mewujudkan motivasi
Menghasilkan perubahan dalam sukan
Memberi kaunseling, nasihat dan bimbingan
Proses pemindahan maklumat dan sosial
Jenis
Komunikasi
Lisan
Bukan
lisan
pengunaan bahasa
tertentu melalui
percakapan.
berlaku apabila penyampai
& penerima
bersemuka/ada media
yang menghubungi terus
kepada penerima.
contoh media: tv, telefon,
komputer

menggunakan bahasa
isyarat,gerak badan,mimik
muka,mata.
contoh: geleng kepala,
angkat bahu

Kepentingan Komunikasi
Bukan Lisan
membentuk bahasa yang universal
wujud lebih awal daripada lisan
boleh menyatakan sesuatu perkara yang tidak boleh
dinyatakan oleh lisan
boleh dipercayai berbanding lisan
ia boleh wujud di mana-mana

Jenis-jenis Komunikasi Dalam Arena
Sukan
Komunikasi sehala
Penyampaian maklumat secara
bersungguh-sungguh tetapi
kurang melibatkan pihak
penerima
Kurang berlaku proses
komunikasi
Komunikasi dua hala
Pentadbir menghantar maklumat
& berkehendakkan maklum balas
dengan cepat
Proses komunikasi secara
berkesan yang maksimum dapat
dilaksanakan
Halangan Komunikasi
ciri pengantar(enggan berkomunikasi)
ciri penerima(salah tafsir)
perbezaan antara penghantar/penerima(semantik)
faktor persekitaran(bising)
mesej yang kompleks & kabur
cara penyampaian
kesesuaian masa
Emosi
Kecacatan fizikal
Bahasa yang kurang jelas
Perancangan penyampaian maklumat yang kurang rapi
Ketidaksamaan dari segi pengalaman dan pengetahuan
Kuasa dan kedudukan
Perasaan gementar
Suasana persekitaran
TEKNOLOGI DALAM SUKAN
saranan teknikal para atlet untuk berusaha meningkatkan
latihan &persekitaran kompetitif bagi meningkatkan
prestasi olahraga mereka secara keseluruhan
pengetahuan&aplikasi yang menggunakan peralatan
khusus&terkini teknologi moden untuk melakukan tugas-
tugas secara lebih efisien.

Kategori teknologi dalam sukan:
Hiburan
penambahan analitis dalam penyiaran sukan
analisis play action dalam masa sebenar oleh
juruanalisis menggunakan teknologi sudah
biasa digunakan dikebanyakan sukan
line calling dalam Tenis, freeza frame
analyses dalam bola sepak/ tricky part di
mana teknologi yang tidak seberapa disukai
oleh penonton
Penghakiman
banyak analisis yang sedang diterapkan untuk
khalayak juga sedang digunakan
keputusan daripada penilaian pengadil masih
dipentingkan oleh sebahagian daripada
banyak sukan
Atlet
banyak pembangunan teknologi telah dibina
untuk tubuh
pengunaan denyut jantung untuk memantau
pelari dengan pemantauan irama,pemain
muzik boleh menukar kelajuan muzik sesuai
langkah yang diingini
Kepentingan Teknologi Dalam Sukan
Melahirkan atlet bertaraf dunia
Membantu atlet mencapai prestasi optimum
Mendidik jurulatih berfikir secara kreatif dan inovatif dengan bantuan
teknologi sukan
Mewujudkan jurang yang erat dari segi teknologi sukan yang dimiliki oleh
negara maju dengan negara kita
Mengukuh dan meningkatkan kecemerlangan atlet menerusi aplikasi saintifik

PENGURUSAN KEMUDAHAN
Menyediakan peralatan yang sesuai dan
mencukupi dengan bilangan peserta.
Kemudahan digunakan dengan cara yang
terbaik dan sempurna
Keselamatan peralatan sentiasa diawasi
dengan rapi.
Penyelenggaraan Kemudahan
Penyelenggaraan kemudahan hendaklah sentiasa dijaga
supaya tidak mendatangkan bahaya.

Pelajar dididik untuk menggunakan kemudahan dengan
betul dan cermat.

Hendaklah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya
sekiranya berlaku kehilangan& kekurangan.
Pengaturan
Program sukan diatur mengikut kemudahan yang sedia ada.
Seperti : padang, dewan

Peralatan diedarkan kepada jurulatih, penyelaras, pengurus
dan pegawai sukan.

Peralatan dapat digunakan sepenuhnya.

Peralatan hendaklah dipastikan sesuai, berfungsi dan dapat
digunakan pengguna persatuan sukan.

