Anda di halaman 1dari 1

Lembaran Kerja 1

Nama : _______________________________ Tarikh :


_____________
Tahun : ______________________ Evidens :
B3D1E3
Suaikan alatan keperluan diri dengan ara penjagaan !ang betul"
1"
#"
3"
$"
%"
&enguasai Tidak menguasai
Tandatangan guru:_________