Anda di halaman 1dari 2

Bil

soalan
Tajuk
Aras Kesukaran R S T R S T R S T R S T R S
1.a. Hafazan- baris ayat, surah al-Mukminun 4
b.(i) Kefahaman ayat - S.Taubah:6 2
b.(ii) Kefahaman ayat - S.Taubah:6 4
b.(iii) Kefahaman ayat - S.Taubah:6 4
c.(i) Hadis - Makanan yang baik 2
c.(ii) Hadis - Makanan yang baik 4
2. a. Tajwid 4
b.(i) Hadis- Kehidupan dunia sbg perantau 4
b.(ii) Hadis- Kehidupan dunia sbg perantau 2
b.(iii) Hadis- Kehidupan dunia sbg perantau 4
c.(i) Kefahaman - Nasihat Luqman 2
c(ii) Kefahaman - Nasihat Luqman 4
3.a. Hafazan - An-Nur 4
b.(i) Kefahaman ayat - manusia perlu bersyukur 4
b(ii) kefahaman ayat - manusia perlu bersyukur 4
b(iii) kefahaman ayat -
c Jawi 6
4.a. Hafazan - isi tempat kosong 4
b.(i) Kefahaman ayat - Batas pergaulan 2
b.(ii) Kefahaman ayat - Batas pergaulan 4
b.(iii) Kefahaman ayat - Batas pergaulan 2
c.(i) kefahaman ayat - Rasulullah utusan Allah 4
c.(ii) kefahaman ayat - Rasulullah utusan Allah 4
5.a. Tajwid 6
b.(i) Hadis - perpaduan 4
b.(ii) Hadis - perpaduan 4
b.(iii) Hadis - perpaduan 2
c. Jawi 4
JUMLAH 50 0 0 0 30 0 0 0 10 0 0 8 0 0
JUMLAH KESELURUHAN
PERATUS KONSTRUK
JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN
PERATUS ARAS KESUKARAN
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 2)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012
TINGKATAN 5
30% 20%
Pengetahuan Pemahaman Aplikasi
50%
Analisis Sintesis
50 30 20
P(50%) K(30%) C(20%)
50% 30% 20%
50 30 20
50% 30% 20%
Konstruk
Jumlah
Markah
T R S T
4
2
4
4
2
4
0
4
4
2
4
2
4
0
4
4
4
2 2
6
0
4
2
4
2
4
4
0
6
4
4
2
4
0 0 0 2 100
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 2)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012
TINGKATAN 5
20%
Sintesis Penilaian
20
20%