Peruntukan dan Kemudahan
Alatan
Sistematik
Perancangan
sistematik supaya
tidak berlaku
pertindihan dalam
menggunakan
kemudahan dan
peralatan.
Pengubahsuaian
Jika berlaku
kekurangan
kemudahan&peralatan
Pengubahsuaian dari
segi saiz,
kawasan,masa&
peraturan permainan.
Sumber kemudahan
(keperluan )
Memberi perhatian
kepada keperluan ahli
sukan & jurulatih.
Menyediakan
perumahan yang
sesuai & selesa.
PENGURUSAN STOR
Stor pendidikan jasmani merupakan bilik yang digunakan untuk
menyimpan barang-barang pendidikan jasmani.
Stor yang disusun kemas dan teratur akan menyenangkan guru
pendidikan jasmani untuk menyimpan dan mengeluarkan
peralatan pendidikan jasmani.
Barangan pendidikan jasmani kerap digunakan atau dikeluarkan
untuk proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani.
Oleh itu Penyelenggaraan sebuah stor pendidikan jasmani
memerlukan kerjasama dari semua pihak termasuk pentadbir,
guru-guru dan murid-murid.

Ciri-ciri stor pengurusan stor
pendidikan jasmani:
Biasanya ketua panitia bertanggungjawab untuk menyelia stor
pendidikan jasmani.
Guru penyelia stor bertanggungjawab perlulah menyediakan buku stok
bagi alatan stor dengan kemas kini.
Guru penyelia stor bertanggungjawab menerima dan membeli peralatan
baru
Buku catatan barang keluar masuk perlu di sediakan bagi merekodkan
pergerakan alatan.
Guru penyelia stor bertanggungjawab membuat pemeriksaan stok
sekurang-kurangnya sekali setahun.
Peraturan stor sukan perlulah di rangka dan dilaksanakan.
Struktur dan susunan stor

Saiz dan bilangan stor bergantung kepada :
Peringkat pendidikan
Peringkat pendidikan mempengaruhi jenis peralatan yang
diperlukan khusus mengikut sukatan kurikulum
Saiz sekolah
Bilangan murid di sekolah menentukan berapa banyak
peralatan yang berlainan jenis dibeli.
Saiz kelas juga menentukan penggunaan peralatan
Program sukan untuk kanak-kanak
Stor sukan yang agak besar diperlukan sekiranya sukan
sekolah dirancang dengan baik.
Saiz stor sekolah rendah seharusnya berukuran 20 kaki x
20 kaki x 20 kaki.
Keperluan-keperluan Am
Dinding dan lantai
Pintu
Tingkap dan siling
Saiz
Barang tambah kepada stor

Pengurusan stor yang baik
Jika boleh dinding dan lantai mestilah dibuat daripada simen.
Ia sama ada pintu tinggi, pintu lebar, pintu dua muka atau pintu gelung.
Pintu perlu dilengkapi dengan penyelak pintu dan kunci supaya peralatan boleh
di kawal dan stor tidak mudah dicerobohi.
Tingkap yang besar seharusnya dielakkan kerana ia membenarkan
pencerobohan.
Ketinggian siling bergantung kepada peralatan yang perlu disimpan.
Pada amnya, ketinggian siling yang dicadangkan adalah 12 kaki.
Saiz yang dicadangkan ialah lebih kurang 300 kaki persegi.
Tiga dinding perlu mempunyai rak atau para.
Rak-rak yang istimewa diperlukan untuk menyimpan raket, kayu pemukul, kayu
hoki, kasut dan topi keledar.
Baldi dan bekas khas untuk menyimpan bola , pundi kacang juga diperlukan.
Semua alat yang diambil dari stor mestilah dicatat dalam buku dengan
menyatakan nama peminjam, nama alat dan kuantitinya.


Alat yang dipinjam mesti digunakan dengan betul.
Alat yang dipulangkan mesti disusun dan diletakkan semula
ke tempat-tempat asalnya.
Alat-alat yang rosok sedikit perlu dibaiki jika boleh.
Pastikan buku catatan ditandatangani semula untuk
memastikan alat tidak hilang
Seseorang guru dilantik untuk menjaga secara keseluruhan
stor sukan.
Buku catatan mesti digunakan dengan sepenuhnya. Segala
peralatan yang dikeluarkan mesti direkod dan
ditandatangani.
Peraturan stor sukan mesti diberitahu kepada semua yang
terlibat
Buku stok untuk merekodkan semua peralatan yang ada. Ia
memudahkan kerja pemeriksaan stok pada masa hadapan
Pemeriksaan stok perlu diadakan beberapa kali setahun.
Sekian Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai